Quina documentació cal presentar per formalitzar una hipoteca? | EDE
movi-image-documentacion-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quina documentació cal presentar per formalitzar una hipoteca?

18/10/2021

Demanar una hipoteca per comprar un habitatge requereix uns determinats terminis, que es poden reduir si la documentació a presentar està prèviament preparada

Demanar una hipoteca pot esdevenir un tràmit complex si no es compta amb la informació i l'assessorament adequats. Un dels punts que pot agilitzar molt aquest procés és conèixer i preparar la documentació que l'entitat bancària requerirà al comprador de l'habitatge quan aquest sol·liciti el préstec hipotecari.

Aquesta documentació, que serà diferent en funció de si es tracta d'un treballador per compte d'altri, un autònom o una societat, té com a objectiu principal demostrar la solvència econòmica del comprador.

Quins són els documents que se solen sol·licitar quan es demana una hipoteca?

En qualsevol cas, el sol·licitant d'un préstec hipotecari ha de presentar els següents documents:

 • Identificació del titular o dels titulars (DNI o targeta de residència)
 • Última declaració de la Renda
 • Rebuts d'altres préstecs que s'hagin formalitzat, on aparegui el saldo pendent
 • Justificació d'altres ingressos, per exemple, procedents d'una renda de lloguer si es disposa d'un altre habitatge
 • Certificat de saldo de comptes en altres entitats, si es tinguessin
 • Vida laboral de la persona sol·licitant, per demostrar que està en actiu com a treballador
 • Contracte de reserva o d'arres, en el cas que ja s'hagi signat o s’hagi de signar
 • Nota simple de l'habitatge objecte de la hipoteca, així com d'altres propietats de les quals el sol·licitant sigui titular

Si el sol·licitant és un treballador per compte d'altri...

A més dels documents anteriors, el comprador haurà de facilitar:

 • Contracte laboral. El perfil del sol·licitant serà més ben valorat si té un contracte indefinit enlloc d'un de temporal
 • Tres últimes nòmines, per demostrar els ingressos declarats

Si el sol·licitant és un treballador per compte propi (autònom)...

 • Declaració anual de l'IRPF i de l'IVA. Models 100 i/o 390
 • Pagaments trimestrals de l'IRPF i de l'IVA de l'exercici en actiu
 • Últims rebuts del pagament de la Seguretat Social i de la quota d’autònoms
 • Declaració censal
En cas que el comprador sigui un autònom ha de presentar la declaració de l'IRPF i de l'IVA, així com els seus pagaments trimestrals

Si el sol·licitant és una societat...

 • Impost de societats
 • Escriptura de constitució de l'empresa
 • Balanç anual de la companyia

A més, el banc pot demanar alguna documentació addicional que dependrà dels criteris de cada entitat i del perfil de risc del sol·licitant. En qualsevol cas, l'entitat bancària et guiarà a fi que prenguis la decisió més encertada segons les teves circumstàncies econòmiques i el perfil de risc.

Pot interessar-te: Quins són els requisits per demanar una hipoteca?

 

Fotografia de Viktor Talashuk a Unsplash
-Temes relacionats-
up