Todo sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en 2022
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Tot sobre l'impost sobre transmissions patrimonials el 2022

21/07/2022

L'ITP és un tribut de competència autonòmica que ha d’abonar el comprador d'un habitatge de segona mà

Un dels principals dubtes que sorgeixen quan una persona decideix comprar un habitatge de segona mà és quins impostos ha de pagar. Aquí entra en joc l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), en la modalitat d'impost sobre transmissions patrimonials oneroses (TPO). Aquest tribut varia en funció de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'immoble, així com del seu valor.

Els impostos són una de les partides més importants dins de les despeses de la compra d'un habitatge. Tal com explica Maite Gastesi, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Pamplona, «hi ha unes despeses per compravenda i unes altres per la constitució de la hipoteca». Generalment, totes aquestes despeses (impostos, notaria, taxació...) poden incrementar el cost total entre un 10 % i un 15 % sobre el preu de l'immoble.

 
 

Quina és la base imposable de l'ITP?

Des del gener del 2022, a l'hora de tributar, la base imposable per a aquest impost ja no és el valor real de l'habitatge en el moment de l'adquisició, sinó el determinat pel valor de referència de mercat (VRM), que és calculat i publicat per la Direcció General del Cadastre.

Per calcular el VRM s'utilitzen els preus de les transaccions d'habitatges que es fan davant de notari i les característiques cadastrals de cada immoble.

Pot interessar-te: Com saber el valor cadastral d'un habitatge?

Com i quan es paga l'ITP?

El propietari de l'habitatge ha d'abonar l'ITP a la delegació d'Hisenda de la comunitat autònoma corresponent en un termini de 30 dies hàbils després de la signatura de la compravenda. També es pot liquidar a través d'Internet. Per tramitar el pagament cal accedir a la pàgina web de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'immoble i seguir les instruccions.

Quant es paga per l'ITP?

Les comunitats autònomes són les que estableixen l’ITP dels habitatges de segona mà, i poden fixar uns tipus especials reduïts.

Hi ha comunitats autònomes que estableixen tipus inferiors a l'ITP sempre que es tracti de l'adquisició d'un habitatge habitual. Algunes regions també fixen tipus reduïts per a col·lectius especials, com ara famílies nombroses, persones amb discapacitat o joves. També si es tracta d’un habitatge de protecció oficial (HPO).

Els tipus d'ITP general i reduïts per a habitatge habitual per al 2022 són:

 • Andalusia: té un tipus general del 7 %, que es redueix al 6 % en el cas de compra de l'habitatge habitual el valor del qual no superi els 150.000 euros. A més, si el comprador és menor de 35 anys, víctima de violència de gènere, víctima del terrorisme o l'immoble s'adquireix a un municipi en risc de despoblació, el tipus és del 3,5 %.
   
 • Aragó: tipus general entre el 8 % i el 10 % en funció del preu de l'habitatge.
   
 • Astúries: compta amb un tipus general d'entre el 8 % i el 10 % en funció del preu de l'immoble. A més, en aquesta regió s'aplica un tipus reduït del 6 % per a habitatge habitual a zones rurals en risc de despoblació.
   
 • Balears: aplica un tipus general d’entre el 8 % i l'11,5 % en funció del preu de l'habitatge. Així mateix, compta amb un tipus reduït del 5 % per a habitatge habitual el valor del qual no superi els 200.000 euros.
   
 • Canàries: aplica un tipus general del 6,5 % i un tipus reduït del 5 % per a la compra d'un habitatge habitual el preu del qual no superi els 150.000 euros. Si es tracta d'un HPO, el tipus és del 5,5 %. En cas que l'immoble sigui l'habitatge habitual d'una família nombrosa o monoparental, de l'1 %, i si el comprador és una persona discapacitada, del 0 %.
   
 • Cantàbria: disposa d'un tipus general entre el 8 % i el 10 % segons el preu de l'habitatge. El tipus es redueix al 5 % per a famílies nombroses, per a les persones amb discapacitat d’entre el 33 % i el 65 %, pels menors de 30 anys i pels habitatges de protecció pública. Si és una persona amb discapacitat superior al 65 %, s'aplica un ITP del 4 %.
   
 • Castella-la Manxa: compta amb un tipus general del 9 % i un tipus reduït del 6 % aplicable a la compra d'un habitatge habitual el valor del qual no superi els 180.000 euros. A més, per als immobles ubicats a zones despoblades s'aplica un ITP del 5 % si hi ha risc de despoblació; del 4 % en zones d'intensa despoblació; i del 3 % quan la despoblació és extrema.
   
 • Castella i Lleó: aplica un tipus general d’entre el 8 % i el 10 % en funció del preu de la casa. Hi ha un ITP reduït del 4 % per a les famílies nombroses, en cas que tots els adquirents siguin menors de 36 anys o si es tracta d'un habitatge protegit. Per als joves que adquireixin un immoble a un municipi rural i amb un preu inferior a 135.000 euros l'ITP es redueix al 0,01 %.
   
 • Catalunya: aplica un tipus general que oscil·la entre el 10 % i l’11 %. Per als HPO, l'ITP és del 7 %. El tipus es redueix al 5 % en el cas de famílies nombroses, monoparentals, joves menors de 32 anys o discapacitat igual o superior al 65 %.
   
 • Comunitat de Madrid: aplica un tipus general del 6 %. Per a les famílies nombroses, hi ha un tipus reduït del 4 %.
   
 • Comunitat Valenciana: aplica un tipus general del 10 %. Aquest tipus es redueix al 8 % per a l'adquisició d'habitatges amb protecció pública de règim general o per al primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys. Si es tracta d'un HPO, una família nombrosa amb ingressos totals inferiors als 45.000 euros anuals o una persona amb discapacitat, el tipus és del 4 %.
   
 • Extremadura: compta amb un tipus general que oscil·la entre el 8 % i l'11 % i amb un tipus reduït del 7 % aplicable a la compra d'un habitatge habitual el valor del qual no superi els 122.000 euros. Per a HPO, el tipus es redueix al 4 %.
   
 • Galícia: aplica un tipus general del 9 % i compta també amb un tipus reduït del 7 % per a l'adquisició d'un habitatge els compradors del qual no tinguin un patrimoni superior als 200.000 euros. A més, compta amb un tipus del 3 % per comprar un habitatge habitual per una persona amb una discapacitat igual o superior al 65 %, per a famílies nombroses, per a joves menors de 36 anys i per a víctimes de violència de gènere.
   
 • La Rioja: aplica un tipus general del 7 %. L'ITP es redueix al 4 % en el cas dels HPO, de joves menors de 36 anys o persones amb discapacitat. Si és una família nombrosa, el tipus aplicat és del 3 %.
   
 • Navarra: aplica un tipus general del 6 % i un de reduït del 5 % a les compres d'habitatge habitual de famílies amb dos o més fills el valor dels quals no superi els 180.304 euros.
   
 • País Basc: aplica un tipus general del 4 % per a la compra d’habitatge habitual. El tipus es redueix fins al 2,5 % per a un immoble d'ús habitual de fins a 120 metres quadrats construïts, i a Àlaba s'aplica l'1,5 % a zones en risc de despoblació.
   
 • Regió de Múrcia: compta amb un tipus general del 8 %. En cas que els compradors siguin famílies nombroses o joves menors de 35 anys, el tipus aplicat és del 3 %.
   
 • Ceuta i Melilla: a les ciutats autònomes s'aplica un tipus general del 6 %, amb una bonificació del 50 % per als immobles localitzats a Ceuta.

En qualsevol cas, per fer la compra d'un habitatge de segona mà, comptar amb l'assessorament d'un professional com ara el de l'entitat bancària és clau. Aquest expert pot guiar el futur propietari durant tot el procés i resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Pixabay a Pexels
-Temes relacionats-
up