Com sol·licitar una hipoteca | EDE
movi-image-solicitar-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com sol·licitar una hipoteca

17/12/2021

Preparar la documentació necessària i analitzar si es compleixen els requisits són passos clau en el procés de contractació d'un préstec hipotecari.

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, disposar de tota la informació necessària i comptar amb l'assessorament dels experts hipotecaris per resoldre qualsevol dubte és fonamental perquè aquest procés transcorri amb èxit i s'aconsegueixi accedir al finançament que s'adapti millor a les necessitats del futur propietari.

Què cal tenir en compte abans de demanar una hipoteca?

Un dels principals factors que el comprador ha de valorar en sol·licitar un préstec hipotecari és la seva solvència econòmica. Els seus ingressos i despeses, tant presents com futurs, són clau per calcular quant pot pagar per l'habitatge i quina hipoteca ha de contractar. En aquest sentit, cal parar atenció a tres aspectes:

 • Capital. Els bancs solen concedir finançament per, com a màxim, el 80 % del valor de taxació de l'immoble, i per això el comprador ha de tenir el 20 % restant estalviat. A més, a aquest percentatge cal sumar-li entre un 10 % i un 15 % per al pagament de les altres despeses (notaria, impostos...).
 • Quota mensual. Els experts aconsellen no destinar més del 30 % dels ingressos al pagament de la quota mensual de la hipoteca.
 • Termini d'amortització. És el temps en què cal retornar el préstec. En general, els bancs concedeixen hipoteques amb terminis d’amortització que arriben fins als 30 anys. Cal tenir en compte que com més gran és aquest termini, més baixes són les quotes, però al final del préstec s'hauran pagat més interessos.

Pot interessar-te: Quin és el termini d'amortització de la hipoteca que més em convé?

 

Passos per demanar una hipoteca

Un cop presa la decisió de sol·licitar formalment una hipoteca al banc, cal fer diferents accions:

 1. Documentació

Preparar tota la documentació necessària:

 • El document nacional d'identitat
 • Els documents que justifiquin el nivell d'ingressos i l'estabilitat laboral (el contracte laboral, les tres darreres nòmines, el certificat de vida laboral…). En cas de ser autònom, això és el que s'hauria de presentar.
 • L’última Declaració de la Renda
 • El justificant d'altres ingressos (per exemple, si es té un habitatge de lloguer)
 • Certificat de saldo de comptes en altres entitats, si es tinguessin
 • La informació relativa a l'immoble que es vol comprar (és útil sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat)
 • El contracte de reserva o d'arres, si s'ha realitzat
   
 1. Anàlisi de la sol·licitud

Un cop lliurada la documentació, el banc estudia l'operació, principalment, a través d'un mètode conegut com a scoring bancari. Si es compleixen els requisits de solvència econòmica, els experts de l'entitat bancària preparen una oferta genèrica anomenada Fitxa d'Informació Precontractual (FIPRE), que, tot i que no és vinculant, serveix perquè el sol·licitant pugui revisar les condicions i prendre una decisió. En el cas de continuar amb el procés, el banc elabora una Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), que és vinculant, i que, entre altres continguts, inclou:

 • L’import total i la moneda de la hipoteca.
 • El termini de devolució del préstec.
 • El valor de l'immoble i el percentatge concedit en préstec.
 • La periodicitat de pagaments i el nombre de quotes.
 • L’import de cada quota i com i quan poden variar.
 • El tipus d’interès que s'aplicarà i si aquest és fix o variable. En l'últim cas, cal indicar també l'índex de referència, que sol ser l'euríbor.
 • L’import total a desemborsar, incloent-hi els interessos.
 • La taula d'amortització, incloent-hi els interessos i quant capital s'amortitza en cada quota.
 • El reemborsament anticipat, incloent-hi les conseqüències i les comissions en cas que s'amortitzi la hipoteca.
 • Les conseqüències de l'incompliment del contracte.
 • Els drets del prestatari, com ara el dret de desistiment i el dret de portabilitat.

A més, el client també rep la Fitxa d'Advertències Estandarditzades (FiAE), que inclou les conseqüències legals en el cas que s’incompleixi el contracte o els requisits formals per a l'amortització parcial o total del préstec hipotecari.

Pot interessar-te: Les fitxes que has de llegir abans de signar una hipoteca

En definitiva, la sol·licitud d'una hipoteca implica tenir en compte molta informació i és un procés en què poden sorgir nombrosos dubtes. Davant d'aquesta situació, comptar amb l'assessorament d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària és fonamental per resoldre totes les preguntes i escollir el finançament que s'adapti millor a cada situació econòmica particular.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

 

Fotografia d'Evelina Zhu a Pexels
-Temes relacionats-
up