En què he d’invertir si vull un risc mínim? | EDE
movi-image-eleconomista-invertir-riesgo-minimo-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
3 min del teu temps

En què he d’invertir si vull un risc mínim?

21/10/2019

La inversió 100% segura no existeix, però com a inversors podem escollir les opcions que impliquin menys riscos. Per exemple, la renda fixa, que és un mercat gegantí que compta amb avals molt potents

El món de la inversió és complex, per això la primera cosa que hem de tenir en compte si hi entrem és que sempre comporta riscos. Podem escollir entre dues opcions: arriscar, o ser més conservadors i decantar-nos per productes financers més segurs. Actualment, en el context econòmic en el qual ens trobem la manera menys arriscada d’invertir és fer-ho en renda fixa.

Renda fixa: tipus

La renda fixa és el mercat més gran del món. A aquest mercat hi van estats, empreses i administracions locals per buscar finançament a través de l’emissió de deute. La renda fixa és variada i es classifica segons qui l’emet, els tipus d’interès i els terminis de venciment. Si parlem de deute públic els títols s’adquireixen en forma de lletres, pagarés i bons. En el deute privat podrem comprar bons i pagarés. Com a compradors podem escollir quants títols comprar depenent de les característiques de cada un. Aquests títols funcionen igual que els préstecs bancaris, es compren a les entitats bancàries que al seu torn els han adquirit al mercat financer, això sí, podrem vendre’ls quan vulguem.

La diferència principal entre tots ells són els terminis de venciment. En renda fixa pública, les lletres tenen venciments a 3, 6, 9 o 12 anys, els bons vencen als 3 o 5 anys i les obligacions a 10, 15 o fins a 30 anys. Per la seva banda, els bons i obligacions en renda fixa privada tenen venciments de fins a 10 anys. Els pagarés, no obstant això, tenen un venciment a curt termini la qual cosa implica que la rendibilitat serà menor, però això sí, es poden vendre més ràpidament.

 

movi-image-invertir-riesgo-minimo-2

Vendre o esperar que venci el títol?

Com en la resta de les inversions aquí tenim dues opcions: vendre o mantenir el títol fins al seu venciment. Si decidim vendre els nostres títols haurem d’anar al mercat secundari, en aquest cas, el rendiment que obtindrem serà la diferencia entre el preu de venda i el de compra. En el segon cas, si mantenim el títol fins al final sabrem exactament quant i quan cobrarem, si no hi ha cap contratemps i l’empresa o organisme pot fer front als pagaments.

Els inversors que compren títols de renda fixa guanyen diners en funció dels interessos, que depenen del valor nominal del títol. El mateix títol marca el seu valor i pot tenir un rendiment explícit o implícit, que condiciona la manera de cobrar. Si optem per un rendiment explícit anirem rebent pagaments de manera periòdica. Si, contràriament, el rendiment és implícit només cobrarem quan venguem el títol i obtinguem els seus beneficis.

Els títols de renda fixa són els que, en general, menys riscos admeten, per això, també són els que ofereixen les rendibilitats més baixes. Quan adquirim lletres, obligacions i bons, l’Estat es compromet a reintegrar l’import nominal del títol més els interessos implícits que comporten, per això aporten seguretat i confiança. Aquest tipus d’inversions també impliquen un cert nivell de risc perquè si l’Estat passa per un mal moment econòmic i deixa de generar confiança entre els seus competidors els interessos poden ser més alts. Per això els mercats es fixen tant en la prima de risc, que és el diferencial del bo alemany a deu anys, referència a Europa per ser Alemanya el motor financer del continent. Quan els tipus d’interès pugen, el preu dels títols baixa i quan baixen els tipus d’interès, el preu de la renda fixa augmenta.

Altres opcions conservadores

A més de la renda fixa hi ha més opcions per invertir sense córrer gaires riscos. Actualment està augmentant la inversió en or, que funciona com a valor refugi i que en moments econòmics difusos sempre és una bona opció. També podem invertir en bens arrels, en immobles, places de garatge, locals comercials, etc., que podem llogar i que se solen revalorar.

En les inversions, encara que tractem amb números, 2+2 no sempre són 4. Els mercats són hipersensibles als estímuls interns i externs i canvien contínuament. Tot i que aparentment dominem les tècniques d’inversió, podem passar per ratxes favorables i desfavorables, el més important és ser pacients i evitar la frustració, a més de ser conscients que podem guanyar o perdre diners.

-Temes relacionats-
up