movi-image-necesito-saber-comprar-casa-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què necessito saber abans de comprar una casa?

Wed Apr 20 08:37:45 CEST 2022

Comprar una casa és una decisió molt rellevant, sobretot des del punt de vista financer. Cal tenir certs aspectes clars abans de fer el pas.

La compra d’un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants de la vida d’una persona. Abans de prendre-la, cal preguntar-se algunes qüestions relatives a la situació econòmica del futur propietari: quina és la meva solvència econòmica i financera?, quants diners he de tenir estalviats per comprar un immoble?, o quin tipus d'hipoteca em convé més segons el meu perfil? Per donar resposta a aquestes preguntes és clau l'assessorament d'un professional hipotecari amb experiència en el sector.

Quina és la meva situació econòmica i personal?

La primera cosa que cal tenir en compte és la solvència econòmica i la capacitat d'endeutament del futur propietari. Aquests aspectes són fonamentals, ja que en depèn el pressupost per a la compra d'un habitatge.

Amb uns ingressos estables i un balanç entre despeses i ingressos positius es disposarà d’una situació favorable per poder adquirir un immoble sense comprometre l’economia personal. Des del Banc d’Espanya s’aconsella no destinar més del 30 % dels ingressos al pagament de la quota de la hipoteca. Així mateix, el nivell d'endeutament (incloent-hi la hipoteca i altres préstecs) no ha de superar el 35 % del salari mensual.

Pot interessar-te: Com es calcula la capacitat d'endeutament

Quants diners he de tenir estalviats per comprar-me una casa?

La compravenda d'un habitatge suposa un important desemborsament econòmic, per la qual cosa cal tenir un nivell d’estalvi previ per poder fer aquesta operació. Així mateix, cal tenir en compte que els bancs concedeixen préstecs per, com a màxim, el 80 % del valor de compra o de taxació de l’immoble, i, per tant, el futur propietari ha de disposar del 20 % restant en estalvis.

Per comprar una casa cal tenir al voltant d'un 35 % del valor total de l'habitatge en estalvis.

A més, a això s’hi han de sumar les despeses associades a la compravenda (despeses de notaria, de taxació de l'habitatge, impostos…) que suposen entre un 10 % i un 15 % addicional. Per tant, per comprar una casa cal tenir al voltant d'un 35 % del valor total de l'habitatge en estalvis.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Com puc saber si un habitatge és car o barat?

El factor més important a valorar abans de la compra és el preu de l'habitatge. Per això, cal avaluar detalladament la situació del mercat, les fluctuacions dels preus i les característiques dels immobles que estan ubicats a la mateixa zona.

Els analistes fan servir dues variables per conèixer el valor d’un habitatge. Una és el càlcul de la rendibilitat bruta per lloguer, que es calcula dividint els diners que es paguen a l'any pel lloguer entre el preu de venda que té l'habitatge i multiplicar-lo per 100. L'altra és el price earning ratio (PER), mitjançant el qual es pot conèixer el nombre d'anys que es triga a pagar un immoble amb la quota de lloguer que s'està pagant.

Pot interessar-te: Guia per saber si un pis és car o barat

Quins impostos cal pagar per comprar un habitatge?

Els impostos a pagar durant el procés de compra d'un habitatge difereixen segons el tipus d'immoble. És a dir, si és un habitatge d’obra nova, s'ha d’aplicar l'impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot el territori espanyol excepte a les Canàries, on es paga l'impost general indirecte canari (IGIC) que és del 6,5 %. A més, aquest tipus d'immoble està gravat per l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la regió on se situï la casa i oscil·la entre el 0,5 % i l'1,5 %.

Per contra, si és un habitatge de segona mà, s'ha de pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que oscil·la entre el 6 % i el 10 % i també depèn de la comunitat autònoma on s’ubiqui l’immoble. En aquest cas cal tenir en compte si l’habitatge està lliure de càrregues.

A més, en els de segona mà cal revisar el seu estat de càrregues, és a dir, cal conèixer si la casa té deutes o no, mitjançant una nota simple, analitzar les despeses generals que cal afrontar i fins i tot possibles derrames, i això podria donar lloc a una rebaixa del preu.

Quins requisits he de complir perquè em concedeixin una hipoteca?

Tots els requisits per demanar una hipoteca s’engloben en un: demostrar que es té solvència dins de l’economia familiar. Per a això, tenir una situació laboral estable, uns ingressos fixos demostrables —d'aproximadament tres vegades la futura quota mensual de la hipoteca—, a més d'un bon historial creditici, són condicions indispensables per fer front a aquest préstec a llarg termini.

Què és millor: una hipoteca a tipus fix o a tipus variable?

Abans de prendre la decisió s'ha de tenir en compte què suposa cada tipus d'interès en la hipoteca:

  • Hipoteca a tipus fix: la quota mensual es manté fixa durant tot el contracte hipotecari.
  • Hipoteca a tipus variable: la quota mensual tindrà una part fixa i una de variable, que canvia en funció d'un índex de referència, que a Espanya sol ser l’euríbor i que els bancs solen revisar cada 6 o cada 12 mesos. Si aquest indicador puja, també ho farà la quota mensual de la hipoteca i viceversa.

Pot interessar-te: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable amb aquest simulador d’hipoteques

A quants anys es pot demanar una hipoteca?

El termini d’amortització i el tipus d’interès són les dues variables que influeixen en la quota de la hipoteca. Com més llarg sigui el període d'amortització, més baixa serà la quota mensual però més alts els interessos, i viceversa.

L’elecció del període de devolució del préstec hipotecari dependrà del nivell d’ingressos del comprador de l’habitatge. Amb uns ingressos elevats, es pot optar a una hipoteca amb un termini d’amortització que oscil·li entre els 10 i els 15 anys. Per contra, si el futur propietari compta amb un nivell d'ingressos baix, el termini pot arribar fins als 30 anys.

Pot interessar-te: Què em convé més, una hipoteca a curt o llarg termini?

En qualsevol cas, a l'hora de comprar un habitatge és recomanable comptar amb l'assessorament professional d'un expert, com el de l'entitat bancària, que ajudarà a dura a terme el procés de la manera més satisfactòria per al futur propietari.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assesorar per un especialista hipotecari.

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Siora Photography a Unsplash
-Temes relacionats-
up