Ser on siguis

Respostes sobre economia real

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

COMPRAR O LLOGAR?
Analitza què és el que més et convé.
CALCULAR
- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

La durada del contracte es pacta entre les parts, però la legislació diu que si és inferior a 3 anys es prorrogarà obligatòriament fins a complir aquests 3 anys. Aquesta clàusula té una limitació, i és que el propietari informi amb 30 dies d'antelació abans del venciment de contracte o de la pròrroga que no renovarà. 

Més informació