Exportar: guia, passos i requisits | EDE
Exportar: guía, pasos y requisitos
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Exportar: guia, passos i requisits

Tue May 23 09:23:44 CEST 2023

Abans d’internacionalitzar-se, una empresa ha d’analitzar el nou mercat i planificar els seus recursos.

Obrir-se a nous mercats representa una bona oportunitat de creixement per a qualsevol empresa, però és una cosa que no s’ha de fer a la lleugera, sinó que ha de partir d’una profunda anàlisi tant sobre els recursos propis que es necessitaran per dur-ho a terme com en relació a les particularitats de l’entorn en què es desitja començar a operar. Per això, recórrer a l’assessorament professional és clau per realitzar el procés d’internacionalització amb més probabilitats d’èxit.

La importància de la planificació

Tal com indica Susana González, directora del Departament de Coneixement de l’Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC), al webinar Els 10 aspectes que cal tenir en compte per a les empreses en la internacionalització. Anàlisi i Estudis de Mercat’, organitzat a través de HUB Empresa de Banc Sabadell, “abans de fer el pas d’internacionalitzar-se, una empresa ha de realitzar una anàlisi tant externa com interna per identificar els mercats cap a on dirigir-se i comprovar si està preparada per complir amb les condicions del lloc on vol exportar”. Per fer-ho, qualsevol companyia té a la seva disposició la Guia pràctica de comerç exterior: Exportar per créixer, elaborada per Banc Sabadell, que recull les claus que cal tenir en compte per realitzar amb èxit un procés d’internacionalització.

Pot interessar-te: Com obtenir recursos per internacionalitzar la teva empresa

En aquesta línia, Carlos Dalmau, director de Solucions Internacionals de Banc Sabadell, analitza els aspectes essencials que les empreses han de tenir en compte en el procés d’internacionalització:

  • Realitzar un estudi de mercat. És una eina imprescindible per saber si cal diversificar o obrir noves línies de negoci, i determinar quin país és interessant per a un producte o servei.
  • Descartar mercats. Com a complement del punt anterior, abans d’escollir un nou mercat en què operar, cal descartar-ne d'altres que resultin poc propicis, ja que hi ha determinats factors adversos, com ara barreres al comerç, entorns on la logística és complicada, una excessiva competència o certs requisits tècnics de difícil compliment.
  • Informar-se'n de manera adequada. Com explica Dalmau, “existeix una enorme demanda per part de les empreses d'informació. Comptar amb les dades adequades marca la diferència entre l’èxit o el fracàs en un procés d’internacionalització”.
  • Factors pràctics. Entre aquests, Dalmau destaca l'estar oberts a les oportunitats que puguin sorgir i comptar amb les suficients capacitats internes, així com tenir coneixements de tipus legislatiu i normatiu.
  • Indicadors directes. Qualsevol empresa que vulgui operar en un nou mercat ha d’analitzar si hi ha demanda del producte o servei que vol vendre, comprovar que el país importador no sigui productor i identificar què importa i què exporta a altres països.
  • Indicadors indirectes (drivers). Són els factors que impulsen la demanda com ara la densitat de població o les contingències que propicien el consum d’un producte. Com explica González, “si venem menjar preparat als països on la incorporació al mercat laboral de les dones és més elevada hi haurà més demanda, mentre que si comercialitzem generadors elèctrics a un lloc amb fenòmens meteorològics extrems o conflictes bèl·lics les vendes es veuran molt condicionades”.

Tal com analitza Dalmau, totes aquestes dades quantitatives cal contrastar-les amb la informació qualitativa que es pugui obtenir a través d’informació indirecta de tercers per mitjà de blogs, revistes tècniques, pàgines web de la competència o informes. “Visitar el país on volem exportar i comprovar in situ com es relaciona la gent amb el producte, com funciona el sector, la seva logística, els e-commerce que hi operen o les associacions que existeixen és clau”, indica aquest expert.

Pot interessar-te: Com la teva pime pot fer el salt a l’exterior

Principals mercats per internacionalitzar

En moments d’incertesa, González afirma que les empreses solen apostar per allò que és segur. “No existeixen mercats d’oportunitat sinó oportunitats en alguns mercats”, assegura aquesta experta, que afirma, a més, que “el risc geopolític és un factor que cada vegada adquireix més importància i pot truncar un negoci”.

En qualsevol cas, abans de dur a terme un procés d’internacionalització empresarial, és clau comptar amb l’assessorament d’un professional com ara el gestor del banc, que pot aconsellar sobre què convé analitzar prèviament i quins possibles ajuts existeixen per facilitar l’entrada a nous mercats.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Lara Jameson a Pexels
-Temes relacionats-
up