Comprar un habitatge d’obra nova o de segona mà? | EDE
movi-image-comprar-casa-obra-nueva-segunda-mano-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Comprar un habitatge d’obra nova o de segona mà?

09/12/2021

Hi ha diferents raons per decantar-se per un habitatge de nova construcció o per un de segona mà. El preu és sempre un dels factors més importants per prendre aquesta decisió, tot i que no és l'únic

Habitatge nou o de segona mà? Aquesta és una de les primeres preguntes que sorgeixen per comprar una casa. La resposta dependrà de les circumstàncies personals del futur propietari, de les seves necessitats i del seu estil de vida. Des del punt de vista econòmic, cal valorar que en un habitatge nou el preu del metre quadrat és més alt, tot i que no sempre és així. De fet, sovint, un immoble de segona mà tendeix a revalorar-se més amb el pas del temps per factors com ara la seva ubicació.

Formalment, es considera un habitatge d'obra nova aquell que s'adquireix al promotor quan la seva construcció o rehabilitació està acabada, llevat que s'hagi habitat de manera continuada per un termini igual o superior a dos anys per persones diferents dels adquirents. També es considera obra nova si una persona és la primera que el lloga durant dos o més anys i, al final, l'acaba comprant.

Per la seva banda, un habitatge de segona mà és aquell que o bé ha tingut almenys un propietari o ha estat llogat durant almenys dos anys i el nou propietari no és l'antic llogater.

A més de si es tracta d'un immoble d'obra nova o de segona mà, hi ha altres qüestions importants per decantar-se per un habitatge o un altre, com ara la seva ubicació, la qualitat dels materials emprats o les zones comunes de què disposa.

Avantatges de comprar un habitatge d'obra nova

Per regla general, adquirir un habitatge de nova construcció sol ser preferible que optar per un de segona mà a igualtat de condicions per diverses raons:

 • La reforma no és necessària. Està llest per anar-hi a viure una vegada està acabat i no cal fer-hi cap mena de reforma. La memòria de qualitats és clau perquè el comprador tingui plena certesa que l’immoble respon a les característiques que busca.
   
 • Habitatges més eficients. Aquesta classe d'habitatge disposa de més eficiència energètica d'acord amb els requisits que preveu la llei, cosa que ajuda a reduir l'impacte negatiu sobre el medi ambient i a estalviar en les factures de la llum o de la calefacció.
   
 • Garantia. Ve avalada per la garantia del constructor d'acord amb la Llei d'ordenació de l'edificació. Això permet poder reclamar durant un termini de fins a tres anys si es localitzen defectes a les instal·lacions i de fins a 10 anys si es troben evidències de fallades estructurals.
   
 • Flexibilitat en els pagaments. En cas que la compra de l'habitatge es faci sobre plànol, hi ha més flexibilitat per abonar el preu de compravenda. El més habitual és que calgui abonar el 80 % del preu de l'habitatge en el moment de signar l'escriptura. Anteriorment, s'han abonat terminis més petits i distribuïts en el temps a mesura que s'executen les diferents fases d'edificació. A més, és freqüent que, com a senyal, es pagui a l'inici el 10 % del valor de l'immoble.
   
 • Personalització i disseny. És possible personalitzar l'interior de l'habitatge, en alguns casos fins i tot hi ha la possibilitat de dissenyar la distribució de l'immoble a la carta, sobretot si es tracta d'una compra sobre plànol.
   
 • Zones comunes i natura. Els habitatges d'obra nova solen comptar amb zones comunes, cosa que suposa beneficis relacionats amb la seguretat, el confort i l'oci. A més, aquest tipus d'immobles sol estar ubicat fora de la ciutat i, per tant, és possible disposar d'un entorn més residencial i amb accés més directe a la natura.


Avantatges de comprar un habitatge de segona mà

En el cas d'optar per la compra d'un habitatge de segona mà, també hi ha una sèrie de beneficis:

 • Preu més baix. Un habitatge de segona mà sol tenir un preu més reduït en comparació amb un d'obra nova. D'aquesta manera, la diferència es pot destinar, per exemple, a reformar l'habitatge per personalitzar-lo d'acord amb els gustos i necessitats del comprador.
   
 • Ubicació cèntrica. Sovint els immobles de segona mà es localitzen en entorns cèntrics, amb un millor accés a serveis. De fet, en trobar-se a llocs emblemàtics, tendeixen a mantenir estable el seu preu de mercat, i fins i tot s’arriben a revalorar amb el temps. És un fet a tenir en compte si en el futur es vol vendre o llogar l'habitatge, ja que serà possible trobar un comprador o un arrendatari en poc temps i obtenir una rendibilitat més gran.
   
 • Entrada immediata. Es disposa d'un accés immediat a l'habitatge un cop es formalitza la compra, cosa que no sempre passa als immobles de construcció nova, en què és freqüent haver d'esperar un temps que acabin definitivament les obres.
   

Pot interessar-te: Consells legals per a la compra d'un habitatge de segona mà

 

 

Impostos de comprar un habitatge d’obra nova o de segona mà

Comprar un habitatge comporta el pagament de determinats impostos, encara que la càrrega fiscal varia segons si es tracta d'un immoble de nova construcció o un de segona mà:

 • Impostos per a un habitatge d'obra nova

L'habitatge nou està subjecte a l'impost sobre el valor afegit (IVA), que està fixat al 10 % de l'import escripturat. És així a tot Espanya excepte a les Canàries, on s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC) que és del 6,5 %. Hi ha, a més, el cas particular dels habitatges de protecció oficial (HPO), l'IVA dels quals és del 4 %. També cal abonar l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD). Aquest últim depèn de cada comunitat autònoma i, per exemple, a la Comunitat de Madrid suposa el 0,7 %, mentre que a Catalunya és d'un 2 %.

 • Impostos per a un habitatge de segona mà

L'habitatge de segona mà no suporta IVA en la compravenda, però sí que està subjecte a l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO), que varia d'una comunitat autònoma a una altra. Acostuma a moure's en una forquilla d'entre el 4 % i el 10 % del preu de l'immoble. A més, hi ha comunitats que faciliten ajudes per fer front a aquest impost de fins al 50 % a determinats col·lectius.

En qualsevol cas, abans de prendre una decisió sobre la compra d’un l'habitatge, sempre és oportú recórrer a l'assessorament professional que pot oferir l'especialista de l'entitat bancària, que és clau per resoldre qualsevol dubte i ajudar a escollir l'immoble que s'ajusti millor a les necessitats de cada comprador.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

 

-Temes relacionats-
up