Competència i Mercats

Competència i Mercats

És el moment de les empreses. L’economia d’un país és la suma de les seves empreses. Coneix com evoluciona l'activitat comercial a tot el territori.
up