Quines diferències hi ha entre un préstec i un crèdit? | EDE
¿Qué diferencias hay entre un préstamo y un crédito?
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Quines diferències hi ha entre un préstec i un crèdit?

16/02/2023

Un préstec i un crèdit són productes de finançament pensats per atendre necessitats distintes de les empreses.

Els bancs ofereixen diferents tipus de productes perquè les empreses puguin obtenir finançament. Cadascun té unes característiques, garanties i requisits diferents, que influeixen en el tipus d’interès i en la quantia final a pagar. Entre d’altres, hi ha els préstecs i els crèdits que, encara que tenen elements en comú i són alternatives de finançament a curt termini, són productes diferents. En el cas dels préstecs, l’entitat bancària facilita tots els diners sol·licitats d’una sola vegada, mentre que en un crèdit es posa a disposició de l’empresa una quantitat de diners perquè els utilitzi segons les seves necessitats.

Habitualment, una empresa sol·licita un préstec per obtenir un finançament puntual per poder atendre un pagament determinat que requereix un desemborsament elevat, com ara la reforma de les oficines o l’adquisició de maquinària. En el cas d’un crèdit, s’utilitza, sobretot, per a les necessitats de tresoreria. Una targeta de crèdit es basa en aquest producte, ja que el banc i el titular de la targeta estableixen la quantitat de crèdit que l’entitat està disposada a concedir-li en funció de la seva solvència. En el moment de contractar-la, es fixa el termini de devolució dels diners avançats, que sol ser d’un mes, i, transcorregut aquest període, si el titular no retorna els diners prestats, el banc en cobrarà uns interessos.

Característiques d’un préstec

El sol·licitant d’un préstec, anomenat prestatari, rep tot l’import pactat amb el banc una vegada s’aprova la seva concessió. Des d’un inici, es fixa el termini previst per a la devolució dels diners, per tant, per tal d’obtenir més finançament en el futur, l’empresa haurà de formalitzar un préstec nou.

Entre les característiques principals dels préstecs, cal destacar que:

  • Tenen un tipus d’interès més elevat que altres alternatives de finançament.
  • Els requisits de solvència o d’ingressos anuals de l’empresa solen ser menys estrictes que en el cas d’altres productes financers.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s’adapta millor a la meva empresa?

En què consisteix un crèdit

Un crèdit és un dels productes de finançament més flexibles que existeixen, atès que l’empresa que el sol·licita pot disposar de les quantitats de diners que consideri en els moments en què estimi oportú. Simplement, s’estableix a l’inici el capital màxim disponible que ofereix el banc, que dura fins que l’empresa l’esgoti o fins que finalitzi el contracte fixat. En qualsevol cas, no és obligatori fer servir l’import total del crèdit, de forma que els interessos només s’apliquen a la part utilitzada.

Altres particularitats dels crèdits són:

  • Es pot disposar de més diners a mesura que se n’utilitza una part.
  • Sol renovar-se periòdicament, per regla general, cada any, per permetre al client continuar disposant d’aquesta línia de finançament.

En què es diferencien un préstec i un crèdit

  • Capital. En un préstec, es faciliten tots els diners sol·licitats en una sola vegada, mentre que en un crèdit el banc posa a disposició del client una quantitat de diners de la qual en podrà disposar parcialment o total.
  • Interessos. En un préstec, els interessos es cobren sobre el total dels diners; en canvi, en un crèdit es paguen interessos per la quantitat utilitzada, tot i que pot haver-hi una comissió mínima sobre el saldo no disposat.
  • Termini d’amortització. En un préstec, s’han de retornar els diners en el període de temps pactat, mentre que, en un crèdit, el termini de devolució és més curt: de trenta dies o d’uns pocs mesos.
  • Quotes. En un préstec, es fixen els diners a retornar en quotes periòdiques, a diferència del crèdit, en què es poden retornar tots els diners en un termini determinat o bé diferir-ne el pagament en diversos mesos.
  • Disponibilitat. En un préstec, una vegada conclosa l’operació, cal formalitzar un nou préstec per aconseguir més finançament. Un crèdit, en general, es renova cada any per continuar disposant de més diners.

A més dels préstecs i els crèdits, existeixen altres alternatives de finançament per a les empreses, que serveixen per incrementar el seu nivell de liquiditat, com ara el factoring, el confirming, el descompte comercial o les remeses de xecs.

Pot interessar-te: Em convé més finançar-me amb ‘rènting’ o ‘lísing’?

En qualsevol cas, abans de contractar un préstec o un crèdit per a la teva empresa, és recomanable comptar amb l’assessorament professional d’un expert de confiança com ara el de l’entitat bancària, que et podrà aconsellar el que més convé i respondrà qualsevol dubte que et pugui sorgir.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Aukid phumsirichat a Pexels
-Temes relacionats-
up