movi-image-inbound-marqueting-1
Envia'ns suggerències
Transformació digital
3 min del teu temps

Vendre a través dʼhistòries i continguts: així funciona lʼinbound marketing

07/10/2019

El terme inbound marketing es podria traduir com “màrqueting cap a lʼinterior”. Es tracta dʼun concepte relativament nou, creat el 2015, i que aglutina estratègies en tres àmbits diferents: màrqueting de continguts, SEO i xarxes socials.

Lʼobjectiu de les estratègies dʼinbound marketing és arribar a lʼusuari potencial a través dʼinteressos transversals i paral·lels al producte o servei que lʼempresa ven, per impactar de forma més natural en el seu procés de presa de decisions. De fet, segons Hubspot, un 29% de persones voldrien parlar amb un assessor o un comercial per informar-se dʼun producte, però un 62% farà una cerca online per saber-ne més detalls.

Dʼacord amb aquest mateix informe de Hubspot, un 76% dels professionals del màrqueting als Estats Units fan servir lʼinbound marketing  com una de les estratègies principals. I no són les úniques dades que avalen lʼús dʼaquestes tècniques. Aquestes estadístiques també en mostren la potència.

Sobre el comportament dels usuaris:

 • 47% de lectors miren 3-5 continguts abans dʼacudir a la marca
 • 87% dʼusuaris prefereixen continguts compartits per influencers
 • 80% es creuen més els articles sobre la marca que la publicitat de la marca
 • 57% del procés de vendes el recorre lʼusuari pel seu compte sense la marca

Estratègies dʼinbound marketing:

 • Crear continguts, clau per al 48% dels departaments de màrqueting
 • Es fan servir una mitjana de 13 tècniques dʼinbound marketing alhora
 • El videomàrqueting funciona per a un 63% de les empreses

Resultats de lʼinbound marketing:

 • 3 vegades més lead/dòlar que el màrqueting tradicional
 • El cost mitjà per lead cau un 80% 5 mesos després dʼaplicar-lo
 • Pot doblar la ràtio de conversió del 6% al 12%
 • Un 45% més de leads qualificats amb contingut personalitzat
 • Les vendes pugen un 50% amb un 33% menys de cost amb lead nurturing
 • La compra mitjana és un 47% més gran amb lead nurturing

inbound marketing no és lʼúnica estratègia que es pot fer servir per arribar als usuaris, però sí una de les més efectives. Al final, es tracta dʼarribar al client potencial a través de canals i continguts no directament relacionats amb la marca o el producte. Així sʼaconsegueix generar una relació més personal de confiança que, a la llarga, es tradueix en vendes. Les xifres ho avalen.

Fotografia de Nicole Honeywill a Unplash
-Temes relacionats-
up