movi-image-impuestos-compras-internet-1
Envia'ns suggerències
Negocis
3 min del teu temps

Impostos i compres per internet: tot el que has de saber

Comprar i vendre per internet és una opció cada vegada més popular entre la població espanyola. Plataformes com Wallapop, Amazon o Ebay s’han convertit en autèntics mercats virtuals on es pot trobar gairebé de tot. Els avantatges són indubtables per a totes dues parts. Per als venedors, perquè es tracta d’una font d’ingressos addicional per desfer-se dels productes que ja no fan servir; i per als compradors, perquè poden adquirir béns a un preu més reduït.

Ara bé, què hi té a dir Hisenda, d’aquestes transaccions? Doncs la veritat és que molt, encara que no ho sembli. Totes les operacions de compravenda entre particulars s’han de declarar, i les que es fan a través d’internet no en són una excepció.

Quins impostos haig de pagar en comprar per internet

La norma general és que qui compra ha de pagar l’ITP (impost de transmissions patrimonials), en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses. La competència d’aquest impost correspon a les comunitats autònomes. L’ITP afecta les compres de productes usats, sense que importi la quantia que tinguin.

El tipus impositiu és del 4%, excepte si existeix una regulació d’àmbit autonòmic que estipuli un tipus diferent. Aquest és el cas de Catalunya, Galícia i la Comunitat Valenciana, on l’ITP és del 10%.

I què passa si decideixo no pagar l’impost? Com que queda un registre de la transacció a la plataforma, Hisenda ho té fàcil per detectar possibles fraus. Malgrat això, a la pràctica, i atès que el lliurament del producte es fa en persona, és difícil controlar de forma rigorosa aquestes operacions.

En aquest cas, com que es tracta d’una operació entre particulars, la transacció està exempta del pagament de l’IVA, que es reserva per a l’adquisició d’articles nous i quan hi intervé un empresari o autònom.

Com declarar l’impost? Les transmissions patrimonials han de declarar-se amb el Model 600 de l’Agència Tributària (AEAT), que és el que haurà de presentar el comprador de la mercaderia.

Quins impostos haig de pagar en vendre per internet

El venedor tampoc s’escapa de rendir comptes davant del fisc. Qui vengui per internet també ha de pagar impostos. En aquest cas, el contribuent haurà de declarar l’IRPF del guany obtingut, sempre que sigui positiu, ja que es considera un increment patrimonial. Això sí, sempre que hagi venut el producte a un preu superior al preu a què el va comprar.

Per aquest motiu, en pràcticament tots els casos el contribuent no haurà de declarar aquest guany, perquè els productes s’acostumen a vendre a un preu inferior al de compra, excepte en el cas de béns que són susceptibles de revaloració, com sol passar amb les obres d’art, alguns vehicles o els habitatges.

Com declarar l’impost? La declaració de l’increment patrimonial haurà de fer-se a la declaració de la renda, entre els mesos d’abril a juny de l’exercici corresponent.

Com evitar problemes amb Hisenda

El consell dels experts és guardar tota la documentació que acrediti la transacció, des de correus electrònics, factures o missatges fins a captures de pantalla del web mateix, per demostrar que s’ha dut a terme (o que no). Tota aquesta informació pot servir de prova davant d’una inspecció d’Hisenda.

D’aquesta manera, evitarem que una cosa tan habitual com una transacció entre particulars acabi causant-nos veritables maldecaps davant d’Hisenda. Perquè sí, encara que molta gent pensa el contrari, les transaccions entre particulars de productes de segona mà també cal declarar-les.

-Temes relacionats-
up