Divises: com gestionar l'operativa en els mercats | EDE
movi-image-divisas-operativa-mercados-1
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
4 min del teu temps

Divises: com gestionar l'operativa en els mercats

19/07/2021

La recuperació econòmica està ajudant a dinamitzar els intercanvis comercials entre les empreses, la qual cosa les obliga a estar preparades davant dels riscos de tipus de canvi en un mercat de divises cada vegada més fluctuant

Les fluctuacions de les divises poden provocar diferències de canvi en els balanços de les empreses, la qual cosa vol dir que, des d'un punt de vista financer, es corre el risc de perdre un important marge de rendibilitat, és a dir, diners. Aquesta és una de les conclusions principals del webinar Com gestionar la teva operativa en divises: el Mercat i les Solucions, organitzat a través d'HUB Empresa de Banc Sabadell, en el qual es va subratllar la importància de cobrir la volatilitat en el mercat de divises per evitar una major exposició per part de les empreses.

Un tema especialment crític en un moment com l'actual, ja que, com va assenyalar Carlos Dalmau, director de Solucions Internacionals de Banc Sabadell, "el comerç exterior està funcionant molt bé en la situació post-COVID-19 i està sent un motor clau en l'economia". En aquest sentit, Dalmau ha incidit que, "a mesura que s'asseguri la recuperació a escala global hi haurà una major activitat en divises i totes les companyies han d'estar preparades en les millors condicions possibles per a això".

"A mesura que s'asseguri la recuperació hi haurà una major activitat en divises i les empreses han d'estar preparades davant del risc de canvi", Dalmau, Banc Sabadell

Previsions euro-dòlar

Per la seva banda, Glen Spencer Chapman, director de la Direcció d'Anàlisi de Banc Sabadell, va analitzar les perspectives a curt i mitjà termini per al dòlar i l'euro, assegurant que, des d'un punt de vista macroeconòmic, "encara estem en un entorn de forta recuperació del creixement després de les caigudes de 2020". Segons la seva opinió, aquesta tendència positiva de l'economia es mantindrà el 2022 gràcies als estímuls fiscals i monetaris. "Els bancs centrals i els estats han reaccionat més ràpidament que en la crisi de 2008 i han inundat el mercat de liquiditat mentre impulsaven els estímuls fiscals. Aquesta estratègia dual ha servit per apuntalar la recuperació", ha afegit.

Aquest expert va explicar que "l’euro és una moneda procíclica que tendeix a revalorar-se en els inicis dels cicles econòmics, mentre que el dòlar és bàsicament un valor refugi". A més, va complementar aquesta previsió amb el potencial increment en el dèficit públic dels Estats Units, que "creixerà molt i aquesta fita sol acabar sent un element depreciador de la divisa". Alhora, va indicar que "el dèficit fiscal més gran per compte corrent nord-americà també afavoreix el debilitament de la seva moneda".

"L'euro és una moneda que tendeix a revalorar a l'inici del cicle econòmic, mentre el dòlar és un valor refugi", Spencer Chapman, Banc Sabadell

Spencer Chapman també va assenyalar la importància que va tenir per a l’evolució de les divises la progressiva retirada d'estímuls per part dels bancs centrals, un procés que, des del punt de vista tècnic, rep el nom de tapering. En el cas de les monedes que s'han revalorat de manera important en els últims mesos, com el iuan, això pot portar amb si una depreciació a curt termini, atès que "aquesta divisa ja sembla estar descomptant les mesures del Banc de la Xina per reduir les seves polítiques monetàries i evitar el sobreescalfament de l'economia".

Protegir-se davant del risc de canvi

Sota un prisma de practicitat per a les empreses, Alejandro Balcells, director de Distribució de Tresoreria d'Empreses de Banc Sabadell, va afirmar que el risc de canvi "apareix quan una companyia realitza transaccions en una moneda diferent de la comptable, però presenta el problema que les fluctuacions en el tipus de canvi poden provocar efectes negatius, tot i que, també positius per a les empreses".

En la seva opinió, és molt important "identificar l'exposició que té una entitat al risc de canvi per poder definir una política d'actuació adequada". Si s'aconsegueix amb el temps suficient, permetrà aportar certesa sobre dos elements comptables fonamentals en els processos d’internacionalització de qualsevol empresa: els ingressos per vendes en divisa i els costos d'aprovisionament.

No obstant això, Balcells va indicar que moltes empreses opten per una gestió passiva del risc de canvi, el que acaba per tenir unes conseqüències negatives a la llarga en el seu compte de resultats. En contraposició, les que realitzen una gestió activa poden, fins i tot, veure una oportunitat en aquest tipus d'operacions. Per aconseguir-ho, cal dur a terme una sèrie d'accions, com planificar tots els pagaments o els cobraments en divisa, assegurar amb cobertures marcant un preu objectiu per a cada divisa, dedicar recursos a la gestió de la divisa o controlar els marges comercials.

Segons Balcells, "hi ha quatre regles bàsiques per a qualsevol companyia que paga o rep divises per la seva activitat comercial: definir una política estratègica d'actuació respecte al risc de tipus de canvi, identificar l'exposició al risc divisa en cada moment, tractar de no pronosticar els moviments de la divisa i contractar productes de cobertura que permetin reduir o eliminar el risc".

Aquest expert també va destacar en el webinar dos productes de cobertura: el spot o comptat, que consisteix en un contracte entre dues parts en què es pacta un tipus de canvi i del qual sorgeix una obligació d'intercanvi de divises entre les parts en un màxim de dos dies hàbils; i el forward o assegurança de canvi, que és, també, un contracte entre dues parts en el qual es fixa un tipus de canvi a un termini superior als dos dies hàbils i del qual sorgeix una obligació d'intercanvi de divises entre les parts en una data futura.

Operar en el mercat Forex implica, en qualsevol cas, tal com afirma Balcells, saber que "s'està assumint el risc de tipus de canvi derivat de les fluctuacions de les divises. Això pot comportar efectes positius o negatius en funció de quina és la que es necessita comprar o vendre, però el que és imprescindible és estar preparats i coberts davant de qualsevol eventualitat".

 

 

Fotografia d'Anna Nekrashevich a Pexels
-Temes relacionats-
up