Fons d'inversió amb garanties: què són i quins avantatges ofereixen | EDE
movi-image-fondos-inversion-garantias-ventajas-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
122 min del teu temps

Fons d'inversió amb garanties: què són i quins avantatges ofereixen

Fri Oct 22 16:43:27 CEST 2021

Els estalviadors més conservadors compten amb aquest tipus de vehicles financers per tractar d'aconseguir una rendibilitat mínima en un context de baixos tipus d'interès i inflació

Aconseguir assegurar un mínim de rendibilitat sense posar en risc tot el capital que s'ha invertit. Aquesta és la principal missió dels fons d'inversió amb garanties, un tipus de producte destinat als estalviadors més conservadors, que volen protegir la seva inversió (totalment o parcialment), alhora que volen optar a una possible rendibilitat d'aquesta inversió en una data determinada. D'aquesta manera, s'estableix que les participacions del fons arribaran a un determinat valor liquidatiu, per la qual cosa aquells que mantinguin la seva inversió fins aquest moment tindran dret a gaudir de la garantia pactada.

És a dir, que un fons d'inversió garantit és molt semblant a un dipòsit a termini fix, si bé n’hi ha de diferents classes segons el tipus de benefici que ofereixen. Per exemple, els de rendiment fix prometen als inversors, a partir de la seva data de venciment, el capital que van aportar juntament amb una rendibilitat fixa establerta i predeterminada. En canvi, en els de rendiment variable la garantia només cobreix la inversió inicial, de manera que la seva rendibilitat és variable i, per tant, no està assegurada. Hi ha una tercera modalitat, que són els fons de garantia parcial, en què sota la possibilitat de més rendibilitat, el partícip assumeix un risc més alt, ja que només es garanteix un percentatge de capital inicial, que sol estar per sobre del 90 %.

 

Per què triar-los

A causa de la conjuntura de tipus d'interès propers a zero, molts inversors han abandonat els productes més conservadors, principalment, de renda fixa, a causa de l'escassa rendibilitat que ofereixen. Això ha permès créixer als fons d'inversió amb garantia parcial que, per regla general, afavoreixen un benefici una mica més gran amb uns elevats nivells de seguretat sobre la preservació del capital. Tal com afirma Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, “el més adequat per als inversors amb menys capacitat per assumir riscos és orientar-se cap als mercats a través d'aquells fons que limiten les pèrdues, com els fons parcialment garantits. Per contra, per a aquells inversors que puguin assumir més riscos, la inversió en borsa i, sobretot, les inversions temàtiques en megatendències, com les relacionades amb la sostenibilitat o l'economia digital, són les opcions més adequades”.

Pot interessar-te: Fons i actius d'inversió molt conservadors per evitar una excessiva liquiditat a la cartera

A més dels avantatges de garantir el capital totalment o parcialment, de tenir més seguretat sobre les possibles pèrdues, i de limitar la pèrdua màxima de capital, aquest tipus de productes gaudeix de la mateixa fiscalitat que la resta dels fons d'inversió. D'acord amb la quantia dels retorns que s'aconsegueixin, fins a 6.000 euros, tributen al 19 %; d'aquesta quantitat fins als 50.000 euros, al 21 %; i per sobre d'aquesta xifra, al 23 %. A la Comunitat Foral de Navarra i al País Basc, aquests trams i percentatges oscil·len lleument. A més, és possible deduir-se en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) tant les despeses associades a l'adquisició com a la transmissió de les participacions.

«El més adequat per als inversors amb menys tolerància al risc són els fons diversificats i els parcialment garantits», Servetto, Banc Sabadell

Tots els fons d'inversió compten, també, amb la possibilitat de diferir el pagament d'impostos sobre els guanys si aquests es reinverteixen en el mateix fons o en un altre. També tenen a favor seu el fet que es tracta, possiblement, dels productes financers més líquids que existeixen, ja que permeten al partícip poder recuperar el seu capital en qualsevol moment. Un altre punt important és que, igual que la majoria dels fons d'inversió, els garantits són heretables i això vol dir que, si el partícip mor, el capital no es perd.

El paper del fons de garantia d'inversions

Els inversors compten amb una important eina de protecció en el fons de garantia d'inversions (FOGAIN). Es tracta d'un vehicle constituït per les entitats que presten serveis d'inversió, de manera que es pugui fer front a potencials obligacions econòmiques amb els clients en el cas que alguna d'aquestes es declari insolvent.

Periòdicament, aquestes organitzacions aporten diners a aquest fons, i s’hi poden adherir també sucursals d'empreses d'inversió autoritzades per qualsevol Estat membre de la Unió Europea (UE), de manera que es garanteix la protecció més gran als inversors comunitaris. Les entitats extracomunitàries estan obligades, per poder operar a Espanya, a acreditar la seva pertinença a un fons que ofereixi una cobertura similar al FOGAIN o adherir-s’hi directament.

La garantia del FOGAIN cobreix tant els diners que hi ha en els comptes i en els dipòsits, com els valors negociables i els instruments financers confiats a l'entitat de crèdit. La seva garantia arriba fins als 100.000 euros per titular i entitat, i desplega la seva cobertura i indemnitza els clients que no puguin obtenir la devolució o el lliurament de l'efectiu i dels valors confiats a una entitat financera.

Per al cas de la suspensió de pagaments dels dipòsits d'una entitat bancària, hi ha el fons de garantia de dipòsits (FGD), que assegura que els clients podran recuperar fins a 100.000 euros per titular i entitat.

 

Fotografia de Visual Stories || Micheile a Unsplash
-Temes relacionats-
up