Les claus dels ajuts a pimes i autònoms que s'allarguen fins a finals d'any | EDE
movi-image-eleconomista-claves-ayudas-pymes-autonomos-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Les claus dels ajuts a pimes i autònoms que s'allarguen fins a finals d'any

10/08/2021

Moltes comunitats autònomes ja han obert el termini per a sol·licitar els fons directes

Dins de les mesures per contrarestar els efectes ocasionats per la pandèmia de la COVID-19, el Govern va aprovar el passat mes de març un paquet de 7.000 milions d'euros destinats a petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms. Uns ajuts directes que es canalitzaran a través de les comunitats autònomes i que, segons el secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, Gonzalo García Andrés, s'espera que arribin al teixit productiu espanyol al llarg de les setmanes vinents.

Com va explicar García Andrés, «les comunitats autònomes han subscrit els convenis amb Hisenda, s'han transferit els fons a totes les comunitats i ja estan en marxa les convocatòries perquè els diners arribin a les empreses i als autònoms». Així, un total de 95 branques d’activitat podran beneficiar-se d'aquesta mesura en la qual els imports que rebran se situaran entre els 3.000 i els 200.000 euros, en funció del tipus de companyia, de les pèrdues que hagi tingut i, en el cas dels autònoms, la manera en què es cotitza. A més, a aquestes 95 activitats inicials, cada regió pot incloure-hi altres sectors en funció de la idiosincràsia de cada autonomia.

Aquest paquet se suma a un altre tipus d'ajuts que les empreses han tingut i tenen a la seva disposició per fer front a la crisi econòmica i que, tot sembla indicar, no tindran continuïtat l'any que ve. En aquest sentit, en el Programa d'Estabilitat 2021-2024 elaborat pel Govern per remetre a Brussel·les, es projecta «la finalització a partir de 2022 de totes les mesures d'àmbit laboral adoptades per combatre l'emergència sanitària originada per la COVID-19 (prestacions per cessament d'activitat, exoneració de quotes de la Seguretat Social, exoneracions dels expedients de regulació temporal d'ocupació -ERTO-, exoneració d’autònoms, i incapacitat temporal per la COVID-19)».

De moment, ja se sap que les mesures referides a la prestació mensual per cessament d'activitat per als autònoms i a l'exoneració de les seves quotes, així com l'exempció per als ocupadors d'una part del pagament de les cotitzacions pels seus treballadors en ERTO a la Seguretat Social, s'estendran fins al setembre.

Pot interessar-te: Pla Espanya 2050: reptes i oportunitats per a les empreses

Com optar als ajuts directes per a pimes i autònoms?

Per poder optar als ajuts que repartiran les comunitats autònomes, les empreses i els autònoms hauran de tindre el seu domicili fiscal en territori espanyol, no estar en concurs de creditors ni haver cessat l'activitat en el moment de la sol·licitud.

Podran ser candidates les pimes que el 2020 hagin tingut una caiguda d’almenys un 30 % de la seva facturació respecte de l'any anterior. Això sí, les empreses que s'hagin vist afectades per la crisi, però que estiguin al dia amb les seves obligacions de pagament no podran accedir a aquests ajuts, ja que aquest pla d'estímul té caràcter finalista, és a dir, està destinat al pagament dels deutes, així com per fer front a despeses referents a salaris, lloguers, disminució de deute financer i pagaments a proveïdors.

Els autònoms, per la seva banda, hauran de demostrar que en el conjunt de les seves declaracions trimestrals de l'impost sobre el valor afegit (IVA) reflecteixen, com a mínim, un 30 % menys que l'exercici anterior. A més, s'haurà de justificar que hi va haver un resultat net positiu en els comptes de 2019, llevat de casos excepcionals, en els quals les comunitats autònomes podran atorgar ajuts a empreses viables que hagin tingut un resultat negatiu en 2019.

El pla de Moncloa també condiciona els ajuts a estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com a no repartir dividends ni a augmentar els salaris de l'equip directiu en un període de dos anys. Per últim, tant empreses com autònoms s'hauran de comprometre a mantenir la seva activitat fins al juny del 2022.

En certes comunitats autònomes ja és possible sol·licitar aquests ajuts que, a més, inclouen algunes novetats. Així, per exemple, les Balears han establert un període per a sol·licitar-los que va des del 14 de juny fins al 28 de juny. A més, ha inclòs uns altres 46 sectors més que podran beneficiar-se i que s'uneixen als 95 estipulats inicialment pel Govern central.

 

 

 

 

movi-image-eleconomista-claves-ayudas-pymes-autonomos-grafico

 

 


 

Com es pot saber la dotació exacta de l'ajuda

Per aclarir els dubtes sobre si es pot o no accedir als ajuts i la quantia d’aquests, el simulador de Banc Sabadell permet calcular i sol·licitar aquests ajuts directes. Com a exemple pràctic, a una empresa no financera dedicada al comerç a l’engròs de peix i marisc, amb domicili a la Comunitat de Madrid, que compta amb 12 treballadors i que va registrar operacions el 2019 per valor de 500.000 euros i de 250.000 el 2020, (el que implica una caiguda del 50 %, superior al requisit del 30 % per rebre l'ajuda) li correspondria un ajut de 20.000 euros.

Prestació per cessament d'activitat

Per cinquena vegada s'ha prorrogat aquesta mesura per als autònoms que estarà vigent fins al mes de setembre encara que amb algunes modificacions. En aquest sentit, els treballadors per compte propi hauran de gestionar la prestació a través de la seva mútua col·laboradora. Si compten amb noves condicions, els autònoms hauran de tornar a tramitar la sol·licitud de la prestació que els correspongui; ja que aquesta vegada està dividida en diferents línies d'ajut.

Pot interessar-te: Cotització d'autònoms: Així funcionen els trams, els ingressos i les quotes de la nova proposta del Govern

Així, els autònoms que hagin cobrat alguna de les prestacions de l'anterior cessament d'activitat, vigent fins al passat 31 de maig, tenen dret a accedir a una rebaixa de la cotització des de l'1 de juny de 2021 als següents percentatges: juny, 90 %; juliol, 75 %; agost, 50 %; i setembre, 25 %. No obstant això, la base de cotització serà la que ja estigués establerta abans d'accedir a la prestació per cessament d'activitat. Cal destacar que no cal sol·licitar aquest ajut, ja que s'aplicarà d'ofici sempre que l'autònom no sol·liciti alguna de les altres prestacions.

En el cas dels professionals que es vegin obligats a tancar el seu negoci a causa de les restriccions imposades per la contenció de virus, tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d'activitat d'un 70 % sobre la base mínima de cotització que correspongui a la seva activitat. Per la seva banda, els autònoms que estiguin cobrant les prestacions per cessament i no tinguin dret a la prestació ordinària podran sol·licitar una prestació extraordinària del 50 % sobre la base mínima de cotització.

A més, els autònoms subjectes a la temporalitat del seu negoci i que, per això, només es donen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) durant uns mesos determinats a l'any tenen dret a percebre una prestació del 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat que desenvolupava.

Finalment, els autònoms que estiguessin cobrant la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi i no hagin esgotat els períodes de prestació podran continuar rebent aquesta ajuda fins al 30 de setembre. La quantitat serà del 70 % sobre la base reguladora i del 50 % de la base mínima per a autònoms en pluriactivitat.

Prestació per ERTO

També fins al setembre s'han prorrogat els ERTO. Aquesta pròrroga manté les tres modalitats: els ERTO de força major i aquells derivats de causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció, que només comptaran amb exoneracions a les quotes de la Seguretat Social si pertanyen a sectors especialment afectats per la pandèmia (principalment el del turisme, el del comerç, el de la cultura i el de l'oci), els d’impediment de l'activitat (aquells casos en què les mesures sanitàries impedeixen exercir l'activitat del tot) i els de limitació (per a les empreses en què les mesures limiten part de l'activitat).

En el cas dels ERTO de força major i de causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció, des de l'1 de juny per a les empreses amb menys de 50 treballadors l'exoneració és del 85 %, i per a les grans del 70 %, uns percentatges que al setembre passaran a ser del 70 % i 60 %, en cada cas. El decret llei millora les exoneracions dels treballadors reincorporats, que seran del 95 % en empreses petites i del 85 % en les companyies grans durant tot el període.

En els ERTO per impediment les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors afectats seran del 100 %, és a dir, no hauran de pagar-les, en aquelles organitzacions amb menys de 50 treballadors. Si són més de 50 empleats, la rebaixa serà del 90 %. Per la seva banda, per als de limitació, les exoneracions s'aniran reduint segons avancin els mesos, des d'un 85 % al juny i juliol, a un 75 % a l'agost i setembre, per a les empreses amb menys de 50 treballadors. Per a les que compten amb més empleats, serà d'un 75 % i un 65 %, respectivament.

Altres fons

També cal tenir en compte un altre dels paquets aprovats per tractar d'evitar la fallida d'empreses amb una xifra de negoci d'entre 15 i 400 milions d'euros, que a Espanya són unes 14.000 companyies: Fons de Recapitalització de Pimes. Aquest fons aprovat pel Govern està dotat amb 1.000 milions d'euros i serà gestionat per Cofides. Entre els requisits que cal considerar per poder accedir a aquests fons està no repartir dividends ni elevar la retribució del consell d'administració i de l'alta direcció, que no podrà sobrepassar la vigent en 2019.

Pot interessar-te: Escolta el Podcast de Banc Sabadell Ajuts directes a empreses i autònoms, amb José Manuel Pedregal, director del Segment de Pimes i Empreses de Banc Sabadell

 

-Temes relacionats-
up