Ser on siguis

Respostes sobre economia real

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

TOT EL QUE HAURIES DE SABER
Per a prendre una bona decisió en la tria del teu nou habitatge
- Lloguer -

Conseqüències de viure amb la teva mascota, quan el teu contracte ho prohibeix.

DESCOBREIX-

Pots tenir mascota en el teu habitatge, tret que una clàusula del contracte ho prohibeixi expressament. Si incompleixes aquesta condició, l'arrendador pot demanar-te que deixis l'habitatge i donar per acabat el lloguer. 

- Compra -

Sabies que el 70% dels espanyols disposa d’una assegurança de la llar?

DESCOBREIX-

Tot i així, no és obligatori. Si l'habitatge estigués hipotecat, llavors sí estaries obligat a fer-te l’assegurança. 

- Lloguer -

Sabies que pots seguir d'inquilí, encara que canviï el propietari?

DESCOBREIX-

Sí, encara que el propietari sigui un altre, mantindràs el contracte amb els mateixos termes. Tingues en compte que si el nou arrendador vol fer ús de l'habitatge, pots exigir que et deixi quedar-te en l'habitatge durant tres mesos.