movi-image-plan-negocio-1
Envia'ns suggerències
Negocis
3 min del teu temps

Com crear un pla de negoci pas a pas

El document ha de recollir amb detall els aspectes clau del negoci: productes, línies, serveis, així com el públic al qual es dirigeix.

Una meta sense un pla és només un desig. I un projecte empresarial sense un pla de negoci, també. La primera frase és d’Antoine de Saint-Exupéry, autor d’El Petit Príncep. La segona és una versió lliure del seu significat aplicat a una realitat complexa, l’empresa, que necessita les seves pròpies eines per convertir-se en realitat. La més important: el pla de negocis, el full de ruta imprescindible per passar de les paraules als fets amb garantia d’èxit.

Un pla de negocis és, abans de tot, això, un pla. Una manera d’assolir alguna cosa analitzant un gran número de perspectives, circumstàncies, escenaris, obstacles i handicaps. En essència, un pla de negocis és un document on es descriu el negoci que es vol implementar, la seva viabilitat tècnica i econòmica i rendibilitat. És també un document que explica amb detall els aspectes clau del negoci: productes, línies de 

Els aspectes clau del negoci són els productes, línies de negoci, serveis, així com el públic al qual es dirigeix.

L’elaboració d’un pla de negocis és, alhora, un element fonamental per buscar inversió, finançament i possibles socis. Però aquest document no és exclusiu de projectes nous o en fase de desenvolupament. És cert que el pla de negocis serveix de full de ruta i anàlisi estratègic, però també és útil per a tots aquells negocis que volen donar una empenta al negoci, augmentar la seva rendibilitat, expandir-se en nous mercats, llançar un nou producte o servei o, senzillament, analitzar la seva situació.

Tinc un pla!

Un pla de negoci té un objectiu, l’èxit del projecte, però molts usos i aplicacions, d’aquí el seu valor i la seva versatilitat. A més de planificar adequadament la posada en funcionament, facilita l’obtenció de finançament, la negociació amb proveïdors, la cerca de socis i col·laboradors, estableix criteris de mesura, defineix assoliments i objectius per terminis, detecta errors, detecta oportunitats, anticipa dificultats i prepara plans de contingència i mesures correctives.

No importa l’envergadura del negoci o la seva natura, si és una start-up, una cafeteria, una botiga de recanvis, un e-commerce o, senzillament, un autònom que decideix treballar per compte propi. Qualsevol projecte empresarial necessita un pla de negocis o pla d’empresa, especialment si el que necessita aquest projecte són recursos per posar-se en funcionament. Sense una visió clara en conjunt, restarem possibilitats. Precisament per això, el pla de negoci és un pla que inclou molts plans.

Resum executiu

La pedra angular del pla de negoci. Una part fonamental que, no per important, ha de pecar en excés d’extensió. El resum executiu és, sobretot, un resum. I els bons resums són capaços d’atraure l’atenció i l’interès en poc espai. Aquest document recull l’essència del projecte, de forma clara i directa, allò fonamental i especialment la seva proposta de valor: la idea, els seus avantatges, característiques, mercat i inversió. Resumint: un resum.

Els bons resums són capaços d’atraure l’atenció i l’interès en poc espai.

Plan de màrqueting

En essència, un pla de màrqueting descriu i analitza els estudis de mercat realitzats per l’empresa, defineix els objectius de màrqueting a aconseguir i, especialment, les estratègies a desenvolupar i la planificació a seguir per aconseguir-los. En aquesta part hem de mostrar que el projecte es pot vendre i posa èmfasi en el preu de venda, l’estudi de la competència, l’estratègia de venda i la identitat i imatge de marca, entre altres.

Costos de producció i RRHH

Què necessitem per dur a terme el projecte? Parlem de costos de producció, logística, infraestructures i capital humà. És necessari detallar com ho farem, en quines instal·lacions i amb quins mitjans. També cal assenyalar el personal necessari: organigrama, funcions, perfils, així com condicions laborals, des de salaris fins a tipus de contracte.

Un pla de màrqueting descriu i analitza els estudis de mercat realitzats per l’empresa.

Plan financer

Aquesta part ha de contenir l’anàlisi econòmic i financer, per la qual cosa es tracta d’una part fonamental que permetrà visualitzar la viabilitat del projecte. Tot i que la idea posseeixi un gran atractiu, les xifres econòmiques són clau per determinar no només el que el projecte pot generar, sinó el que costarà. A més de la inversió inicial, algunes de les ràtios que no podem oblidar són l’actiu fix, l’actiu circulant, capital propi, passiu circulant, etc.

 

movi-image-plan-negocio-2

Altres elements que no poden faltar en un pla de negoci és el marc jurídic, l’estudi de possibles plans de contingència, així com un anàlisi DAFO, que sol encaixar en el pla de màrqueting. Per últim, no hem d’oblidar l’estil: el pla ha de ser un document àgil i dinàmic. Millor utilitzar frases directes i concises i triar missatges i conceptes clars, alhora cal evitar les frases redundants i els preàmbuls excessius, cosa imprescindible per passar a l’acció.

Fotografia de Lukas Blazek a Unsplash
-Temes relacionats-
up