Quines són les despeses que té una hipoteca i a qui correspon pagar-les | EDE
movi-image-gastos-hipoteca-quien-pagarlos-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quines són les despeses que té una hipoteca i a qui correspon pagar-les

Wed Nov 17 11:43:05 CET 2021

La Llei Hipotecària defineix qui s'ha d'ocupar de les despeses hipotecàries a l'hora de comprar un habitatge, cosa que ajuda a saber el cost de l'operació

Comprar un habitatge implica moltes despeses a més del preu que es concerti amb el venedor. Per això, cal tenir en compte que, a la suma final que caldrà pagar cal afegir els imposts, les despeses administratives (com ara les despeses de notaria i les despeses de gestoria), així com les pròpies que es derivin del préstec hipotecari, entre les quals hi ha les comissions de la hipoteca acordades amb el banc i la taxació de l'habitatge.

Per regla general, les entitats bancàries concedeixen un màxim del 80 % del valor de compra o de taxació de l’habitatge. És a dir, com a mínim cal tenir estalviat el 20 % del preu de l'immoble perquè l'operació de compravenda sigui factible, i cal afegir-hi entre un 10 % i un 15 % addicional per fer front a les diferents despeses esmentades anteriorment.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

Les despeses hipotecàries

La contractació d'una hipoteca porta implícita unes despeses que l'entitat financera cobra al comprador de l'habitatge per prestar-li els diners per finançar l'operació, amb independència de si es signa una hipoteca a tipus fix o una hipoteca variable. Aquestes despeses són:

  • La comissió d'obertura del préstec hipotecari. Tot i això, en contractar una hipoteca, algunes entitats no cobren la comissió d'obertura esmentada, com ara Banc Sabadell.
  • Els productes vinculats que poden servir per bonificar el tipus d’interès de la hipoteca, com ara una assegurança de vida o de llar.
  • Les despeses de cancel·lació de la hipoteca, que, si no s'especifica una altra cosa al contracte, van a càrrec del sol·licitant.

Qui paga les despeses de contractar una hipoteca?

A més de les despeses esmentades prèviament, n'hi ha d'altres de caire administratiu a què ha de fer front el comprador, però també el banc. La Llei Hipotecària aclareix qui s'ha d'ocupar d'abonar cadascuna d’aquestes despeses.

El client està obligat a fer-se càrrec de:

L'entitat financera farà front als costos de:

  • La gestoria
  • La notaria
  • L'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) relatiu a la signatura de la hipoteca

Despeses no relacionades amb la hipoteca

Cal diferenciar entre aquestes despeses si es tracta d'un habitatge nou o d'un habitatge de segona mà. Tal com explica Maite Gastesi, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Pamplona, si es tracta d´un habitatge d’obra nova, s´ha de pagar un 10 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA), a més de l’AJD que oscil·la entre un 0,5 % i un 2 % i que varia segons cada comunitat autònoma. Per als immobles de segona mà, només cal pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que també varia entre regions.

 

A més, cal pagar una altra sèrie de despeses (juntament amb les de gestoria i les de la notaria), entre les quals destaquen les del Registre de la Propietat de l'escriptura de compravenda i de l’anomenada nota simple, que verifica la titularitat i les càrregues de l’immoble.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Recomanacions abans de sol·licitar una hipoteca

Tenint en compte totes les despeses que comporta comprar un habitatge, més enllà del preu de l'immoble, és oportú abans de sol·licitar un préstec hipotecari tenir en compte els elements següents que ajudaran el futur propietari a calcular la quota de la hipoteca:

  • Tenir un coixí financer previ del 20 %, que s'ha d'ampliar al 30 % per poder respondre davant de totes les despeses associades a l'operació.
  • Complir amb els requisits que demana el banc prèviament a acceptar el préstec hipotecari, principalment, en relació amb el nivell d'ingressos.
  • Analitzar si la situació financera personal és estable i si sembla que serà així en el futur, ja que el compromís econòmic amb una hipoteca és a llarg termini.
  • Valorar el fet de recórrer a un assessor professional, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular, i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.   

 

Fotografia de Ron Lach a Pexels
-Temes relacionats-
up