Com rendibilitzar els estalvis amb tipus d'interès baixos? | EDE
movi-image-cincodias-rentabilizar-ahorros-interes-bajos-1
Envia'ns suggerències
Compte
2 min del teu temps

Com rendibilitzar els estalvis amb tipus d'interès baixos?

05/03/2021

La varietat i la flexibilitat per modular el risc fan als fons adequats per a tots els perfils de risc, a més de ser capaços de generar rendiment en qualsevol escenari

Estem davant d'una situació nova per a tothom. Les polítiques dels bancs centrals ens estan obligant a conviure amb tipus zero i sense esperances de pujades a mitjà termini. Mai abans ens havíem enfrontat a aquests nivells i menys durant tant de temps.

La realitat és que actualment no és possible obtenir rendibilitat si es deixa l'estalvi en un compte corrent o en un dipòsit a termini. «Ni ara ni malauradament en els propers anys ja que el Banc Central Europeu (BCE) ens està indicant amb les seves declaracions que mantindrà els tipus en zero», assegura Antonio Sáiz, director d'Oferta d'Estalvi i Inversió de Banc Sabadell, en el podcast de Banc Sabadell.

Davant d'aquest panorama, els estalviadors, sobretot els més conservadors, Es pregunten si és possible aconseguir rendiment per als seus diners. La resposta és sí, però a costa d'assumir una mica de risc. Altrament, no només no estarem guanyant, sinó que estarem «perdent poder adquisitiu per les pujades de l'índex de preus al consumidor (IPC), que en períodes de 10 anys es xifren en gairebé el 30 % del valor dels diners», calcula Enrique Juan de Sentmenat de Soroa, delegat territorial de l'Associació Europea d'Assessoria i Planificació Financera a Espanya (EFPA), a les Illes Balears.

 D'estalviador a inversor

Així les coses, els experts coincideixen que és ineludible fer el pas d'entrar en els mercats financers. És a dir, passar d'estalviador a inversor. L'estalviador està disposat a sacrificar rendibilitat per tenir seguretat. Mentrestant, l'inversor, en canvi, pot sacrificar una mica de seguretat, per obtenir retorn.

Els professionals financers tenen clar que el risc i la rendibilitat són dues cares d'una mateixa moneda i cal buscar el millor equilibri. «Com a estalviador he de ser conscient de quin és el que anomenem el meu nivell de dolor, la meva capacitat de son. Si jo he invertit en alguna cosa que em genera incertesa i m'impedeix dormir correctament, possiblement estic invertint en alguna cosa que pot donar-me més rendibilitat, però té més risc del què puc aguantar», ressalta Antonio Saiz.

Perquè el risc d'invertir en els mercats disminueixi i sembli menys agressiu cal «que quan posi a 'treballar' els meus diners ho faci a mitjà termini i vagi entrant a poc a poc», recomana el director d'Oferta d'Estalvi i Inversió de Banc Sabadell. Aquestes aportacions periòdiques permetran invertir en diferents moments de mercat i compensar els mals amb els bons. El mitjà o llarg termini, per la seva banda, augmenta la probabilitat d'obtenir una major rendibilitat gràcies també a aquests diferents moments de preu i a l'efecte de l'interès compost (es reinverteix la rendibilitat, que al seu torn, genera més rendiment) al llarg del temps.

Fons d'inversió per a tots els perfils

Per accedir als mercats, els fons d'inversió apareixen com un vehicle idoni per a tots els perfils, ja que ofereixen destinar l'estalvi a diferents opcions (renda variable o fixa, fons mixtos, monetaris ...) i hi ha una gamma prou àmplia per donar resposta a totes les necessitats. «Hi ha fons destinats a inversors amb perfils absolutament conservadors, que no volen assumir riscos i que saben que opten a una rendibilitat baixa, i hi ha altres que volen la màxima rendibilitat possible sabent que assumiran incertesa», descriu Antonio Saiz.

A més, els fons estan totalment regulats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el que aporta seguretat; són transparents, ja que estan obligats a oferir informació periòdica; estan gestionats per professionals, garantia de qualitat; són líquids, de manera que es pot sol·licitar el reemborsament quan es vulgui; i gaudeixen d'un bon tractament fiscal, atès que els diners es poden transvasar sense tributar.

Un altre dels avantatges dels fons d'inversió és la seva capacitat per diversificar. En una mateixa estratègia es poden trobar actius de diferents classes, que inverteixin en regions variades, a diferents terminis o amb potencials de revaloració diversos. Aquesta diversificació ajuda a reduir el risc i a minorar la volatilitat de les inversions.

Però entre els fons també cal saber triar, ja que, per exemple, els rendiments de la renda fixa no són els d'abans. És més, per obtenir retorn en aquest tipus d'actius, tradicionalment en les carteres dels inversors més conservadors, no val ja el deute públic, que presenta fins i tot rendiments negatius, cal buscar la rendibilitat en la renda fixa privada, encara que impliqui major risc .

A hores d'ara més que mai cal recordar la conveniència de deixar-se acompanyar per professionals. «Ara mateix hi ha poques oportunitats i apareixen en moments puntuals de mercat. Per poder aprofitar-les, hauries d'estar tot el dia pendent i això no ho podem fer cap de nosaltres. L'assessorament és necessari» recomana Sáiz, director d'Oferta d'Estalvi i Inversió de Banc Sabadell.

UNA OPCIÓ QUE ATREU CADA COP MÉS DINERS

Tot i que els dipòsits continuen sent el vehicle favorit de les famílies espanyoles, els fons d'inversió van incrementant la seva importància en les seves estratègies d'estalvi. De fet, la immensa majoria (94 %) de les gestores esperen un increment del patrimoni dels fons d'inversió el 2021, segons la XI enquesta de l'Observatori Inverco.

Els fons mixtos encapçalen la categoria en la qual preveuen majors subscripcions, seguits dels de renda fixa i, en tercer lloc, els vehicles garantits i de rendibilitat objectiva. És a dir, els professionals estimen que es produirà un major increment patrimonial en estratègies amb una mica de risc que a la resta.

 

Fotografia de Claudio Schwarz a Unsplash
-Temes relacionats-
up