movi-image-trabajo-completo-freelance-compatible-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
2 min del teu temps

Treballar a temps complet i com a freelance és compatible?

Fri Oct 18 09:21:28 CEST 2019

La Llei d’emprenedors preveu la pluriactivitat, és a dir, sí que és possible treballar com a assalariat per a una empresa i ser freelance al mateix temps.

Davant un mercat laboral cada vegada més competitiu i multidisciplinari, són molts els professionals que es plantegen combinar el seu treball assalariat amb altres projectes independents, una situació que requereix una planificació molt exhaustiva per complir les responsabilitats en ambdues tasques.

Si bé és cert que combinar tots dos treballs és legal —la Llei d’emprenedors preveu la pluriactivitat—, convé tenir en compte certs aspectes de cotització i assessorament per poder fer ambdues activitats.

En primer lloc, cal tenir en compte que ser autònom i freelance no és el mateix: tots dos són treballs per a tercers, però l’autònom viu al 100 % d’aquesta activitat i ha d’estar donat d’alta al Règim especial de treballadors autònoms. A més, el treball d’un freelance o col·laborador és durant un temps determinat i permet fixar un preu per endavant, mentre que la relació laboral d’un autònom és més indeterminada.

Respecte als ingressos, hi ha un límit a l’hora de ser freelance: el topall màxim el delimita l’IPREM (indicador públic de la renda d’efectes múltiples), que l’any 2019 és de 7.519,59 euros anuals. Si supera aquesta xifra, el treballador s’ha de donar d’alta com a autònom, igual que si es tracta d’una activitat repetida en el temps i no d’un treball eventual.

Finalment, a l’hora d’establir una relació contractual amb una empresa com a freelance, és important saber quins aspectes han de quedar recollits: quins són els terminis de lliurament, des d’on es farà el treball, quin és la confidencialitat de la informació i la forma de pagament, què passa si s’incompleixen terminis i a qui correspon la propietat intel·lectual del treball realitzat, indicant la cessió de drets en el preu dels serveis. A més, abans d’establir aquest tipus de contractes, cal tenir en compte si, com a treballador per a una empresa, el professional té una clàusula d’exclusivitat, ja que en aquest cas no podrà prestar els seus serveis de manera independent.

En definitiva, treballar com a assalariat i freelance alhora és una situació possible i cada vegada més freqüent, atès que molts professionals opten per emprendre nous projectes o compaginar més d’una activitat. Es tracta d’una situació completament legal sempre que sigui dins de la normativa pel que fa a la cotització i la declaració d’ingressos, i sempre que el treballador tingui temps per fer totes dues tasques.

-Temes relacionats-
up