Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

TOT EL QUE HAURIES DE SABER
Per a prendre una bona decisió en la tria del teu nou habitatge
- Lloguer -

Aquests són els pagaments que hauràs de fer en la signatura de contracte.

DESCOBREIX-

El mes en curs, la fiança i, si has trobat el pis mitjançant una immobiliària, els seus honoraris (en moltes ocasions és un altre mes de lloguer).

- Compra -

Sabies que molts espanyols renuncien a heretar un habitatge perquè aquest té deutes?

DESCOBREIX-

De fet, és la principal raó de renúncia. També pot deure's als impostos; cal abonar-ne dos: el de Successions i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua. 

- Compra -

Notari, taxador, registrador… quina és la funció de cadascun?

DESCOBREIX-

El notari és qui dóna fe de la constitució de la hipoteca. Per determinar el valor de l'habitatge, actua el taxador. En ocasions intervé també l'avalador, que seria qui afrontaria el deute si hi ha impagaments. Una vegada realitzada la compravenda, el registrador inscriurà l'escriptura en el Registre de la Propietat.

Tots els continguts