Com influeixen els tipus d'interès en la quota mensual de la meva hipoteca? | EDE
movi-image-influyen-tiposi-interes-cuota-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com influeixen els tipus d'interès en la quota mensual de la meva hipoteca?

09/12/2021

El tipus d’interès és el preu que cobra el banc al titular de la hipoteca pels diners prestats i té un impacte directe en el que es paga cada mes pel préstec hipotecari

La contractació d'una hipoteca per comprar un habitatge suposa un compromís a llarg termini que, en general, sol superar els 20 anys. Per això, abans de signar un préstec hipotecari és important entendre quins factors influeixen en la quota que es pagarà mes a mes. Un dels més importants és el tipus d’interès, que és el preu que té el capital prestat per l'entitat bancària.

Les hipoteques compten amb el denominat tipus d’interès nominal (TIN). Tal com explica Paula Marín, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Marbella, «el TIN és el tipus d’interès nominal que es pagarà per la hipoteca, és a dir, si una hipoteca és de 100.000 euros al 2 %, el TIN serà aquest 2 %».

 

Hi ha un altre concepte que cal tenir present en contractar una hipoteca: la taxa anual equivalent (TAE). «La TAE, a més de calcular el TIN, comprèn altres variables com ara les comissions, la contractació d'una assegurança de vida o la taxació», detalla Marín, i aporta una visió real del cost que suposa per al futur propietari la contractació d'una hipoteca.

El TIN i la TAE s'apliquen a tots els préstecs, tant a les hipoteques a tipus fix com a les hipoteques a tipus variable. En el cas d’aquestes darreres, a més, entra en joc un índex de referència, que a Espanya sol ser l’euríbor, i que fa que les quotes mensuals variïn al llarg de tota la vida del préstec.  

Pot interessar-te: TIN i TAE: què són i com influeixen en una hipoteca

 

Quina hipoteca em convé més segons el tipus d’interès?

  • Hipoteques a tipus fix.

Les quotes mensuals de les hipoteques a tipus fix es mantenen estables durant tota la vida del préstec. Són recomanables per a aquells que prefereixin la seguretat de saber que pagaran sempre la mateixa quantitat.

En condicions estàndard, les hipoteques a tipus fix compten amb uns interessos més alts que les hipoteques a tipus variable. No obstant això, en el context actual, hi ha entitats com Banc Sabadell que compten amb préstecs a tipus fix més atractius que els de tipus variable.

  • Hipoteques a tipus variable.

Les hipoteques a tipus variable estan referenciades a l'euríbor i en funció de si aquest índex puja o baixa, així ho farà també la quota mensual que es paga pel préstec. L'euríbor és el preu al qual els bancs europeus es presten diners entre ells, i es revisa cada 6 o 12 mesos. Si bé en aquests moments l'euríbor s’acosta a mínims històrics, els experts apunten que en els pròxims anys tendirà a pujar.

És a dir, que un comprador que contracti una hipoteca a tipus variable es pot beneficiar de determinades conjuntures, però també assumeix el risc de dependre de l'evolució del mercat. La marxa de l'economia, subjecta a crisis periòdiques de diferent importància, i la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) que s'apliqui per donar resposta als escenaris econòmics influeixen en l'evolució dels tipus d'interès al mercat.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

Quina és la millor de les dues opcions? La resposta depèn de diversos factors com la solvència econòmica del futur propietari, l'import i el termini d'amortització del préstec.

Els experts recomanen, en qualsevol cas, que el pagament mensual de la hipoteca no sigui superior al 30 % dels ingressos mensuals del comprador. Així mateix, cal tenir en compte que els bancs concedeixen préstecs per, com a màxim, el 80 % del valor de taxació de l'immoble i, per tant, el futur propietari ha de disposar del 20 % restant en estalvis. A més, ha de fer front a les despeses associades a la compra de l’habitatge, que suposen entre un 10 % i un 15 % addicional. 

En qualsevol cas, és fonamental comptar amb l'assessorament professional d'un expert de confiança com ara el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar allò que més convé d'acord amb cada situació econòmica particular i resoldrà tots els dubtes que sorgeixin al llarg del procés. 

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

 

 

-Temes relacionats-
up