La integració de la sostenibilitat, clau per a la indústria de l'assegurança | EDE
movi-image-integracion-sosteniblidad-industria-seguro-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

La integració de la sostenibilitat, clau per a la indústria de l'assegurança

Wed Aug 11 14:51:00 CEST 2021

Moltes companyies d'aquest sector estan apostant amb força per la sostenibilitat, recolzant-se en la digitalització per promoure un canvi més ràpid i estructural

«La sostenibilitat no és una moda, sinó una realitat que ens obliga a tots, empreses i ciutadans, a prendre partit per intentar salvar el nostre planeta». D'aquesta manera, assenyala Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Assegurances, la importància d'apostar per estratègies que satisfacin les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions, a través d'un adequat equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social. En el cas de les assegurances, Armengol indica que «la indústria financera i, més en particular, el sector assegurador assumeix un paper molt important, tant per la seva funció de gestor de riscos com de gestor d'actius».

Conscients d'aquesta transcendència, recentment, la Federació Mundial d'Associacions d'Assegurances (GFIA) va destacar a l'informe Avanzando en la agenda sostenible: perspectivas sobre la capacidad de las aseguradoras como inversores sostenibles el compromís d'aquesta indústria a favor d'unes pràctiques més sostenibles tant amb relació a la gestió amb els seus clients com amb altres stakeholders de diferents sectors econòmics, inclosa l'Administració.

El document sintetitza en cinc punts clau l'exercici de les empreses d'aquest segment amb relació a la sostenibilitat: desenvolupar trajectòries de transició definides per promoure una transformació global de l'economia, afavorir la creació d'actius sostenibles que se sustentin en dades fiables, contribuir a una transició estable de les asseguradores a la sostenibilitat financera, garantir una proporcionalitat en la supervisió dels riscos climàtics, i ajudar mitjançant les eines financeres com, per exemple, els tests d'estrès, al fet que els subjectes d'interès tinguin una major comprensió dels riscos financers que es deriven del canvi climàtic.

Per a Armengol, els clients demanen cada vegada més que les empreses siguin sostenibles i apostin per una governança sòlida i transparent

En aquesta línia, Armengol indica que, en realitat, quan es parla de sostenibilitat en l'assegurança «no és una qüestió de demanda dels consumidors, sinó d'oferta de la indústria asseguradora». Per això, assenyala que les empreses del sector «tenen la responsabilitat d'oferir als seus clients aquells productes que, a més d'oferir una cobertura, generin un impacte social i mediambiental positiu». En la seva opinió, en realitat, el client no sol·licita directament contractar una assegurança sostenible, sinó que «la companyia amb la qual contracti els seus productes sigui sostenible, que sigui conscient de l'impacte ambiental que genera, que treballi per generar un impacte social positiu, i tot això atenent uns principis de governança que advoquin a la solidesa i a la transparència de l'organització».

Alineament amb l'ONU

Per oferir una major visibilitat al compromís per la sostenibilitat en el sector, la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa) va publicar un document que recull els «17 Principis per a la Sostenibilitat a les assegurances», segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Tal com s'assenyala en el text, «si la sostenibilitat treballa per evitar i eliminar els grans riscos ambientals, socials i de desigualtat a què s'enfronta la societat, llavors la seva tasca i els seus objectius són els mateixos als quals l'assegurança s’hi encomana cada dia». Per això, el compromís que s'indica com a prioritari és que, en menys d'una dècada, la indústria asseguradora a Espanya sigui plenament sostenible, a imatge i semblança del repte clau de l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

Entre els principis que sintetitza l'informe, cal destacar que el sector ja treballa activament per la fi de la pobresa gràcies al fet que es fomenta «la resiliència d'empreses, autònoms i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica»; per la igualtat de gènere, perquè «l'assegurança no tarifa per sexe» i pel fet que la xifra de directives «s'ha triplicat en 15 anys»; per una energia assequible i no contaminant, ja que intenta «millorar l'habitabilitat dels habitatges i promou l’eficiència energètica»; o al fet que, en l'actualitat, la meitat de les asseguradores ja mesura la seva petjada de carboni, en virtut del compromís pel consum responsable.

A més, el sector compta amb l'eina de l'assegurança mediambiental, «que fomenta la prevenció per a les empreses i la reparació del medi natural», i que, en els últims 50 anys, «ha permès minimitzar l'impacte del canvi climàtic amb 8.500 milions d'euros».

El suport de la digitalització

La COVID-19 ha accelerat les estratègies que intenten conjugar amb èxit el binomi entre digitalització i sostenibilitat. Tal com assenyala Armengol, «la pandèmia ens ha demostrat que des del sector assegurador tenim la capacitat d'adaptar-nos ràpidament. Una prova d'això ha estat la digitalització, que s'ha instaurat forçosament, per permetre treballar des de les nostres llars i gestionar digitalment tots els tràmits vinculats a la gestió de les assegurances». Per això, en la seva opinió, «la digitalització ha vingut per quedar-se, tant per part de la demanda dels clients, com d'oferta de les entitats, aconseguint estar, fins i tot, més a prop del client».

«La digitalització ha vingut per quedar-se, tant per part de la demanda dels clients, com d'oferta de les entitats», Armengol

Això s'ha traslladat, per exemple, en un augment de la cartera de serveis i de productes a través de canals online, com ara el videoperitatge, que ha permès «accelerar els peritatges dels sinistres, estalviant a més en termes de sostenibilitat a través de la disminució de viatges», assenyala l'experta. En definitiva, el que s'ha aconseguit és que «mitjançant les consultes telefòniques i online en matèria de salut el sector assegurador estigui més a prop encara dels seus clients i més ràpidament».

Pot interessar-te: La nova indústria digital de la salut, un segment ple d'oportunitats per a la telemedicina i les visites virtuals

Per això, la digitalització, a més d'una major simplificació en els processos, també ha contribuït a augmentar la lleialtat dels usuaris de la indústria asseguradora i el seu nivell de satisfacció, encara que Armengol indica que hi ha importants reptes al davant: «Encara cal que sapiguem empatitzar més amb el client a través dels canals digitals, hem de crear connexions emocionals amb ells i permetre que ens aportin les seves opinions per, d'aquesta manera, respondre millor a les seves necessitats».

Sostenibilitat i digitalització, els secrets per captivar els millennials

Un altre dels reptes de la indústria asseguradora al llarg dels últims anys ha estat el d'atreure les generacions més joves que, sovint, no semblaven mostrar massa interès per la contractació d'assegurances. No obstant això, la seva penetració està sent cada vegada més elevada, fins al punt que, per exemple, en les assegurances de vida, els clients millennials ja suposen al voltant del 50 % del total.

En paraules d'Armengol, «encara que hi ha consciència en la societat de la necessitat d'estar protegits, encara hem de seguir treballant per oferir solucions encara més personalitzades a les seves prioritats com, per exemple, tenir en compte les consideracions socials i mediambientals». Per aconseguir-ho, el suport de la sostenibilitat i de les eines telemàtiques ha de jugar, en la seva opinió, un paper clau.

Pot interessar-te: Joves i estalvi: com gestionen els diners els millennials?

La veritat és que, en el món actual, on tenen al seu abast multitud d'informació i d'eines online de simulació, i fins i tot d'inversió a través de tècniques de roboadvisors, els millennials, segons Armengol, «prefereixen seguir comptant amb l'ajuda d'un expert perquè els gestioni els seus estalvis que no pas gestionar-se ells mateixos la inversió». Per això, assenyala, «la qüestió rellevant és si l’assessorament financer que els millennials poden rebre és l'adequat tenint en consideració els seus gustos, preferències i formes de relacionar-se».

 

 

 

Fotografía de Nataliya Vaitkevich a Pexels
-Temes relacionats-
up