Requisits per internacionalitzar la teva empresa | EDE
requisitos para internacionalizar tu empresa
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Requisits per internacionalitzar la teva empresa

21/07/2022

Per internacionalitzar amb èxit una empresa cal fer diversos tràmits legals, així com una anàlisi interna sobre l'entitat.

És habitual que una empresa es plantegi en un moment donat internacionalitzar-se. Tot i que aquest procés sol ser llarg i laboriós, també ofereix molts avantatges a les companyies, com poder incrementar la facturació i la cartera de clients, augmentar la notorietat de la seva marca, ampliar la diversificació de les seves activitats o obtenir noves oportunitats de negoci.

Per dur a terme amb èxit una estratègia d'internacionalització empresarial cal complir una sèrie de requisits legals i financers, a més de fer un procés d'anàlisi interna que garanteixi la viabilitat real de les operacions a l'exterior.

Pot interessar-te: És un bon moment, per internacionalitzar la meva empresa?

Tràmits legals per iniciar la internacionalització d'una empresa

 • Donar-se d'alta al Sistema de Registre d'Exportadors (REX). És un cens de l'Agència Tributària on han de figurar totes les empreses que operen en mercats internacionals. La inscripció es pot fer telemàticament mitjançant la seu electrònica d'Hisenda.

 • Donar-se d'alta al Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI). Per a les empreses que hagin de comercialitzar dins les fronteres de la Unió Europea (UE) cal inscriure's al ROI. Les companyies d’aquest cens obtenen un número d’identificació fiscal per facturar seguint les normes tributàries de la UE. També es pot fer des del web de l'Agència Tributària.
 • Aconseguir el número de registre i la identificació d'operadors econòmics, (EORI). A diferència de l'anterior, aquest registre serveix per a les empreses que volen fer negocis a països que no pertanyin a la UE. Es pot obtenir mitjançant la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Què cal tenir en compte per fer negocis a l'estranger

A més d'estar inscrita formalment en els registres esmentats, una empresa que vulgui internacionalitzar-se ha de tenir present altres qüestions per tenir èxit en la seva estratègia comercial exterior:

 • Adaptar el producte. Cada país té la seva pròpia normativa d'importacions i de seguretat. Això afecta qüestions com les homologacions, les normes d'embalat i d'etiquetatge, les llicències i les certificacions sanitàries. Els països de la UE es regeixen per una legislació comuna, però, fora de la Unió, cada nació té les seves regles.
 • Codi Tarifa Integrada de les Comunitats Europees (TARIC). És una nomenclatura que s'utilitza a la UE per classificar les mercaderies del comerç internacional. Aquest codi permet calcular els impostos, els aranzels i les restriccions que s'apliquen a cada producte.
 • Presentar el Document Únic Administratiu (DUA). Aquest document és necessari tant a les operacions comunitàries com a les extracomunitàries. És una declaració impresa que es lliura a les autoritats duaneres que conté informació comercial sobre el producte objecte de l'operació i sobre quina quantitat es comercialitza, el seu valor, origen i destinació, o la identitat del venedor i del comprador.
 • Per regla general, en qualsevol negoci de caràcter internacional s'apliquen les normes de la Organització Mundial del Comerç (OMC). Aquesta institució s’encarrega de regular el comerç internacional amb lleis específiques per a cada sector.
 • Els aranzels i la fiscalitat propis del país on s'operi.

Pot interessar-te: Com fer negocis a l'estranger

Realitzar una anàlisi interna de la companyia

A més de la normativa, qualsevol companyia que vulgui operar fora de les seves fronteres ha de fer un procés d'anàlisi interna per detectar si compta amb els requisits. Per això, cal:

 • Avaluar els recursos de l'empresa i les possibilitats d'accedir a finançament per suportar el procés d'internacionalització.
 • Comprendre el nínxol de mercat i les finestres d'oportunitat al nou país on es vol operar.
 • Trobar el canal de distribució comercial adequat i formalitzar acords amb els proveïdors locals.
 • Preparar un pla de màrqueting internacional adaptat a les necessitats dels consumidors del nou mercat.

En tot aquest procés d'internacionalització, comptar amb assessorament professional com el que ofereix el gestor del banc és de gran ajuda, ja que pot aconsellar sobre el que més interessa a la companyia i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia d'Ekrulila a Pexels
-Temes relacionats-
up