Simulador de hipoteca qué calcular al comprar una casa
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Simulador d'hipoteca: què cal calcular en comprar una casa

28/04/2022

Aquests són els simuladors que permeten al futur propietari calcular els aspectes clau per comprar un immoble

La compravenda d'un habitatge pot ser una operació complexa que requereix valorar molts aspectes relacionats tant amb la pròpia adquisició de l'immoble com amb la contractació de la hipoteca. Quina casa em puc permetre segons la meva solvència econòmica?, quines són les despeses de comprar un habitatge?, quin tipus d'hipoteca em convé més?, o com calcular la quota mensual? Per això, utilitzar simuladors per disposar d'uns càlculs orientatius pot ser de gran ajuda, sobretot com a punt de partida sobre el qual deixar-se assessorar per un gestor hipotecari de l'entitat bancària.

Aquests són els simuladors imprescindibles perquè el futur propietari pugui realitzar un càlcul sobre tot el que necessita per comprar el seu habitatge i contractar un préstec hipotecari:

 1. Simulador: quant hauria de pagar pel meu habitatge?

Un dels principals passos que ha de realitzar el comprador abans d'iniciar el procés d'adquirir una casa i sol·licitar una hipoteca és fixar un pressupost. Per a això cal tenir en compte dos factors:

 • Solvència econòmica i financera. Per analitzar la solvència econòmica, cal parar atenció a la capacitat per generar ingressos del comprador de l'habitatge (l'estabilitat laboral, el salari…), així com el seu nivell d'estalvi.
 • Capacitat d'endeutament. Aquesta determina la capacitat del futur propietari per fer front a la devolució dels diners prestats. La recomanació dels experts és que el nivell d'endeutament no superi el 30 % dels ingressos mensuals del comprador. En el cas de tenir altres despeses fixes com ara un préstec, aquest percentatge pot ascendir fins al 35 %, incloent-hi el pagament de les quotes de la hipoteca i els altres deutes.

Calculadora: Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

 1. Simulador: despeses associades a la compra d'un habitatge

Adquirir un habitatge té unes despeses extres que solen sumar entre un 10 % i un 15 % del preu de venda a l'operació. Els principals són:

 • Impostos. En el cas de comprar un habitatge d’obra nova, cal abonar l'impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot el territori nacional excepte a les Canàries, on es paga l'impost general indirecte canari (IGIC) que és del 6,5 %. També cal pagar l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'immoble i que oscil·la entre el 0,5 % i el 2 %. Si la casa que es compra és de segona mà, cal pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que també és de competència autonòmica i que es situa entre el 6 % i el 10 % del valor de l'immoble.
 • Tràmits. A més dels impostos, existeixen altres despeses com ara la notaria, que sol tenir un cost d’entre 600 i 900 euros; la gestoria, que és opcional i oscil·la entre els 300 i els 500 euros; i la inscripció de l'habitatge al Registre de la Propietat, que varia entre els 600 i els 1.000 euros.
   
 • Despeses associades a l'obertura de la hipoteca. La principal despesa de contractar una hipoteca és la de la taxació, que pot ser entre 200 i 600 euros. A més, el banc pot cobrar una comissió per l'obertura del préstec hipotecari. Tanmateix, entitats com ara Banc Sabadell actualment no apliquen la comissió d'obertura a les seves hipoteques.

A tot això cal unir l'abonament de l'entrada de l'habitatge, ja que els bancs financen, com a màxim, el 80 % del valor de compra o taxació, per la qual cosa el futur propietari ha de pagar el 20 % restant.

És a dir, que per comprar una casa de 200.000 euros calen uns estalvis d'uns 70.000 euros per pagar tant l'entrada com les despeses de l'operació.

Calculadora: descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

 1. Simulador: hipoteca a tipus fix o a tipus variable?

En funció del tipus d'interès existeixen, principalment, dos tipus d'hipoteques:

 • Hipoteca fixa. La quota es manté estable durant tota la vida del préstec hipotecari. És recomanable per a aquelles persones que valorin més la seguretat i la tranquil·litat que aporta saber que cada mes s'abona la mateixa quantitat per la hipoteca.
 • Hipoteca variable. Depèn de dos índexs: el diferencial, que és el que estableix el banc i es manté fix, i un altre variable, anomenat índex de referència, que a Espanya sol ser l’euríbor. Si l'euríbor puja o baixa, així també ho farà la quota mensual quan s'efectuï la revisió periòdica de la hipoteca.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 1. Simulador: com calcular la quota de la hipoteca?

Abans de contractar una hipoteca, el futur propietari ha d'analitzar quina és la quota mensual que s'adapta millor al seu perfil i a les seves necessitats, sempre prenent com a referència que aquesta no superi el 30 % dels ingressos que rep al mes.

Un cas pràctic: Irene i José, de 37 i 34 anys respectivament, tenen uns ingressos totals de 4.300 euros al mes i paguen per la lletra del cotxe 140 euros mensuals. Aquesta parella vol comprar un habitatge de segona mà a Alacant per 180.000 euros. Junts poden optar a una hipoteca de 144.000 euros, i per això necessiten comptar amb uns estalvis de 56.252 euros per fer front a l'entrada i a les despeses de l'operació.

Si decideixen contractar una hipoteca bonificada a tipus fix i amb un termini d'amortització de 30 anys, la quota mensual del préstec hipotecari és de 503 euros. Si, per contra, escullen una hipoteca a tipus variable amb bonificacions, la quota és de 496 euros el primer any.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

 

 

 

 

 

Simulador de hipoteca qué calcular al comprar una casa

 

 

 

 


 

*Domiciliant la nòmina i contractant una assegurança de vida, de llar i de protecció de pagaments. El resultat d'aquesta simulació té un caràcter orientatiu, no comercial. Per disposar de més informació, posa't en contacte amb nosaltres i rep una oferta personalitzada. Font: Simulador d'hipiteques de Banc Sabadell.

En qualsevol cas, amb aquests càlculs aproximats és òptim comptar amb l'assessorament professional d'un expert, com el de l'entitat bancària, que podrà entrar en detall i personalitzar cadascun dels valors guiant el futur propietari durant el procés.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia d'Anthony Gideon a Pexels
-Temes relacionats-
up