Habitatge
3 min del teu temps

6 consells legals per a la compra d’un habitatge de segona mà

Decidir-se a comprar un habitatge pot ocasionar un cert temor que es pot veure augmentat si no ens sentim molt versats en temes legals i de propietat. Seguidament, et donaré alguns consells perquè l’operació de compra d’un habitatge de segona mà sigui el més segura i fiable possible i et sentis tranquil en cadascun dels passos de transacció.

1. Ves al Registre de la Propietat

En primer lloc, consulta el Registre de la Propietat. Pot fer-se a www.registradores.org sempre que se sàpiga l’adreça de l’habitatge; per uns 10 € ens donaran una  “nota simple” que ens informarà sobre el propietari, la referència cadastral, la descripció física de l’habitatge i l’existència de càrregues (hipoteques,  embargaments, etc.). Si hi ha hipoteques o embargaments poden solucionar-se a través d’una retenció del preu per part del comprador al moment d’escripturar, però hi ha altres limitacions que no tenen fàcil solució: la qualificació d’habitatge protegit o l’existència d’un copropietari.  També són comuns les “afeccions fiscals”: suposen una garantia per a l’Administració Tributària en cas que anteriorment s’hagi pagat malament algun impost.   

2. Consulta el Cadastre

Seguidament, has d’obtenir gratuïtament de la Seu Electrònica del Cadastre https://www.sedecatastro.gob.es un certificat descriptiu i gràfic de l’habitatge; per això serà suficient la referència cadastral o l’adreça de l’habitatge. Aquesta informació pot evidenciar discordances entre allò descrit en el registre i el cadastre; discordances que poden afectar a la superfície de l’immoble o al seu ús. Per exemple, el propietari es pot haver apropiat d’espais comuns que inflen artificialment el preu i no poden ser tinguts en compte per obtenir finançament; o per exemple, advertir que un habitatge en planta baixa en realitat és un local.

3. Ves a l'Ajuntament

En tercer lloc, consulta a l’ajuntament sobre possibles expedients de disciplina urbanística. Un exemple és el tancament d’àtics que podrien ser demolits; o la inexistència de llicències de primera ocupació o cèdules de habitabilitat, que poden perjudicar la contractació dels subministraments o l’existència d’ordres d’execució per evitar despreniments de la façana. Tot això pot encarir el preu de l’habitatge.

4. Demana una opinió experta

A continuació, seria aconsellable comptar amb l’opinió d’un arquitecte o aparellador si l’immoble és antic o exigeix reformes; ell et pot explicar la informació relativa al certificat energètic (et pot advertir de la necessitat d’efectuar obres d’aïllament, per exemple); també poden avaluar les obres de reforma que la comunitat de propietaris pensa realitzar. 

5. Investiga la situació personal del venedor

En cinquè lloc, avalua la situació personal del venedor i de la comunitat pel que fa a la seva condició de “no resident”. També seria interessant saber si el propietari destina l’ habitatge a domicili familiar (seria necessari el consentiment del cònjuge) i el pagament de tributs (IBI), despeses comuns i acords adoptats per la Junta General de Veïns. El venedor ens ha de facilitar informació de que està al corrent de les despeses comuns i també d’acords de la Junta importants, com seria, la prohibició de dedicar l’immoble a habitatge turístic. 

6. Assessora’t per un/a advocat/da especialista

Finalment, és indispensable assessorar-se per un/a advocat/da especialista. Pot detectar problemes que aparentment no es veuen; advertir clàusules que no has d’acceptar. Un professional que defensi els teus interessos és essencial ja que normalment l’Agència té un interès manifest en que l’operació es dugui a terme, tot i existir inseguretat jurídica. La figura del Notari apareix en la fase final del procés, quan tot està decidit.

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografies de Rawpixel a Unsplash.
-Temes relacionats-