movi-image-firmar-hipoteca-interviene-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Signar una hipoteca: qui hi intervé i què cal tenir en compte

17/11/2021

La signatura de l'escriptura hipotecària és el pas previ a esdevenir propietari. El procés està assistit per un notari, que serà designat pel comprador de l'habitatge, a qui guiarà i informarà dels detalls del contracte rubricat

La compra d’un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants de la vida d’una persona. Per dur-la a terme, la major part de la gent necessita demanar finançament. Per això, el moment de signar la hipoteca marca el principi de la vida com a propietari. Quan l'entitat bancària revisa els requisits i aprova la petició, què cal tenir en compte?, qui intervé en el procés de la signatura?, quina documentació es necessita?

L’acta notarial

Durant el procés de signatura d'una hipoteca, el comprador ha d'assistir a dues cites amb el notari. A la primera ho farà per signar l’acta notarial, un document en què el notari dona fe que el futur propietari ha entès les condicions de la hipoteca. En aquesta ocasió, el comprador anirà sol i el notari s'ocuparà que conegui les condicions del contracte que signarà.

En la segona visita se signarà l'escriptura de la hipoteca. Cal tenir en compte que en signar el contracte hipotecari s'està contractant un préstec la garantia del qual és l'habitatge. A la signatura del contracte de la hipoteca hi seran presents:

  • El sol·licitant del préstec hipotecari
  • La part que presta els diners
  • El notari, que donarà fe i autoritzarà l'escriptura, informarà i explicarà els deutes o les clàusules del document a les parts rellevants
  • El gestor, que es farà càrrec de preparar les càrregues i del procés a nivell administratiu abans i després de la signatura
  • L'avalador, que és una figura opcional i que serà el responsable del pagament si el signant incompleix amb les obligacions establertes al contracte

L'escriptura de la hipoteca ha de tenir la informació detallada del comprador, les condicions del contracte (com ara els terminis de devolució o els tipus d’interès aplicables) i les responsabilitats de l'entitat financera. A més, haurà d'estipular amb cura l'estat i la descripció de l'immoble, així com les possibles càrregues que pugui comportar.

Alhora, cal signar també el contracte de compravenda. En aquest cas sí que participa el venedor, que està al marge durant el pas previ per respectar la privacitat i la confidencialitat del nou propietari. Totes les persones han d'assistir de manera presencial, encara que podrien estar representats a través d'un poder notarial per altres persones.

Pot interessar-te: Les fitxes que has de llegir abans de signar una hipoteca

 

Terminis i documentació clau per a la signatura de la hipoteca

El comprador té la potestat per triar el notari que vol que sigui present a la signatura del document hipotecari i que assistirà i servirà de guia. Per exemple, aquest professional informa el comprador de quines són les despeses associades a contractar la hipoteca i qui s'encarrega de pagar-les, entre altres coses.

Pel que fa als terminis, el calendari és variable. Quan el banc dona el vistiplau al préstec, aquest envia tota la documentació i el notari i el comprador disposen d'un termini de 10 dies, fixats per la Llei Hipotecària, per revisar-la, estudiar les clàusules de l'escriptura i consultar qualsevol dubte.

A més del contracte hipotecari, el banc remet la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), que conté la informació personalitzada sobre la hipoteca. D'aquesta manera, el comprador podrà conèixer amb antelació totes les condicions del préstec i és un document vinculant. L’entitat financera envia també la Fitxa d’Advertiments Estandarditzats (FIAE), que informa sobre les clàusules més rellevants del préstec, inclosos els potencials riscos que aquest comporta i altres elements com ara si hi ha algun cost pel venciment anticipat de la hipoteca o el repartiment de les despeses de constitució de la hipoteca. Juntament amb aquestes fitxes, el banc lliura altres documents com ara una simulació de les quotes hipotecàries o les condicions de les garanties de les assegurances.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

Un cop revisada aquesta informació, segons s’ha dit, el client està obligat a anar a la notaria dues vegades. Després, es procedirà a la signatura de la hipoteca. D'aquesta s'obtindran tres còpies de l'escriptura: una per al sol·licitant del préstec, una altra per a l'entitat bancària i una altra es quedarà a la notaria en què s'ha materialitzat el procés i que serà l'encarregada de proporcionar el document en cas de pèrdua.

Culminar el procés d'esdevenir propietari pot ser un procés tediós si no es té l'assessorament adequat; per això mateix, és convenient recórrer a un especialista de confiança, que ajudarà a decidir el que més convingui al comprador d'acord amb cada situació econòmica particular, i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg de l’operació.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

-Temes relacionats-
up