El TIN d'una hipoteca: què és, com es calcula i què indica | EDE
movi-image-tin-hipoteca-calcula-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

El TIN d'una hipoteca: què és, com es calcula i què indica

Fri Dec 17 08:28:12 CET 2021

El TIN informa del cost efectiu d'un préstec hipotecari i serveix per saber quin percentatge pagarà el titular pel capital prestat

Abans de contractar una hipoteca és important conèixer el significat dels termes clau de l'operació, com el tipus d'interès nominal (TIN), la taxa anual equivalent (TAE) o l’euríbor. Disposar d'aquesta informació facilita la presa de decisions i ajuda el futur propietari a comprendre com afecten aquests factors la quota mensual de la hipoteca.

Què és el TIN?

El TIN és el percentatge fix que l'entitat bancària aplica pel servei de prestar els diners. És un indicador amb caràcter oficial establert pel Banc d'Espanya i és obligatori en tota mena de préstecs.

Tal com explica Paula Marín, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Marbella, «el TIN és el tipus d’interès nominal que es pagarà per la hipoteca, és a dir, si una hipoteca és de 100.000 euros al 2 %, el TIN serà aquest 2 %».

 


El TIN assenyala el cost efectiu de la hipoteca, però no inclou cap classe de despesa associada a aquesta operació, simplement serveix per saber quin percentatge pagarà el titular pel capital prestat.

Per tant, la utilitat que ofereix el TIN per als titulars del préstec és la seva invariabilitat, ja que permet planificar les despeses sobre aquesta quantitat fixa que s'ha de pagar al banc amb cada quota de la hipoteca.

Com es calcula el TIN?

El TIN consta simplement d'un percentatge fix que es pot calcular de forma setmanal, mensual, trimestral o anual. A Espanya, el més freqüent és que les entitats bancàries calculin aquest tant per cent mensualment per reflectir-lo en les condicions dels préstecs hipotecaris.

En una hipoteca a tipus variable, el TIN s'obté sumant l’euríbor al diferencial aplicat pel banc.

  • L’euríbor és l'índex a què estan referenciades la majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya. Aquest es revisa cada 6 o 12 mesos i en funció de la seva evolució, la quota mensual de la hipoteca puja o baixa.
  • El diferencial és un percentatge fixat per l'entitat bancària que roman constant durant tota la vida del préstec.

En canvi, en una hipoteca a tipus fix, el TIN el compon únicament el diferencial fixat pel banc.

En què es diferencien el TIN i la TAE?

La TAE indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. És a dir, és un percentatge que reflecteix el cost real i final de la hipoteca.

«La TAE, a més de calcular el TIN, comprèn altres variables com les comissions, la contractació d'una assegurança de vida o la taxació», explica Marín. A més, per calcular la TAE cal tenir en compte múltiples factors, com ara la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, semestrals, etc.) i altres despeses associades a la hipoteca.

En definitiva, el TIN no ofereix cap informació completa al comprador de l'habitatge, mentre que la TAE aporta una visió real de quanta despesa suposa per al futur propietari la contractació d'una hipoteca.

Pot interessar-te: Tot el que et cal saber abans de demanar una hipoteca

En qualsevol cas, a l'hora de sol·licitar una hipoteca i per entendre tots els conceptes que hi estan associats, és clau comptar amb l'assessorament d'un expert especialitzat com el de l'entitat bancària. 

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia d'Olia danilevich a Pexels
-Temes relacionats-
up