movi-image-viviendas-prefabricadas-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Habitatges prefabricats de qualitat, arquitectura més eficient

Els habitatges preconstruïts o prefabricats viuen un moment de creixement important a Espanya des de fa uns anys. Tot i que encara conserven l’estigma de tipologia constructiva de baixa qualitat, descobrim que entre aquestes construccions també n’hi ha d’alt nivell, que sorprenen per la qualitat dels acabats, la capacitat de personalització i les noves metodologies de treball, més eficients i innovadores. 

Segons un estudi fet per Habitissimo, un portal de reformes que concentra 94.000 professionals de la construcció, l’any 2015 es van gestionar 2.000 habitatges prefabricats, i el 2017, més de 7.000, una dada que demostra el creixent interès per aquest tipus de construccions, amb tendència a l’alça.

Analitzarem aquest nou model constructiu a partir de l’experiència particular de dos estudis d’arquitectura que han revolucionat el panorama de les cases preconstruïdes i modulars de qualitat per la seva singularitat, professionalitat i trajectòria: Roibos i La Casa por el Tejado.

Quines són les característiques essencials de les cases prefabricades de qualitat?

Tal com ens comenten des de Roibos, estudi d’arquitectura especialitzat en habitatges preconstruïts d’alta qualitat, les diferències essencials entre un tipus de proposta i l’altra són principalment en el servei, la metodologia i els materials que s’utilitzen per dissenyar cases d’alt nivell i, en el seu cas particular, cases unifamiliars d’estil contemporani. En aquestes cases, el formigó emprat per crear l’estructura preconstruïda en fàbriques especialitzades té un paper fonamental per poder oferir un producte de màxima qualitat a mida de cada client.

La Casa por el Tejado, d’altra banda, és una empresa que neix el 2012 com a aplicació del model urbanístic presentat en una tesi doctoral de Joan Artés, arquitecte i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle - Universitat Ramon Llull de Barcelona. Proposa un model urbanístic innovador, basat en la preconstrucció, per posar en pràctica la idea que el procés de creixement de la ciutat ha de començar per esgotar la superfície disponible en el centre urbà i, concretament, créixer en altura aprofitant els terrats inutilitzats dels edificis amb edificabilitat vacant.

“La nostra proposta” —comenta Joan Artés— “és completar la densitat allà on els edificis estan per sota de les altures previstes per la normativa, mitjançant un procediment de creixement més sostenible, amb criteris de racionalitat, aprofitant infraestructures existents i mantenint un control exhaustiu del material que es fa servir, en lloc de crear nous barris extraurbans que consumeixin espais verds, forcin els seus habitants a fer llargs desplaçaments i obliguin les institucions públiques a fer grans inversions en urbanització i condicionament.” Per aquests motius, La Casa por el Tejado s’especialitza en la construcció d’àtics prefabricats de gran qualitat als terrats d’edificis existents, al cor de les principals ciutats.

Quins avantatges incorporen les noves cases preconstruïdes de qualitat?

L’evolució d’aquesta tipologia constructiva, principalment arran dels avenços tecnològics i l’especialització dels professionals que intervenen en cada projecte, l’ha portada a reunir diversos avantatges en comparació amb la construcció tradicional:

  • Menor impacte mediambiental
  • Temps de construcció més reduïts
  • Més control de les condicions externes i internes
  • Servei més eficient i personalitzat
  • Més seguretat
  • Millora dels materials
  • Construccions sismoresistents
  • Edificacions més sostenibles i tecnológiques

El servei personalitzat i meticulós ofert abans, durant i després de la finalització del projecte és un segell distintiu d’aquestes intervencions.

A més, Francesc Bergadà, soci director i responsable del departament de vendes i màrqueting de Roibos, comenta que “a diferència de les cases prefabricades tradicionals, fins i tot les modulars, en aquest tipus de cases preconstruïdes pràcticament no hi ha límits constructius, ja que no es tracta de models estandarditzats, ni en el tipus d’estructura ni en el disseny interior, acabats, etc.”.

En tractar-se d’estructures de formigó d’alta resistència creades en fàbriques, “pots controlar millor els temps i la qualitat independentment de les inclemències del temps i possibles adversitats, de manera que resulta més fàcil complir els terminis de lliurament, una de les prioritats del servei que oferim als clients que trien aquesta opció per construir casa seva”, explica Jordi Bergadà, soci director i enginyer de Roibos. “L’especialització dels professionals que intervenen en la fabricació de cada element en garanteixen la qualitat i l’aplicació adequada”, afegeix.

Amb quins materials poden construir-se les cases prefabricades?

En tractar-se de seccions construïdes en diferents tipus d’indústries, es poden fer servir diversos tipus de materials, com el formigó, la fusta, el metall, el ciment concret… L’elecció d’un tipus de material o un altre dependrà de l’ús que se li donarà, les exigències dels clients i el pressupost, principalment.

Les cases prefabricades són més econòmiques?

Això depèn del material amb què es facin —tant pel que fa a l’estructura com als acabats interiors—, la metodologia de cada empresa dedicada a aquests projectes, el servei que ofereixin i les incorporacions tecnològiques que s’integren a cada habitatge, un dels elements més importants que permeten dissenyar cases de gamma alta més sostenibles i eficients.

Roibos proposa un tipus de casa preconstruïda exclusiva, a gust del client, per la qual cosa el preu del metre quadrat parteix dels 1.400 euros, una xifra al nivell de les cases d’alta qualitat de construcció convencional i que no té res a veure amb els preus de les cases prefabricades tradicionals. 

Sostenibilitat, eficiència energètica i tecnologia

El disseny i construcció de cases passives, energèticament eficients i sostenibles, és la clau dels habitatges preconstruïts d’alta qualitat. L’ús de materials naturals, els dissenys bioclimàtics, les instal·lacions eficients i l’última tecnologia predominen en el disseny d’aquesta mena de cases.

Tant les llars unifamiliars proposades per Roibos com els àtics dissenyats per La Casa por el Tejado destaquen per complir estrictes criteris d’edificació sostenible, gràcies a un procés de fabricació i construcció respectuós amb el medi ambient.

“Construïm cases ecoeficients. Amb un consum energètic molt baix, inferior a 15 kWh/m2 a l’any, aconseguim el màxim nivell de confort”, explica Héctor Hidalgo, soci director i arquitecte de Roibos. “Cada habitatge està perfectament aïllat gràcies a un innovador sistema interior continu en cada paret, terra i sostre de cada planta, per evitar així tots els ponts tèrmics que puguin generar-se”, aclareix Hidalgo.

Les noves tecnologies també estan molt presents en aquestes edificacions: l’aplicació de la domòtica i la internet de les coses són un recurs habitual en aquest segment d’habitatges preconstruïts, que permet millorar la qualitat de vida dels que hi viuen. Gràcies a programacions preestablertes, des de l’habitatge mateix o a distància amb un telèfon intel·ligent, ordinador portàtil o tauleta, es poden controlar diferents aspectes de la llar, com el sistema de climatització, la il·luminació, la seguretat, el reg o l’altura d’estors i persianes de forma ràpida i accessible, per proporcionar més confort, estalvi i benestar.

Quins permisos es necessiten per construir cases prefabricades?

Les cases prefabricades, entre les quals no incloem les cases mòbils (que no es consideren immobles, de manera que només necessiten permís d’ubicació), queden subjectes a la normativa vigent de béns immobles, per la qual cosa necessiten els mateixos permisos i tràmits que les de construcció convencional: estar situades en un terreny o parcel·la de sòl urbà en el qual es pugui construir de forma legal, l’estudi geotècnic i topogràfic corresponent, un projecte visat pel col·legi d’arquitectes corresponent, la direcció d’obra, la llicència d’obres majors, la cèdula d’habitabilitat i complir tant la normativa urbanística que exigeixen les diferents administracions afectades com els requisits adscrits en la Llei d’ordenació de l’edificació.

Els habitatges preconstruïts de gamma alta s’han convertit en una de les millors alternatives arquitectòniques per als clients que demanen una casa de qualitat, un servei personalitzat i propostes sostenibles per gaudir d’una llar a mida, edificada en un temps més reduït que la construcció tradicional.

 

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografia de Matthew Hamilton a Unsplash
-Temes relacionats-
up