movi-image-autonomo-buena-pension-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Soc autònom i vull tenir una bona pensió

En quin moment hauria d’abonar la màxima quota d’autònoms per millorar la meva pensió de jubilació?

Tal com passa amb els treballadors per compte d’altri, els autònoms reben una pensió de jubilació proporcional als anys treballats (calcula la teva pensió aquí). Però aquests últims tenen la possibilitat de modular la quota d’autònoms al llarg de cert rang: de 283,32 € a 2.077,80 € mensuals.

En quin moment interessa apujar-la? Per saber-ho, necessitem conèixer la quota d’autònoms, calcular la base reguladora, els anys que hem treballat i l’edat a la qual ens jubilarem. Veurem diverses taules, ja que els diferents paràmetres tendeixen a canviar any rere any. I també hi inclourem l’alternativa d’invertir en borsa.

Com es calcula la pensió dels autònoms

La quantia de la pensió dependrà del que hàgim cotitzat a la Seguretat Social cada mes, així com dels anys cotitzats i de l’IPC. Aquestes són les dues grans variables que farem servir, i el càlcul pròpiament dit és relativament fàcil. Com més base reguladora en la quota, més pensió.

Pas 1. Calcular la base reguladora actualitzada a l’IPC

La base reguladora és una mitjana de les bases de cotització del treballador autònom durant els últims anys, eliminant-ne el mes vigent i el mes anterior al càlcul. Segueix la fórmula següent, que desgranem a continuació —aclarim l’IPC en aquest punt i la X i la Y en el següent—.

Base reguladora = Bases de cotització últims X mesos actualitzades l'IPC / Divisor Y

Recorda que la base de cotització no és la quota d’autònoms. Un autònom que el 2019 abona la quota mínima de 283,3 €, en realitat cotitza per 944,35 €. Aquesta base canvia amb els anys, per la qual cosa potser necessitarem un comptable per conèixer la d’anys previs.

Però podem fer nosaltres mateixos un càlcul aproximat. Per a sumar (∑) les bases del numerador, haurem d’actualitzar els diners que paguem a l’IPC:

  1. Per a IPC passats, podem fer ús de la calculadora oficial d’actualització de l’ICP de l’INE. Així, si s’ha cotitzat per 1.000 € al gener de l’any 2000, avui equivalen a 1.476 €.
  2. Per a IPC futurs, això resulta impossible de saber a priori, perquè no coneixem el valor de l’euro d’aquí a unes dècades, però sol adjudicar-s’hi un moderat 0,25%. Així, 1.000 € cotitzats el 2019 podrien equivaldre a:

a. 1.002,5 € del 2020 (1.000 x 1,0025);

b. 1.005 € de 2021 (1.000 x 1,00252);

c. 1.007,5 € de 2022 (1.000 x 1,00253), etc.

Si ens hi fixem, n’hi ha prou multiplicant el que s’ha abonat com a quota d’autònom per 1,0025 elevat al nombre d’anys que falten per a la jubilació en el moment del pagament.

Pas 2. Els mesos computables i el divisor (X i Y)

En la fórmula de més amunt hi ha dos valors (X i Y) que variaran depenent de quan ens jubilem. La X representa el nombre de mesos que estem obligats a incloure en el càlcul, i que es mesuren a partir de la data de jubilació. Si ens jubilem el 2030, haurem de calcular la base reguladora amb els últims 25 anys, segons les dades de la Seguretat Social que recollim en la taula de sota.

 

 

 

movi-image-bona-pensio-1

 


 

El valor del divisor Y equival al nombre de mesos computables, que varia amb el temps a raó de 12 mesos per any sobre la base de la taula. Si ens hem de jubilar passat l’any 2022, podem fer servir directament el valor 350.

Pas 3. El percentatge de la base reguladora

Una vegada hem calculat la base reguladora sumant totes les bases multiplicades per la seva actualització d’IPC, i dividint-les entre el divisor que assenyala la Seguretat Social, en teoria obtenim la pensió bruta que rebrem mes a mes després de la jubilació.

Ara cal multiplicar-la per un percentatge que pot retallar-la. Amb 15 anys cotitzats, podrem accedir al 50%, mentre que amb 37 anys treballats ja en podrem cobrar el 100%. A partir del setzè any cotitzat, podem sumar per cada mes addicional cert percentatge d’acord amb la taula de sota.

 

 

movi-image-bona-pensio-2

 

 

Així, si ens jubilem el 2025 amb 21 anys de cotització, tenim garantit el 50% de la base reguladora, més un 0,21% pels 49 primers mesos (4 anys i un mes), més un 0,19% pels 23 mesos restants, fins a sumar aquests 21 anys. La nostra pensió bruta quedaria com el 64,66% de la base reguladora actualitzada a l’IPC.

Quota mínima davant de quota màxima

Hem obert l’article esmentant la quota mínima de 283,32 €, equivalent a una base de cotització de 944,40 €; i la quota màxima de 1.221,03 €, equivalent a una cotització de 4.070,10 €. Per a més grans de 47 anys l’1 de gener de 2019, les xifres poden canviar (vegeu aquesta pàgina), i és possible que puguem optar a alguna bonificació.

A partir d’ara, farem els càlculs aproximats, encara que en cap cas no han de prendre’s com a certeses futures.

Fins i tot sense actualitzar a l’IPC, i utilitzant la base de cotització de 2019, un autònom que cotitzi per la mínima durant els 25 últims anys dels seus 47 anys treballats (perquè li quedi el 100%), jubilat al gener de 2026, rebria una pensió bruta de 809 €. En els últims 25 anys hauria abonat uns 84.996 €.

En canvi, el mateix autònom, abonant la quota màxima de 1.221,03‬ € durant els últims 25 anys (un total de 366.309 €), rebria una pensió bruta de 3.488 €. La diferència és notable, de 281.313 € durant 25 anys per rebre’n cada mes 2.679 € més. Hi insistim, es tracta d’un càlcul aproximat i altres factors poden fer variar aquesta xifra.

Jubilació i longevitat: en quin moment cotitzo la màxima?

Tenint en compte que l’esperança de vida a Espanya ronda els 83 anys, bona part de nosaltres ens jubilarem als 67 anys i gaudirem de 16 anys de pensió. Alguns més, uns altres menys, depenent de la nostra salut, hàbits o gènere (els homes viuen una mica menys).

En línies generals, i fent servir mitjanes, ens interessa cotitzar per la màxima quan faltin 25 anys per a la nostra jubilació, amb 42 anys. Per què? Perquè és molt probable que rebem, amb el temps, molt més que aquell extra de 281.000 € que vam pagar en el seu moment. Els 16 anys de pensió màxima rondarien, amb aquest càlcul aproximat, els 669.696 €.

Invertir en borsa i augmentar la quota

No és l’única fórmula possible. Alguns es plantegen altres opcions, com invertir en borsa, o un model mixt de pensió i inversió. Segons els últims càlculs, l’IBEX 35 té avui una rendibilitat futura estimada (no garantida) del 8,2% anual, amb un PER de 12,2 anys. És a dir, si avui hi invertíssim 100 €, és possible que n’obtinguéssim 200 € al cap de 12,2 anys.

Amb aquestes mètriques, alguns autònoms opten per augmentar la seva base de cotització sense arribar a la màxima i invertir, a més, en borsa. Per posar-ne un exemple, també aproximat, imaginem que destinem 610 € mensuals a la quota d’autònoms i 610 € més els invertim en l’IBEX 35.

Els primers 610 € tindrien un cost en forma de quota durant 25 anys d’uns 183.000 €, però en jubilar-nos obtindríem prop de 1.756 € (l’equivalent a una base de 2.049 €) o 393.408 €, aproximadament. Els segons 610 €, suposant-ne la duplicació cada 12,2 anys, donarien com a resultat prop de 2.440 € en jubilar-nos.

Totes dues quantitats tenen diferents rendiments a llarg termini. La primera, encara que no podem calcular-la perquè no sabem els IPC futurs, estarà garantida. La segona dependrà del mercat. Com a autònoms, la decisió és a les nostres mans.

Fotografia de Wim van't Einde a Unsplash
-Temes relacionats-
up