movi-image-elmundo-quiero-cotizar-bolsa-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Vull cotitzar a la borsa

Tue Nov 19 08:38:23 CET 2019

Si com a empresari continues pensant a créixer i fins i tot a sortir a la borsa, et mostrem a continuació les claus sobre el procés i quins aspectes cal valorar

Millorar la capacitat de finançament i d’atracció de talent directiu i aconseguir un reconeixement de marca més gran són alguns dels avantatges de cotitzar a la borsa. El cost de sortida i la pèrdua de control de l’empresa, en canvi, en són alguns dels inconvenients. Si tens clar que la renda variable és la propera destinació de la teva companyia, presta atenció a aquestes claus:

 • Què és una sortida a la borsa i què suposa per a una empresa? Sortir a cotitzar al mercat és el camí que emprenen aquelles companyies que “volen obrir el seu capital a oferta pública i lliuren part del seu accionariat a canvi de diners, que destinen a altres finalitats com ara obrir noves línies de negoci, finançament, compra de participació dels principals accionistes, cancel·lació de deute, expansió, modernització, etc.”, explica Antonio Aspas, soci de Buy & Hold. Aquest procés es pot dur a terme per mitjà d’una OPV (oferta pública de venda), en la qual l’empresa posa una participació a la venda, o d’una OPS (oferta pública de subscripció), que consisteix a ampliar capital i emetre noves accions.
 • Quin és el millor moment per sortir al mercat? No hi ha un ‘moment’. Cada organització ha d’establir quan és millor sortir cotitzar en funció de “l’objectiu buscat”, explica Aspas. D’aquesta manera, algunes companyies es llançaran al mercat per captar capital per finançar el seu creixement, ja sigui incremental o exponencial, per acumular liquiditat per als seus accionistes o per resoldre una successió familiar.
 • Quins requisits s’han de complir? Segons la Guía para salir a bolsa, elaborada per Borses i Mercats Espanyols (BME), l’accés al mercat borsari requereix el compliment d’unes condicions i una posterior tria del procediment que s’adapti millor a les necessitats i els objectius de l’empresa en qüestió. I varien en funció de si el salt és al MAB (Mercat Alternatiu Borsari), en el qual cotitzen companyies més petites, o al Mercat Continu.
 

Si la destinació de la teva empresa és el MAB, se t’exigirà “transparència; assumir el compromís de subministrament d’informació semestral i anual, degudament auditada; la designació d’un assessor que ajudi tant en la sortida a la borsa com durant la seva permanència al mercat, i la subscripció d’un contracte amb un proveïdor de liquiditat que faciliti la negociació”, enumera el soci de Buy & Hold. A més, per a la incorporació al MAB és imprescindible que les accions de titulars amb percentatges inferiors al 5 % del capital social representin un valor estimat superior als 2 milions d’euros. “En aquest sentit, moltes vegades les companyies que inicialment no compleixen aquest requisit hi arriben gràcies a la col·locació o venda prèvia d’accions”, explica Aspas.

Per a aquest soci de la gestora d’inversió, cotitzar al Mercat Continu, a més de les altes exigències de transparència i subministrament d’informació que es demanen en el MAB, cal que l’empresa:

 1. Estigui constituïda com a societat anònima.
 2. Tingui el seu capital social totalment desemborsat.
 3. No tingui una restricció legal o estatutària respecte a la sortida a la borsa.
 4. Disposi d’un capital mínim d’1.202.025 euros sense tenir en compte les participacions de més del 25 %.
 5. Tingui uns beneficis, obtinguts en els dos últims exercicis o, si no, en tres exercicis no consecutius en els últims cinc anys, que siguin suficients per repartir almenys el 6 % del capital desemborsat entre els accionistes.
 6. Disposi, al final de la col·locació, d’almenys 100 accionistes amb una participació individual que no superi el 25 %.

Quant costa?

Sortir a la borsa no és de franc. Les despeses d’una operació com aquesta són el resultat de la suma de diferents conceptes que la guia de BME resumeix en:

 • Comissió de direcció, assegurament i col·locació, “que cobren els intermediaris, financers i legals, triats per l’empresa i que oscil·la entre un 2 i un 4 % de l’efectiu col·locat. Aquesta despesa varia en funció de la grandària de l’empresa”.
 • Despeses de publicitat, que depenen de l’audiència a la qual es pretengui arribar. Així, aquesta despesa pot ser “des del simple compliment de l’obligació legal de la publicació d’anuncis al BOERME fins als desplegaments publicitaris en els diferents mitjans de comunicació. De mitjana, es pot estimar entorn d’un 0,3 % de l’efectiu col·locat”.
 • Tarifes de la CNMV, que es cobren per l’examen de la documentació necessària per verificar el compliment dels requisits per a l’admissió a negociació de valors en mercat secundaris oficials: 0,01 % de l’import efectiu de l’admissió amb un mínim de 25.000 euros i un màxim de 70.000”, diu l’informe de BME.
 • Tarifes d’admissió a la borsa que aplica el mercat borsari pel tràmit d’inici de la cotització de l’empresa: “Per l’estudi, l’examen i la tramitació de l’expedient es cobra un cànon fix de 1.500 euros, i pels drets d’admissió dels valors nacionals de renda variable, el 0,011 % sobre la capitalització borsària dels valors que resulti del primer preu al mercat”, assegura la guia BME, que puntualitza que “la tarifa tindrà un mínim de 6.000 euros o el 0,5 % de la nova capitalització admesa, en què aplicable el menor d’aquests valors, i un màxim de 500.000 euros”.
 

A més, les empreses cotitzades han de satisfer anualment un cànon de permanència, que serà del 0,05 ‰ sobre la seva capitalització al tancament de l’última sessió de l’exercici anterior.

Quins avantatges aporta?

El soci de Buy & Hold assegura que, entre els beneficis principals de sortir a cotitzar a la borsa, hi ha: “La millora de la capacitat d’obtenció de finançament i la reducció del cost d’aquest finançament; el reconeixement de marca i el prestigi; la liquiditat per als accionistes, i la facilitat per atreure talent directiu i la seva remuneració”.

Y quins inconvenients té?

Sortir a la borsa no està exempt de problemes, entre els quals Antonio Aspas destaca “el cost i el manteniment de l’empresa, la pèrdua de control i el curtterminisme en els resultats”. Això últim, a més, contradiu la màxima que defensa invertir sempre a curt termini, segons considera Warren Buffett, inversor i guru borsari. I és que, de vegades “les empreses cotitzades tendeixen a renunciar a projectes interessants en el llarg termini que poden penalitzar els resultats en el curt”, adverteix Aspas.

La borsa pot ser un dels millors mecanismes que té una empresa per captar capital, però també un risc si no se sap el que es fa. Com diu Buffett, “no inverteixis mai en negocis que no pots entendre”.

 
 
 
-Temes relacionats-
up