Quines novetats porta l’ampliació d’ajudes als autònoms? | EDE
movi-image-elpais-novedades-ampliacion-ayudas-autonomos-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Quines novetats porta l’ampliació d’ajudes als autònoms?

10/07/2020

Les mesures per pal·liar els efectes de la caiguda en la facturació a causa de la crisi sanitària entre els treballadors per compte propi s’amplien fins al 30 de setembre.

Nou de cada deu autònoms afirmen que la seva facturació disminuirà el 2020 i més de 300.000, una mica més del 9 %, tenen previst tancar abans que comenci el 2021, d’acord amb una enquesta de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) realitzada al juny.

El col·lectiu, que representa el 80 % del teixit empresarial espanyol, s’enfronta a un any difícil en què les despeses han continuat, però els ingressos s’han estimbat, o fins i tot paralitzat, durant diversos mesos.

Per suavitzar la situació, el Govern va acordar amb diverses associacions d’autònoms mesures de suport que van estar vigents fins al 30 de juny, entre les quals hi ha l’ajornament del pagament d’impostos sense interessos, el cobrament de l’atur per cessament d’activitat, una moratòria d’hipoteques i lloguers o l’accés al bo social elèctric. Ara s’obre un nou termini de subvencions que va entrar en vigor l’1 de juliol i que s’estén fins al 30 de setembre, tot i que amb diferents novetats que faran variar les mesures extraordinàries aplicades fins ara.

Les mesures vàlides fins al 30 de juny s’adreçaven a autònoms els ingressos dels quals s’haguessin reduït almenys un 75 %. Gairebé 1,5 milions dels més de 3,2 milions que hi ha a Espanya se n’han beneficiat, segons dades de l’ATA, essencialment dels sectors del comerç, l’hostaleria i la construcció, i això ha suposat un desemborsament de més de 3.700 milions d’euros. Les comunitats autònomes amb un nombre més alt de receptors han estat Andalusia, Catalunya i Madrid, segons dades del Ministeri de Treball.

El nou decret, disponible fins al 30 de setembre, manté el pagament per cessament d’activitat i la resta de les ajudes socials, com la moratòria del pagament de la hipoteca per als autònoms que hagin perdut un 40 % de la seva facturació, la moratòria en el pagament de subministraments i la de lloguers, en cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, per a les llars en situació de vulnerabilitat econòmica.

ATA afirma que una mica menys del 12 % dels autònoms s’ha beneficiat d’aquests ajuts socials. «El problema és que per optar-hi havies de donar-te de baixa censal a l’Agència Tributària, una circumstància que comportava la pèrdua de titularitat del lloguer, per exemple, i això ho feia inviable», aclareixen des de l’ATA.

En què consisteixen les noves prestacions

Podran accedir a aquesta ampliació d’ajuts els treballadors autònoms que preveuen una reducció dels seus ingressos del 75 % o més durant el tercer trimestre respecte al mateix període del l’any anterior, sempre que els seus ingressos mensuals nets no superin 1,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, els 1.425 euros. «La documentació per demostrar la baixada en la facturació s’ha de presentar a finals d’aquest trimestre, però si no es compleixen els requisits, la devolució serà obligatòria», postil·la Celia Ferrero des de l’ATA.

En aquesta nova prestació, els autònoms (tant els nous com els que prorroguen el subsidi) que puguin beneficiar-se’n cobraran el 70 % de la seva base reguladora i la quota de cotització es bonificarà al 100 %.

En aquesta ocasió hi ha nous requisits. L’autònom ha d’haver cotitzat com a mínim dotze mesos amb anterioritat a la sol·licitud (no era així en l’anterior paquet de mesures, en el qual n’hi havia prou demostrant la caiguda d’ingressos o el tancament del negoci per l’estat d’alarma) i no podran demanar-la els autònoms amb tarifa plana (pagament mensual de 60 euros), «perquè en aquesta quota no està inclosa l’aportació per cessament de negoci», assenyala Ferrero.

En cas de deixar de cobrar la prestació, es podrà accedir a una bonificació de la quota d’autònoms de la Seguretat Social que va del 100 % en la del mes de juliol al 50 % en la d’agost i del 25 % en la de setembre.

Una altra de les novetats d’aquest nou decret de mesures és la inclusió dels autònoms de temporada (uns 700.000 al nostre país), amb activitats lligades sobretot a l’estiu, com ara músics o firaires, entre d’altres, que s’havien quedat fora del paquet anterior. Aquests treballadors tenen dret al cobrament del 70 % de la seva base reguladora durant quatre mesos, sempre que en els exercicis de 2018 i 2019 hagin estat donats d’alta com a mínim 120 dies cada any. «S’havia exclòs un col·lectiu molt important vinculat a l’estiu que el 14 de març no estava cotitzant, requisit indispensable per a sol·licitar la prestació anterior», explica Celia Ferrero, vicepresidenta de l’ATA.

«Valorem positivament aquestes ajudes, tot i que hi ha autònoms que n’han quedat fora. Els estem buscant solucions. D’altra banda, hi ha hagut inseguretat jurídica i manca de claredat, per exemple, respecte a la forma d’aturar la prestació. En aquest nou decret, l’autònom pot sol·licitar deixar de cobrar-la, però en l’anterior no era així, ja que no es va articular un mecanisme de sortida. Hi ha dos mil autònoms que van tornar a la feina i van sol·licitar la suspensió de la prestació. Ara se’ls demana la devolució del que van cobrar durant l’estat d’alarma i no només des del moment de la sortida», apunta Celia Ferrero.

Ajudes autonòmiques i locals

A més de les prestacions del Govern, les comunitats autònomes i els ajuntaments han posat en marxa projectes d’ajuda als autònoms. Els requisits i les quanties establerts durant la vigència de l’estat d’alarma, en principi, es prorroguen durant els propers mesos, sempre que quedin fons.

Les ajudes es poden consultar a les pàgines web de cada comunitat i ajuntament. «Segur que aquest nou trimestre s’anuncien noves mesures. Ara aquestes institucions estan valorant i estudiant la situació», explica Ferrero.

Els ERTO també s’amplien

Més de 2,6 milions de treballadors van estar subjectes a un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) durant els mesos més durs del confinament, segons les dades facilitades per les diferents comunitats autònomes. Al juny van sortir d’aquesta situació 1,1 milions de persones, d’acord amb les xifres publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Els ERTO també amplien el seu termini fins al 30 de setembre amb els canvis següents:

• Es mantenen els de força major total per a les empreses que segueixen tancades, encara que ja puguin obrir i no ho facin perquè els generaria pèrdues econòmiques importants (com és el cas de molts hotels, restaurants o locals d’oci nocturn). Se’ls aplicarà una exempció en les cotitzacions empresarials del 70 % al juliol, del 60 % a l’agost i del 35 % al setembre en el cas d’empreses amb menys de cinquanta treballadors. Per a les de més de cinquanta treballadors, l’exoneració de quotes serà del 50 % al juliol, del 40 % a l’agost i del 25 % al setembre.

• S’amplien els ERTO de força major parcial, que són per a les empreses que han recuperat part dels seus treballadors, i es mantenen les exoneracions de quota.

• També es mantenen els de causes objectives (que no han recuperat els seus treballadors per causes tècniques, organitzatives, econòmiques o de producció). En aquests ERTO s’introdueix la novetat que compten amb exempcions de quotes, equivalents a les de força major parcial.

 

-Temes relacionats-
up