qué proyectos pueden recibir los fondos europeos
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Quins projectes poden rebre els fons europeus?

Wed Apr 20 10:45:14 CEST 2022

Qualsevol empresa pot optar als ajuts europeus per incrementar la competitivitat, encara que és clau entendre quins elements són els més rellevants.

Fins al 2026, Espanya rebrà al voltant de 200.000 milions d'euros de la Unió Europea (UE), dels quals prop de 150.000 milions provenen del fons europeu Next Generation EU, mentre que la resta correspondrà al marc financer plurianual. Aquests ajuts europeus suposen una oportunitat i un repte per a les empreses. Per això, és fonamental conèixer quin tipus de projectes poden rebre aquests fons i quines característiques han de tenir.

Com es pot optar als fons europeus?

Dins del  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol s’articulen 10 polítiques que actuen com a palanques per desenvolupar 30 línies d'actuació. Està previst que del fons europeu Next Generation EU se’n destini un 37 % del total a la transició ecològica; un 33 % a la transformació digital; i el 30 % restant a la cohesió social i territorial i a la igualtat. Per tant, per accedir als ajuts europeus és condició necessària que els projectes s'emmarquin dins alguna d'aquestes línies estratègiques.

Les empreses i els autònoms poden accedir als fons europeus mitjançant ajuts o subvencions, convocatòries o a través de la inversió indirecta

En aquest sentit, les empreses i els autònoms poden optar als fons europeus per tres vies:

  • Ajuts o subvencions directes que duguin a terme les autoritats competents, fonamentalment els ministeris, i que es poden fer per concurrència simple (se seleccionen els projectes per estricte ordre de presentació de sol·licituds fins a l'esgotament dels fons) o a través de concurrència competitiva (al millor projecte).
  • Convocatòries que llancin les comunitats autònomes, que adjudicaran els fons europeus via licitació, ajut o subvenció, i que, alhora, es poden concedir per concurrència simple o per assignació directa dels ajuntaments.
  • Inversió indirecta, bé mitjançant empreses públiques o de direccions generals, o mitjançant licitacions de contractes d'obra a empreses privades.

Pot interessar-te: Com accedir al fons europeu Next Generation

La col·laboració publicoprivada

Per propiciar la col·laboració publicoprivada, el Govern ha posat en marxa la figura dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que persegueixen promoure el desenvolupament de projectes amb una gran capacitat d'arrossegament per a l'economia. Per garantir-ne l'eficàcia, els ministeris duen a terme peticions de manifestacions d'interès (MDI) per analitzar possibles àmbits d'actuació. Cada PERTE és aprovat pel Consell de Ministres, amb el compromís que totes les entitats que hi participin subscriguin una sèrie de normes comunes per acreditar-se al registre estatal d'organitzacions interessades en aquest tipus de projectes.

Fins ara, els PERTE anunciats pel Govern estan centrats en la mobilitat sostenible; l'impuls de l'idioma com a actiu econòmic, conegut com a Nova Economia de la Llengua; la salut d'avantguarda; l'economia circular; les energies renovables i la digitalització de sectors com ara l'agroalimentari i el naval.

Encara que cap sector queda exclòs de rebre els ajuts europeus, n'hi ha alguns que són més susceptibles d'obtenir aprovació, tenint en compte que van ser especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, com el sanitari, el turístic, el de l'automoció o l’industrial. De fet, un dels elements que pot propiciar un èxit més gran són els consorcis per accedir al fons europeu Next Generation EU, és a dir, unions de diverses entitats i de diferents segments econòmics que s'alien en una estratègia conjunta, pel fet que compten amb objectius comuns entorn d'un mateix projecte, però que mantenen per complet la seva independència.

Tenir un assessorament adequat

Perquè s'executin amb les probabilitats d'èxit més grans les col·laboracions publicoprivades és fonamental el suport del sector bancari. En paraules de Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, «la banca té un rol sectorial per cohesionar el teixit productiu i compta amb un valor afegit d'una xarxa de contactes a administracions, empreses i distribuïdors que s'anticipa clau per descongestionar les càrregues burocràtiques».

Així, el paper de les entitats bancàries serà clau per complementar les necessitats econòmiques que tinguin les empreses i els autònoms, acompanyant-los en tot el procés.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t'ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia d'Hoan Ngọc a Pexels
-Temes relacionats-
up