Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

TOT EL QUE HAURIES DE SABER
Per a prendre una bona decisió en la tria del teu nou habitatge
- Compra -

Sabies que el 70% dels espanyols disposa d’una assegurança de la llar?

DESCOBREIX-

Tot i així, no és obligatori. Si l'habitatge estigués hipotecat, llavors sí estaries obligat a fer-te l’assegurança. 

- Compra -

Quin preu haig d'escripturar?

DESCOBREIX-

Hi ha molta controvèrsia amb aquest tema, per això moltes comunitats autònomes han editat unes taules que orienten als compradors a l'hora de determinar el valor pel qual, dins de la llei, poden escripturar l'habitatge. Revisa-les abans de signar les escriptures.

- Lloguer -

Conseqüències de viure amb la teva mascota, quan el teu contracte ho prohibeix.

DESCOBREIX-

Pots tenir mascota en el teu habitatge, tret que una clàusula del contracte ho prohibeixi expressament. Si incompleixes aquesta condició, l'arrendador pot demanar-te que deixis l'habitatge i donar per acabat el lloguer. 

Tots els continguts