Soc jove i vull comprar-me un habitatge, què he de fer? | EDE
movi-image-joven-comprarme-vivienda-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Soc jove i vull comprar-me un habitatge, què he de fer?

20/09/2021

Enfront de la precarietat laboral i de la derivada falta d'estalvi que marquen la generació propera a la trentena, hi ha diferents possibilitats per accedir a la compra d'un immoble

Els joves cada vegada tenen més dificultats per independitzar-se. L'any 2020 va tancar amb la taxa d'emancipació juvenil més baixa en dues dècades. Segons les xifres publicades el juny passat per l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), amb dades del segon semestre, tan sols un 15,8 % dels més joves de 30 anys van poder deixar la llar familiar. Aquest percentatge suposa una caiguda d’1,5 punts percentuals respecte al mateix període de 2019.

Aquesta tendència a la baixa respon a la relació entre els preus de l'habitatge i els ingressos mitjans d'aquest grup d'edat: amb un salari mitjà de 969,51 euros nets al mes, el preu de l'habitatge que un jove podria comprar no podria superar els 88.329 euros en el cas de la compra. Aquesta quantitat representa una mica més de la meitat del preu mitjà de l'habitatge a Espanya que, computant segona mà i obra nova, se situa en els 162.230 euros.

Fins i tot en el cas dels joves que compten amb certa estabilitat laboral, hi continua havent un primer obstacle: el pagament de l'entrada, que es converteix moltes vegades en el principal motiu d'endarreriment o d'incapacitat per a l'adquisició d'un habitatge tenint en compte que els experts solen recomanar tenir estalviat el 30 % del valor total de l'immoble.

Pagar l'entrada d'un habitatge

Segons el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el juny de 2019, un 45 % de les persones que residien en una llar de lloguer no disposaven dels ingressos suficients per comprar un habitatge propi, tot i que el 81,8 % dels consultats preferiria adquirir-ne una enfront del règim d'arrendament.

Davant d'aquest problema, el primer pas és pensar en els estalvis necessaris per pagar una entrada. En aquest cas és aconsellable comptar amb un 30 % del preu de compra per accedir a un préstec hipotecari, ja que la majoria dels bancs concedeixen hipoteques que cobreixen, com a màxim, el 80 % del valor de taxació de l'immoble. És a dir, que una persona ha de tenir estalviat almenys el 20 % del preu de la casa que vulgui comprar, a més de les despeses de compravenda (impostos, notaria...) que ranegen al 10 %.

Calculadora: descobreix amb aquest simulador quant hauries de pagar pel teu habitatge

 

Consells per comprar un habitatge

Tot i que aquest nivell del 30 % d'estalvis és, de vegades, difícil d'assolir, hi ha certs passos que poden apropar una persona jove a la compra d'un habitatge, especialment si compta amb estabilitat laboral condicions suficients per assumir un préstec hipotecari.

Per prendre la millor decisió a l'hora de triar un habitatge, els experts recomanen tenir en compte la ubicació; estudiar els preus durant un temps per saber si és possible comprar un habitatge de les característiques buscades a un preu més baix, entre altres aspectes.

És important així mateix conèixer els diferents tipus d'hipoteques que existeixen (a tipus fix i a tipus variable) i, a través d'assessorament professional, triar la que millor s'adapti a cada cas. En aquest sentit, cal tenir en compte aspectes com l'import del préstec, el termini a què se sol·licita la hipoteca, el diferencial que s'ofereix en el moment sobre el tipus d'interès fix o variable i, en el cas d'optar per una hipoteca a tipus variable, cal prestar atenció també a l'euríbor.

Calculadora: descobreix amb aquest simulador què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Quin tipus d'habitatge puc comprar?

A l'hora de decantar-se per un tipus d'habitatge o un altre, si d’obra nova, de segona mà o un habitatge de protecció oficial (HPO), és recomanable informar-se sobre els costos i els ajuts associats a cadascuna de les opcions.

En cas d’adquirir un habitatge d’obra nova, un dels impostos als quals cal fer front és l’impost sobre el valor afegit (IVA), d'un 10 % o d'un 4 % en cas de HPO. Pel que fa al de segona mà, cal pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que sol oscil·lar entre el 6 % i el 8 %.

A més d'aquestes valoracions, cal tenir en compte no només el preu de l'habitatge, sinó la despesa estimada que caldrà dedicar a una possible reforma, sobretot si s'opta per un de segona mà; o les despeses d'equipament, en el cas d'adquirir-ne un d’obra nova. 

Ajudes per a joves

Davant la situació actual de l'accés a l'habitatge per part dels joves, tant el Govern com algunes comunitats autònomes compten amb diverses ajudes per a aquest col·lectiu.

D'una banda, l'Executiu va llançar el Pla d'Habitatge Estatal 2018-2021, ampliat fins al 2022, i que inclou, entre altres coses, ajudes de fins a 10.800 euros per a l'adquisició d'un habitatge per a joves de menys de 35 anys amb un límit del 20 % del seu valor, que no pot superar els 100.000 euros.

Aquest ajut, però, es limita a immobles situats en municipis de menys de 5.000 habitants. Per sol·licitar-lo, cal visitar les conselleries o els departaments d'habitatge de la comunitat autònoma del lloc de residència.

D'altra banda, les comunitats autònomes també han inclòs programes d'ajudes per als joves. La Comunitat de Madrid va anunciar fa uns mesos la creació del Pla Vive Madrid, amb l'objectiu de construir 25.000 habitatges que facilitarien l'accés a col·lectius preferents, entre ells els menors de 35 anys. A més, l'Executiu madrileny va posar sobre la taula fa uns mesos el programa Primera Vivienda, segons el qual es destinaran 12 milions d'euros per avalar 5.000 hipoteques a joves madrilenys.

Per la seva banda, Andalusia ofereix 1.200 euros per a l'adquisició d'un HPO, tal com indiquen des de la Conselleria de Foment, Infraestructures i Ordenació del Territori de la Junta, sempre que es trobin recollits en els plans andalusos i estatals d'habitatge i de sòl, reconeguts com a protegits per l'Ajuntament que correspongui.

En el cas del País Basc, el Govern concedeix ajudes per comprar tant un HPO com un habitatge lliure usat, en aquest últim cas com a subvenció a fons perdut sobre el valor de la taxació, i amb unes quanties que oscil·len entre els 3.600 i els 10.000 euros, segons els ingressos, el tipus d'habitatge i el tipus d'unitat de convivència.

A la Regió de Múrcia, el Govern ha aprovat línies d'avals perquè els joves menors de 35 anys puguin finançar la totalitat de la compra del seu primer habitatge, cosa que beneficiarà uns 600 joves d'aquest territori, amb un import màxim per habitatge de 175.000 euros.

Mentre que, en moltes comunitats autònomes, com Catalunya, el tipus de gravamen és del 5 % en l'adquisició de l'habitatge habitual per a menors de 32 anys i sempre que la base imposable total (menys el mínim personal i familiar) en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) no superi els 30.000 euros.

Tot i les dificultats que troben els joves per comprar un habitatge, hi ha fórmules d'estalvi, ajuts i decisions que poden apropar els més joves de 35 anys a adquirir el seu primer immoble en propietat. 

 

 

Fotografia de Daniel Frank a Unsplash
-Temes relacionats-
up