Les assegurances de protecció mantenen la seva tendència positiva el 2021 | EDE
movi-image-seguros-proteccion-tendencia-positiva-1
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Les assegurances de protecció mantenen la seva tendència positiva el 2021

11/08/2021

La indústria de l'assegurança segueix capejant amb solvència la pandèmia de la COVID-19. De fet, la crisi sanitària ha subratllat encara més la importància de la seguretat i la protecció com a valors essencials per a les persones. Tant és així que, avui, el 97 % de les famílies a Espanya té contractada, almenys, una assegurança.

Destaca, per exemple, el que ha passat amb les assegurances de llar que, al costat de les de salut, són les que més han crescut després de l'arribada de la COVID-19, pel fet que en passar més temps a la llar fruit de les restriccions a la mobilitat imposades per contenir l'expansió del virus, el nombre d'incidents ha crescut, tot i que també ha baixat la gravetat d’aquests, ja que s'identifiquen més ràpidament. De cara a disminuir els riscos durant les vacances, és aconsellable prendre algunes mesures com ara dissimular la desocupació, comprovar les mesures de seguretat i assegurar-se tancar aixetes i desactivar el quadre elèctric.

Per la seva banda, les assegurances privades de salut han guanyat una especial rellevància com a necessari complement de protecció dels serveis de la sanitat pública, que aporten una notable qualitat en àrees com la telemedicina o la prevenció. En l'actualitat, el 27 % de les famílies espanyoles ja compta amb una assegurança de salut i destaquen pel seu pes les de quadre mèdic.

El 27 % de les famílies espanyoles ja compta amb una assegurança de salut i destaquen pel seu pes les de quadre mèdic

En una tendència positiva similar a les assegurances de llar i les de salut es troben les assegurances de decessos, que ja estan presents en el 47 % de les llars espanyoles gràcies, també, al creixement experimentat durant la pandèmia. L'objectiu d'aquesta assegurança és minimitzar al màxim el patiment i les preocupacions de les famílies en moments emocionalment durs. Els equips d'assistència associats a aquest tipus d'assegurances s'encarreguen de facilitar als familiars totes les gestions i proporcionar el suport necessari.

No obstant això, Espanya és un dels mercats europeus en què hi ha menor conscienciació respecte a la necessitat de contractar assegurances de vida per protegir els éssers estimats i un mateix davant el possible risc. Per revertir aquesta situació, una de les opcions seria la de potenciar la deducció fiscal de les primes de les assegurances i les prestacions de mort i d'invalidesa, que podrien estar més bonificades en l’àmbit fiscal per l'impost de successions i d'IRPF, respectivament.

Pot interessar-te: La importància de contractar una assegurança de vida

Pel que fa a la branca dels autos, es va mantenir com la líder indiscutible i, per si sola, mou més d’11.000 milions d'euros cada exercici, segons les dades de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa). La progressiva recuperació dels nivells de mobilitat previs a la crisi ha comportat un increment lògic dels accidents de trànsit i dels sinistres en els vehicles. Cal destacar, en aquest sentit, els casos de serveis com ara els d'assistència en carretera o la reparació in situ (sense necessitat de traslladar a taller) per als vehicles que han estat aturats o sense haver pogut realitzar les revisions oportunes.

La progressiva recuperació dels nivells de mobilitat previs a la crisi han comportat un increment lògic dels accidents de trànsit

En conjunt, les pòlisses de llar, salut, auto o accidents van facturar per sobre dels 64.000 milions d'euros el 2020, el que significa que la indústria, en conjunt, supera amb comoditat el 5 % del producte interior brut (PIB) del país, segons Unespa.

No obstant això, aquesta radiografia del sector és molt probable que canviï en uns anys. La digitalització en l'oferta de productes i serveis, la integració de la sostenibilitat, la personalització de serveis de valor afegit als clients, els canvis socials en els hàbits de compra d'habitatge i d'automòbil o la irrupció amb força de les assegurances contra delictes cibernètics són algunes de les fites que estan remodelant completament aquest segment d'activitat.

En qualsevol cas, no comptar amb la protecció que ofereixen aquestes pòlisses pot implicar que el patrimoni personal es vegi afectat, de manera que el pagament de la seva prima s'ha de considerar com a una bona inversió per guanyar tranquil·litat. En el cas de les assegurances de vida, per exemple, ofereixen la tranquil·litat de saber que passi el que passi, una família va poder mantenir el nivell de vida durant el temps necessari per readaptar-se a la nova situació (estudis dels fills, modificar l'habitatge en cas d'una invalidesa de l'assegurat, etc.).

Reptes de futur del sector assegurador

Dins dels desafiaments en què ja està immers el sector, en l'informe Los retos del sector asegurador 2021, de l'Observatori Vodafone de l'Empresa, en destaquen principalment dos. D'una banda, el de generar valor mitjançant les dades que manegen les entitats, i dels quals es pot extreure coneixement molt útil per millorar la prestació dels serveis i adaptar el model operatiu de les companyies per ser més productives i eficients.

Pot interessar-te: Les noves tendències tecnològiques arriben a les assegurances de la llar

L'altre gran objectiu és el de millorar encara més l'experiència de client, encaminant-se cap a polítiques actives de màxima eficiència de les seves cobertures, d'abaratiment de preus i d'integració de diversos dels seus productes per facilitar el seu acompliment. És a dir, es tracta d'implementar un ecosistema de fidelització continu d'acord amb un coneixement més sensible i individualitzat segons cada etapa de la seva vida i les seves necessitats.

En qualsevol cas, un informe de Community of Insurance destaca la magnitud ja evident de la digitalització de la indústria: un 75 % de les asseguradores a Espanya ofereix als seus clients el servei de teleconsulta mèdica i dos de cada tres ja permeten la signatura digital dels seus documents. En aquesta línia, l'informe assenyala que, en els últims anys, el sector està sent capaç d'atraure talent digital, gràcies a l'aposta pel desenvolupament de pòlisses de ciberseguretat o degut als processos de col·laboració amb solucions Insurtech.

 

 

 

Fotografia d'Emmanuel Ikwuegbu a Unsplash
-Temes relacionats-
up