Els espanyols, més estalviadors, i també millors inversors? | EDE
movi-image-eleconomista-espanoles-mas-ahorradores-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Els espanyols, més estalviadors, i també millors inversors?

08/07/2021

Les famílies espanyoles estalviaran un 164,7 % més en aquest primer trimestre que en el de 2020. Davant d'aquest escenari, els experts animen a rendibilitzar aquests diners mitjançant la inversió

Els ciutadans espanyols continuen estalviant. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el primer trimestre de 2021, la taxa d’estalvi de les llars es va situar en el 4,9 % de la renda disponible, una xifra que multiplica per més de dos la registrada en el mateix trimestre del 2020 (1,8 %). En termes desestacionalitzats, es va mantenir en el 10,6 %, acumulant així cinc trimestres seguits per sobre del 10 %.

En aquest sentit, les famílies espanyoles han estalviat entre gener i març d'aquest any un total de 8.505 milions d'euros, un 164,7 % més que en el mateix període de 2020, després del descens de la renda disponible d'un 1,2 % i la reducció de la seva despesa en consum d'un 4,4 %.

"La vulnerabilitat i la incertesa d'algunes llars han augmentat i això pot introduir cautela en les seves decisions de despesa", assenyalen des de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), des d'on apunten que la taxa d'estalvi dels espanyols no recuperarà els nivells pre-COVID-19 fins al 2024.

Referent a això, el confinament i les restriccions imposades a certes activitats van provocar que els ciutadans realitzessin un estalvi forçós durant el 2020, estimat en uns 30.000 milions d'euros, segons el Banc d'Espanya. Malgrat que la campanya de vacunació està propiciant una recuperació de l'activitat i, per tant, del consum, el supervisor bancari posa en dubte que els espanyols vagin a gastar tot el que han estalviat en el curt termini.

Pot interessar-te: Així ha evolucionat el consum després de l'estat d'alarma

Entre gener i setembre de 2020 (última dada disponible), tant a Espanya com a la Zona Euro, l'estalvi de les famílies estava al voltant de 3,5 punts percentuals del producte interior brut (PIB) superior a l'observat, de mitjana, en els tres primers trimestres dels últims cinc anys. En les seves projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola (2021-2023), el Banc d'Espanya assenyala que, a l'escenari central, la taxa d'estalvi experimentaria una reducció continuada en els pròxims anys, tot i que encara se situaria, en la mitjana de 2023, una mica per sobre del seu nivell previ a l'esclat de la crisi sanitària.

Això es deu a diversos factors. D'una banda, al fet que "les llars que han estalviat han estat fonamentalment els de rendes més altes, la propensió al consum de les quals és més reduïda". D'altra banda, l'organisme assenyala que "la despesa que es va deixar de realitzar en el seu moment no és fàcilment recuperable, ja que es tracta sobretot de consum de serveis, per exemple, l’hostaleria que no és fàcil posposar, a diferència del cas dels béns duradors". Finalment, aquesta institució argumenta que, davant l'increment del deute públic a conseqüència de les despeses extraordinàries per fer front als efectes de la pandèmia, hi ha la possibilitat que les llars limitin "voluntàriament els seus nivells de despesa en anticipació que l'elevat volum de deute públic acumulat amb la crisi condueixi a un augment d'impostos en el futur".

A l'escenari advers dibuixat pel Banc d'Espanya, el comportament més caut de les famílies espanyoles faria que la recuperació del consum fos una mica més lenta, de manera que la taxa d'estalvi romandria per sobre del nivell previ a la pandèmia durant tot l'horitzó de projecció.

On és l'estalvi?

Gairebé 990.000 milions d'euros. Aquesta és la quantitat que les llars espanyoles acumulaven en dipòsits i en efectiu a terme de 2020, segons l'últim informe de l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO). Una quantitat que suposa un 8 % més que el 2019 i que constitueix el 42 % de l'estalvi financer de les famílies, el percentatge més elevat des del 2013.

"L'important volum d’estalvi generat per les famílies durant el 2020 es va posar de manifest en les noves operacions d'adquisició d'actius financers, que en termes acumulats anuals van aconseguir gairebé el 7 % del PIB, (77.575 milions d'euros, una xifra que no s'aconseguia des de 2006). Els nous fluxos financers es van concentrar gairebé exclusivament en dipòsits i en efectiu (73.190 milions d'euros) i en les Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC), amb fluxos d'entrada positius de 10.467 milions d'euros", destaquen des d’INVERCO. En aquest sentit, l’11,5 % de l'estalvi financer de les famílies es troba en renda variable, mentre que els fons d'inversió constitueixen gairebé el 10 %.

Pot interessar-te: On guarden (o inverteixen) els espanyols els seus diners?

A més, la riquesa dels espanyols es fonamenta, sobretot, en els actius immobiliaris. A l'Observatori de l'Estalvi Familiar de Fundació Mutualitat de l'Advocacia i Fundació IE es posa de manifest que "les famílies espanyoles es plantegen la inversió en immobles, no només com una opció per adquirir un habitatge, sinó a més com una alternativa d'inversió als actius financers, fet que suposa un patró de comportament diferencial respecte a l'entorn europeu més proper". A tancament de desembre de 2020, la riquesa financera immobiliària dels espanyols va arribar als 5,56 bilions d'euros, segons el Banc d'Espanya, enfront dels 1,6 bilions que va representar l'estalvi financer (un 22 % sobre la riquesa total, en la mitjana dels últims 27 anys).

Les llars espanyoles amb propietats mantenen una inversió mitjana en el sector equivalent a 236.100 euros enfront de la inversió mitjana que mantenen en actius financers, situada a 56.300 euros. "És a dir, el valor de la inversió mitjana en habitatge és una mica més de quatre vegades el valor de la inversió mitjana financera", descriuen des de l’Observatori de l’Estalvi Familiar.

Quin impacte té la inflació en l'estalvi?

L'estructura de l'estalvi de les llars espanyoles troba a la inflació un dels seus principals inconvenients. La baixa o la nul·la rendibilitat que ofereixen els productes en què els ciutadans tenen majoritàriament el seu estalvi, com els dipòsits, provoca que, un cop descomptada la pujada dels preus, l'interès que s'obté sigui negatiu. És el que es coneix com a rendibilitat real.

L'índex de preus de consum (IPC) va augmentar un 0,4 % el juny en relació amb el mes anterior i va moderar la pujada de la seva taxa interanual fins al 2,6 %, una dècima per sota de la registrada el maig, segons les dades de l'INE. La dada de juny, amb la qual l'IPC interanual encadena la seva sisena taxa positiva, manté la inflació en els seus nivells més alts des de 2017. La xifra segueix pujant del 2,7 % anual que l'IPC va anotar el maig, mes en què va escalar al seu nivell més elevat des de febrer de 2017.

Què suposen aquestes pujades de l'IPC en l'estalvi dels espanyols? Un exemple pràctic: una persona que tingui 2.000 euros estalviats i que sigui capaç de guardar 100 euros al mes, perdrà més de 2.500 euros de poder adquisitiu en una dècada amb una inflació del 2 % si no posa a 'treballar' aquests diners. Calcula aquí quin és el cost de tenir els estalvis aturats.

Pot interessar-te: Com afectarà la inflació als estalvis dels espanyols?

En aquest sentit, per batre la inflació i, per tant, obtenir un rendiment més atractiu és necessari assumir una mica més de risc. Una pujada de la inflació acostuma a ser beneficiosa per a la renda variable, ja que sol anar associada a un creixement econòmic i a un augment dels beneficis. Alguns sectors com ara l’energètic o l'immobiliari normalment actuen com un bon escut enfront de la pujada de la inflació. Així mateix, es pot protegir la cartera amb fons de renda fixa lligats a la inflació o amb matèries primeres.

Qualsevol de les vies que l'inversor triï per lluitar contra la inflació, i que dependrà en gran manera del seu perfil, hauria d’anar acompanyada d'assessorament financer, ja que l’assessor ofereix un plantejament racional en les decisions d’inversió. A més, compta amb la formació i l'experiència específiques per a això. Al voltant d'una de cada tres persones confia en els assessors financers abans de prendre cap decisió relativa als seus diners. Una xifra encara baixa si es té en compte que el 70 % de les decisions econòmiques es prenen sota la influència de les emocions.

Pot interessar-te: L’assessor financer, clau per navegar amb èxit en els mercats el 2021

 

 

-Temes relacionats-
up