movi-image-vender-casa-alquilada-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

És possible vendre una casa que està llogada?

La compravenda d’una propietat amb un llogater dins és més habitual que no sembla. Quins drets té el llogater davant la possibilitat que el seu habitatge llogat canviï de propietari?

El procés de compravenda és un tràmit complex i no està exempt de sorpreses. També per al llogater. És possible vendre un immoble amb una persona que el tingui llogat? La veritat és que sí que es pot, i és una cosa que preveu i regula la Llei d’arrendaments urbans. Però, això sí, el llogater té ple dret de gaudir de l’immoble fins a la finalització del contracte, independentment de si hi ha o no un nou propietari

En produir-se la compravenda o conèixer-ne l’existència, al llogater li poden sorgir molts dubtes. Està obligat a anar-se’n abans de finalitzar el contracte? Té algun dret de quedar-se amb la casa? Haurà de pagar més lloguer per continuar vivint al mateix immoble? En primer lloc, cal destacar que té uns drets determinats. El primer de tots és que, excepte renúncia expressa, pot romandre al pis fins que venci el contracte.

Certament, es tracta d’una situació poc habitual però menys extraordinària que no imaginem. S’estima que el 36 % dels habitatges en venda a Catalunya estan ocupats, segons xifres de la Generalitat. Però, com dèiem, el nou comprador no pot desocupar per força el llogater. No tan sols la compravenda no pot alterar el contracte signat, sinó que, a més a més, el llogater té preferència per postular-se com a nou comprador.

Dret de tempteig

Es tracta del dret d’adquisició preferent en vendre una casa amb llogater. Aquest dret vetlla perquè, en vendre una casa amb llogater, aquest llogater tingui l’oportunitat d’adquirir-la en primer lloc davant del possible comprador. Per llei, perquè la propietat es pugui vendre, el propietari està obligat a anunciar al llogater que vol vendre l’habitatge, i el llogater pot adquirir l’immoble sempre que aboni el preu que el tercer comprador estava disposat a pagar a l’arrendador.

De fet, segons la llei, per vendre un immoble arrendat és necessari inscriure’s al registre de la propietat justificant que el venedor i arrendador ha notificat al llogater actual la seva intenció de vendre. No obstant això, perquè el llogater es pugui quedar l’habitatge, té un termini determinat: 30 dies naturals des que el venedor i arrendador li ha notificat la decisió de posar-lo a la venda.

Com pots blindar el teu contracte de lloguer?

Perquè el llogater pugui dormir tranquil, el més important és assegurar-se que tant el pis de lloguer com el contracte consten al registre de la propietat. Si és així, el nou propietari estarà obligat a respectar el contracte previ durant el temps que li resti. No obstant això, si el contracte de lloguer no està registrat i es produeix la venda de l’habitatge a un tercer, el contracte no tindrà valor i el llogater haurà d’abandonar el pis sense opció a compra ni a indemnització.

En aquests casos, la Llei d’arrendaments urbans remet a l’article 1571 del Codi civil, que diu que “el comprador d’una finca arrendada té dret que acabi l’arrendament vigent en verificar-se la venda”. Això significa que el nou propietari pot donar per finalitzat el contracte de lloguer, llevat que aquest contracte inclogui una clàusula específica que ho impedeixi.

I si soc jo qui compra un habitatge llogat?

Si, en canvi, vol comprar un habitatge que actualment està llogat, en primer lloc ha de saber si la casa que l’interessa es troba actualment habitada per un llogater o més. Per fer-ho, és imprescindible que el propietari també li ho comuniqui abans d’abonar qualsevol quantitat, senyal o lliurament d’arres. De fet, es tracta d’un exercici fonamental per assegurar que l’immoble està lliure de càrregues i obligacions o no.

 

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

-Temes relacionats-
up