Ser on siguis

Respostes sobre economia real

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

TOT EL QUE HAURIES DE SABER
Per a prendre una bona decisió en la tria del teu nou habitatge
- Lloguer -

Sabies que pots seguir d'inquilí, encara que canviï el propietari?

DESCOBREIX-

Sí, encara que el propietari sigui un altre, mantindràs el contracte amb els mateixos termes. Tingues en compte que si el nou arrendador vol fer ús de l'habitatge, pots exigir que et deixi quedar-te en l'habitatge durant tres mesos.

- Compra -

En tens menys de 35? Pots optar a ajudes per comprar el teu habitatge.

DESCOBREIX-

Sí, si tens menys de 35 anys, encara no ets propietari i els ingressos anuals de la teva unitat familiar no superen els 22.558,77 euros. Altres condicions: que el preu de l'habitatge sigui inferior a 100.000 euros i estigui situat en un municipi de menys de 5.000 habitants.

- Compra -

Notari, taxador, registrador… quina és la funció de cadascun?

DESCOBREIX-

El notari és qui dóna fe de la constitució de la hipoteca. Per determinar el valor de l'habitatge, actua el taxador. En ocasions intervé també l'avalador, que seria qui afrontaria el deute si hi ha impagaments. Una vegada realitzada la compravenda, el registrador inscriurà l'escriptura en el Registre de la Propietat.

Tots els continguts