‘Cash pooling’: què és i per a què serveix | EDE
‘Cash pooling’: qué es y para qué sirve
Envia'ns suggerències
Competència i Mercats
4 min del teu temps

‘Cash pooling’: què és i per a què serveix

Fri Dec 16 10:06:56 CET 2022

El cash pooling permet gestionar millor la liquiditat d’un grup empresarial reduint costos de finançament, un fet clau en la internacionalització.

El cash pooling (la traducció al català ve a ser una cosa així com ‘gestió centralitzada de la tresoreria’) és un mètode de finançament que utilitzen les empreses que pertanyen a un mateix grup per assolir l’equilibri financer. Així, si una de les entitats té un saldo negatiu, es pot compensar amb el saldo positiu d’una altra empresa del grup. El cash pooling té una rellevància especial en el creixement internacional dels negocis, ja que permet diversificar els riscos propis d’operar a nous mercats.

Com funciona el cash pooling?

El cash pooling es realitza passant tots els comptes de les empreses d’un grup a un compte centralitzat. Aquest procés, que tècnicament es coneix com a escombrada, es pot fer:

 • Apunt a apunt, traspassant els comptes associats de les empreses al compte de l’entitat matriu, de manera que es puguin compensar els apunts tal com es produeixen.
 • Amb caràcter diari, en què al final de cada jornada s’anota l’apunt corresponent de cada entitat i es traspassa el saldo fixat al compte matriu.
 • Mensualment, la qual cosa significa que, a la mateixa data de cada mes, les empreses fan el traspàs de saldo corresponent al compte matriu.

En el cas de Banc Sabadell, el servei de cash pooling ofereix als gestors de les empreses la possibilitat d’exercir una integració i una gestió remota dels seus comptes. Per exemple, si una entitat manté filials o comptes a l’exterior, es facilita als responsables financers una integració més gran entre els seus comptes a Espanya i els de l’exterior. A més, si l’empresa és part d’un grup multinacional, es pot fer la integració dels seus comptes amb els del grup i la gestió en remot.

Per aconseguir un servei òptim, Banc Sabadell utilitza els estàndards específics del sistema SWIFT, que és un sistema reconegut internacionalment i que permet identificar bancs i institucions financeres de tot el món quan s’efectua una transferència internacional.

Classes de cash pooling

Hi ha tres classes principals de cash pooling:

 • Physical cash pooling. En què tots els comptes de les empreses d’un mateix grup empresarial responen financerament davant dels deutes amb tercers.
 • Cash pooling d’un únic compte. On es creen comptes entre l’empresa matriu i la resta d’organitzacions per desenvolupar operacions financeres amb caràcter freqüent; la matriu és l’única que està facultada per fer operacions amb les entitats financeres.
 • Notional cash pooling. No es poden fer transferències de liquiditat que permetin préstecs entre les empreses. D’aquesta manera, els comptes de les empreses més modestes no poden acabar afectant els resultats de la societat matriu.

Avantatges i desavantatges del cash pooling

A més de permetre estalviar-se els interessos derivats de qualsevol finançament aliè, el servei de cash pooling com el que comercialitza Banc Sabadell ofereix una sèrie de beneficis potencials per a les empreses, com ara:

 • Optimitzar la tresoreria d’un grup empresarial, tant al mercat local com en tot allò relacionat amb l’operativa a l’exterior. D’aquesta manera, s’aconsegueix potenciar un ús més eficient dels recursos interns del grup.
 • Disposar d’un punt d’entrada únic i multibancari als comptes a qualsevol lloc del món.
 • Facilitar una major integració dels comptes tant de l’empresa matriu com dels de les seves filials a l’exterior. Gràcies al cash pooling, és possible afavorir un control òptim de la liquiditat de totes les empreses que conformen un grup.
 • Poder integrar la gestió dels comptes de qualsevol entitat amb els del grup, de manera remota.
 • Reduir la dependència de capital extern.
 • Permetre establir condicions de pagament més flexibles i amb una taxa d’interès més baixa.

No obstant això, també pot comportar alguns riscos, i el principal és que es pot reduir la independència econòmica i de presa de decisions per part dels gestors de cada empresa. A més, segons la situació financera de cada grup, en cas que algunes de les empreses tinguin un saldo negatiu, l’amenaça d’una insolvència econòmica pot créixer de manera significativa. Finalment, cal indicar que requereix una major inversió de temps per part dels departaments comptables de cada entitat per coordinar-se amb la resta de les empreses del grup i poder establir els transvasaments de diners que siguin necessaris.

En qualsevol cas, és clau comptar amb l’assessorament professional d’un gestor del banc, ja que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà què és el més adequat segons la situació de l’empresa.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up