Com millorar la liquiditat d’una empresa amb una inflació elevada | EDE
mejorar la liquidez de una empresa con una inflación elevada
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com millorar la liquiditat d’una empresa amb una inflació elevada

Mon Jun 27 13:12:53 CEST 2022

Davant la pujada generalitzada de preus, les empreses tenen diferents vies per garantir la seva liquiditat i poder atendre les seves despeses a curt termini

Una inflació elevada afecta negativament el poder adquisitiu dels consumidors, augmenta els costos de producció per a les empreses i altera l'equilibri entre oferta i demanda. Si es prolonga massa temps pot reduir de manera notable els ingressos d’una companyia, provocant que la liquiditat a curt termini se'n ressenti. Per evitar que aquesta situació posi en risc la comptabilitat de l'entitat, existeixen solucions per millorar el capital circulant.

Planificació i anàlisi

La inflació ocasiona un augment en els costos de les compres (com ara l'adquisició de béns d'equip) i les despeses (com ara la llum o la gasolina). Encara que part d'aquests increments es trasllada al preu de venda final, la resta l'ha d'assumir l'entitat, reduint-ne el marge comercial i, amb això, els ingressos nets. Des del punt de vista de la liquiditat, tot això es tradueix en una menor capacitat per poder afrontar els deutes immediats i en una reducció de la suficiència per afrontar incidències i despeses imprevistes.

Per això, en moments d'inflació elevada, els gestors d'una companyia han de dedicar més temps al control de la gestió financera i comptable. En aquest sentit, una de les mesures més importants és la d'apostar per realitzar un major control del fons de maniobra amb què compta l'entitat i procurar incrementar el capital circulant a través de dues vies:

 • Reduint els períodes de cobrament als clients mentre s'intenta incrementar els terminis d'abonament als proveïdors. Per norma general, si el període mitjà de pagament és més gran que el període mitjà de cobrament, es produeix un cicle de caixa positiu, la qual cosa redundarà en una liquiditat més gran per a la companyia.
 • Recorrent a fonts de finançament externes, la principal de la qual és el canal bancari.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s'adapta millor a la meva empresa?

Per afavorir un cicle de caixa positiu, una empresa compta amb diverses possibilitats. Des de l'òptica de la generació d'ingressos més gran:

 • Agilitzar els tràmits interns per al cobrament de factures a clients, oferint als que són més susceptibles d'impagament possibles alternatives com ara renegociar el seu deute a canvi que paguin el que deuen en el menor termini possible.
 • Implementar solucions digitals que permetin conèixer millor el comportament de pagament dels clients.
 • Concentrar-se en la reducció dels comptes a cobrar vençuts.

Per la seva banda, en relació amb els períodes mitjans de pagament:

 • Contactar amb nous proveïdors que ajustin els preus i estenguin els períodes de pagament.
 • Renegociar amb els proveïdors terminis temporals de pagament més grans.

A més, és possible dur a terme mesures per fer una millor gestió de la liquiditat:

 • Planificar amb més detall les entrades i sortides de diners.
 • Establir procediments de verificació comptable amb més periodicitat.
 • Revisar la manera com es realitzen les operacions financeres, automatitzant en la mesura del possible les tasques que siguin més administratives.

Solucions financeres que ofereix el banc

 • Factoring: consisteix a vendre els comptes pendents de cobrar a canvi d’una petita rebaixa en la quantitat final. A l'empresa li permet estalviar la contractació d'una persona que gestioni els cobraments, facilita l'obtenció de finançament de forma ràpida i permet pagar els creditors de manera immediata. A canvi, l'entitat bancària aplica un tipus d'interès.
 • Confirming: ofereix la possibilitat als proveïdors de cobrar les factures abans del venciment mitjançant la bestreta del seu import. És a dir, es tracta d'un factoring a la inversa, i equival a un pagament certificat, amb l'única diferència que en aquesta ocasió és el banc qui avala el pagament al proveïdor.
 • Forfaiting: es venen uns documents financers de venciment a mitjà termini, normalment en operacions amb països que presenten un risc elevat. És a dir, es tracta de cedir lletres de canvi o pagarés, però, mentre al factoring es parla d'operacions a molt poques setmanes o mesos vista, aquí són documents el venciment dels quals abasta diversos anys.
 • Línia de crèdit: és una solució a llarg termini per finançar i sanejar el circulant d'una empresa, per la qual el banc posa a la seva disposició una determinada quantitat de diners durant un termini estipulat, i només haurà de pagar interessos per la quantitat utilitzada. És a dir, s'aconsegueix una liquiditat immediata, però també obliga a estar més pendent de la gestió de les despeses.

En qualsevol cas, és clau comptar amb l'assessorament professional d'un gestor del banc abans de decantar-se per una opció de finançament, ja que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà què és el més adequat segons la situació de l'empresa.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre quin li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up