movi-image-tin-tae-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

TIN i TAE: què són i com influeixen en una hipoteca

18/11/2021

Segons com es calculi el tipus d'interès d'una hipoteca és possible trobar diferents magnituds que serveixen tant per establir les quotes mensuals a pagar com per tenir un mecanisme de comparació entre diferents préstecs hipotecaris

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, un dels primers aspectes que el comprador de l'habitatge vol saber és quina quota mensual pagarà al banc i durant quant de temps. Per això, és imprescindible tenir en compte el tipus d'interès que s'aplica a la hipoteca al llarg dels anys que s'hagin fixat al contracte. Aquí entren en joc conceptes clau com ara el tipus d'interès nominal (TIN) i la taxa anual equivalent (TAE).   

Com es fixen els tipus d’interès d’una hipoteca?

Segons els elements que es tinguin en compte per calcular el tipus d'interès, és possible parlar de dues magnituds diferents:

  • TIN

Es tracta del percentatge fix que l'entitat bancària cobra per prestar els diners al comprador de l'habitatge. És a dir, que per calcular-lo només es té en compte el tipus d'interès que ofereix el banc.

No obstant això, per al càlcul de les quotes que s'han d'abonar no és el valor idoni per dur a terme una planificació adequada, ja que no té en compte les despeses de l'operació.

  • TAE

És possiblement la que s'utilitza més a l'hora d'analitzar i establir comparacions entre hipoteques. És el valor més freqüent per conèixer el cost real de la hipoteca. Es calcula afegint al TIN del préstec una altra sèrie de despeses, com ara les comissions.

Un dels problemes relacionats amb la TAE es produeix quan s'aplica a les hipoteques a tipus variable, ja que en variar el tipus d'interès, el càlcul d'aquesta taxa canvia amb cada revisió que es fa de la hipoteca. No obstant això, és l'eina idònia per comparar entre dues o més hipoteques quan hi ha diferents períodes de liquidació o de condicions, ja que té en compte elements com ara les despeses (de notaria, de taxació o del Registre de la Propietat) o el pagament d’impostos.

Hipoteques segons el tipus d'interès

Els tipus d'interès estan relacionats amb les diferents classes d'hipoteques que hi ha al mercat. Els futurs propietaris han de tenir en compte les característiques de cada tipus de préstec, cosa que els ajudarà a escollir la que millor s'adapti al seu perfil: 

  • Hipoteques a tipus fix. Permeten al titular del contracte saber en tot moment les quotes que haurà de pagar, ja que no hi haurà canvis a les mensualitats durant tota la vida útil del préstec hipotecari. Estan indicades principalment per a persones amb un perfil més conservador, que no desitgen ensurts, i que, per tenir una situació financera estable opten per fer una planificació a llarg termini del cost que suposarà el pagament de la hipoteca.
     
  • Hipoteques a tipus variable. En aquestes, les quotes mensuals depenen de l'evolució d'un índex de referència, que sol ser l’Euríbor. En funció de si aquest índex puja o baixa, així també ho farà la quota mensual de la hipoteca. 

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

A mig camí entre les hipoteques a tipus fix i les a tipus variable hi ha les de tipus mixt. El més habitual és que durant un període inicial (al voltant dels tres primers anys) suportin un tipus d'interès fix i, a partir d'aquell moment, es referenciïn a un tipus variable.

En qualsevol cas, abans de contractar una hipoteca és recomanable recórrer a un assessor professional, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular, i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia de Karolina Grabowska a Pexels
-Temes relacionats-
up