Ho han vist 188 persones 3 minuts del teu temps

Buscar un habitatge després de la separació, per on començo?

A les dificultats familiars i emocionals que suposa qualsevol tràmit de divorci cal sumar-hi els problemes que sorgeixen en intentar desfer-se del pis conjunt i trobar-ne un de nou.

Un divorci és un moment molt complicat en la vida d’una parella i, encara que sigui de mutu acord, són molts els tràmits a realitzar per poder resoldre de manera legal la relació. A més de negociar el conveni regulador, sol·licitar els certificats i vetllar pels interessos dels possibles menors implicats, s’ha de començar a plantejar una nova vida que, inevitablement, comença amb la recerca de l’habitatge que a partir d’aquest moment començarà a ser la nova llar. Un escull difícil de salvar, doncs l’immoble sol ser un dels actius de més valor d’una parella, al que convé enfrontar-se amb tot ben mesurat i organitzat per evitar mals majors.

1. Un bon assessorament és el principi

Buscar un habitatge, ja sigui de lloguer o compra, és un procés llarg i esgotador en el qual es necessita comptar amb els cinc sentits per no caure rendit davant la recerca i els tràmits que impliquen un canvi de residència. Demanar assessorament legal i bancari, per estar segur que tots els passos es fan amb el suport econòmic, és molt important, ja que aportarà certa estabilitat al procés. És en aquest moment quan cal deixar allò personal a un costat i plantejar-se quines són les opcions a les quals ens hem d’enfrontar: quedar-se amb l’habitatge en propietat, vendre’l i repartir els guanys o llogar un pis per començar de zero.

2. Habitatge en propietat, com es divideix?

Un dels tràmits essencials de qualsevol divorci és desfer-se de la casa familiar, tot i que cada ocasió requereix unes formes. Si no es tenen fills i ningú vol quedar-se en el domicili, el millor és cancel·lar la hipoteca i repartir-se els diners; si pel contrari hi ha menors pel mig, no importa el règim econòmic del matrimoni, si hi ha separació de bens o guanys, doncs el jutge atorgarà l’ús i gaudi de l’immoble als fills fins que aquests compleixin la majoria d’edat i, per tant, al progenitor que en tingui la seva custòdia.

3. Desfer-se del lloguer anterior

Si la parella viu de lloguer, la solució pot resultar relativament senzilla, ja que només caldria rescindir el contracte amb el llogater i, o bé buscar un nou immoble, o determinar per mutu acord qui es queda amb l’habitatge familiar. Tot i així, i per evitar pèrdues substancials de diners, és important conèixer les clàusules d’arrendament i complir-les al peu de la lletra. Entre elles, cal tenir present que han d’haver transcorregut més de sis mesos de contracte per a rescindir-lo, haver avisat almenys trenta dies abans de marxar i abonar la indemnització equivalent a la part proporcional de la renda d’un mes en relació als mesos que falten per complir l’any de contracte.

4. Llogar un pis és una bona opció

En el cas d’haver de canviar de domicili és molt important tenir en compte certs aspectes que facilitaran l’inici d’una nova vida, com respectar la zona en la qual s’ha viscut fins al moment (sobretot si hi ha nens, perquè puguin seguir assistint a la seva escola i mantenir les seves amistats) o buscar habitatges que s’adaptin a totes les necessitats. Per trobar l’habitatge ideal, a més d’usar eines de recerca immobiliària, un bon truc és passejar per la zona escollida i apuntar el telèfon d’aquells que segueixen penjant cartells a la finestra. També és important comptar amb un assessor financer que asseguri que es podran assumir totes les despeses, ja que, a més del pagament de la renda (normalment més elevat que el d’una hipoteca), s’ha de fer front a les factures. Així, s’ha de procurar no destinar més del 40% del sou en l’habitatge, per evitar dilapidar tots els diners i no reservar per a l’estalvi o els imprevistos.

5. Demanar una hipoteca per a un nou pis

Encara que en un primer moment pugui semblar que la elecció de la casa és allò més important, les condicions en les quals es demana la hipoteca també són essencials. Analitzar de manera exhaustiva tots els apèndixs que la composen, des dels tipus d’interès (fix, si sempre s’abona la mateixa quantitat, o variable, si s’ajusta a les condicions del mercat) fins el desemborsament inicial. Convé també preveure les despeses que suposen els impostos subjectes a la compravenda d’un immoble (IVA, AJD, IBI…).

És convenient planificar pas a pas tot el procés, així com valorar les diverses opcions que millor s’adapten a la nova situació econòmica i sentimental, ja que ajudarà a allunyar problemes financers que perjudiquen un moment delicat, com és una separació o un divorci.

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografies de Pâmela Lima i Kelly Sikkema a Unspalsh
Temes relacionatsc