movi-image-poder-silver-economy-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Quin és el poder de la silver economy?

Fri Jul 09 08:58:29 CEST 2021

Avui en dia, el pes en la societat de les persones majors de 55 anys, conegudes com a silver, ha canviat radicalment respecte a l'any passat guanyant importància i consideració. El 2020 aquells que formaven part d'aquest grup van gastar prop d’11,8 bilions d'euros a tot el món. Per tant, entendre les necessitats específiques d'aquest segment permet donar una resposta adequada mitjançant nous productes i serveis. I tot això suposa una oportunitat real i immediata per a tots els sectors.

Tenint en compte les dades és indispensable per a les empreses tenir molt en compte a aquest segment poblacional, responsable del 40 % del consum mundial. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) hi ha 1.300 milions de persones majors de 55 anys a tot el món, 15 milions d'ells a Espanya, cosa que representa el 30 % de la població del  país. Atès que aviat arribaran a l’edat de jubilació més del 80 % dels baby boomers i que els espanyols compten amb una de les taxes de major esperança de vida en néixer de la planeta -tan sols per darrere del Japó-, es tracta d'un col·lectiu que puja a l'alça. L'envelliment poblacional és una realitat innegable i envellir dignament és un dret i, alhora, una oportunitat per a la societat i l'economia.

Pot interessar-te: França i Espanya, els països de la zona euro on la jubilació és més llarga

 

 

S'imposa la 'silverització', l'adaptació dels productes i dels serveis al públic més gran

 

Aquest canvi demogràfic comporta grans reptes estratègics per satisfer amb èxit el benestar i la qualitat de vida de la gent gran. S'imposa la 'silverització' o l'adaptació dels productes i els serveis al públic senior, independentment del sector en el qual s'operi.

Un col·lectiu amb característiques específiques

El grup conformat pels silver suposa una font d'oportunitats per estimular l'activitat empresarial i el desenvolupament econòmic. El 2025 la previsió és que el pes de les persones més grans de 55 en l'economia de la Unió Europea (UE) conformi el 31,5 % del producte interior brut (PIB). Per aprofitar les possibilitats que per a les empreses representa aquest col·lectiu cal conèixer les seves característiques específiques i els seus hàbits de comportament. Amb aquesta intenció neix el I Baròmetre Els consumidors sènior a Espanya del Centre Internacional sobre l'Envelliment (CENIE), que realitza una completa radiografia d'aquest segment poblacional.

El 60 % dels seniors espanyols mantindrà les seves despeses estables a futur, fins i tot considerant la incertesa

Aquest Baròmetre confirma la fortalesa econòmica dels silver. Les respostes recollides entre persones que superen els 55 anys mostren que el 60 % estima que no empitjorarà la seva situació econòmica i que mantindrà les seves despeses estables a futur, fins i tot considerant la incertesa econòmica derivada de la pandèmia. Són a més majoria els que pensen dur a terme aquest any una despesa més important que la que van realitzar el 2020. Una cosa que es reflecteix en gairebé totes les partides d'intenció de despesa analitzades: alimentació, habitatge, tecnologia i comunicacions, oci, viatges i turisme, reforçant la idea de ser un col·lectiu amb poder adquisitiu i resiliència davant de la crisi.

Es tracta d'un segment poblacional que té més d'una font d'ingressos per llar i que mostra capacitat d'estalvi. I és que malgrat la crisi sanitària i econòmica derivada de la COVID-19, el 56 % d'ells aconsegueix estalviar. L'explicació és que els espanyols, a mesura que envelleixen, es veuen alliberats del pagament de préstecs i hipoteques, augmentant la quantitat d'ingressos disponibles.

Salut i envelliment actiu

La generació silver té cura a més de la seva salut física i mental. La clau per mantenir una bona qualitat de vida durant l'envelliment és, segons els mateixos senior enquestats, tenir una xarxa de suport de familiars i amics, comptar amb estalvis i trobar l'equilibri entre mantenir-se actius i disposar de temps lliure.

L'oci el concentren principalment en restauració i gastronomia (el 54 %), Així com en sortir de compres (42 %), activitats vinculades a sectors molt afectats per la pandèmia. La generació silver també suposa un motor turístic per a Espanya: les persones de més de 55 anys viatgen freqüentment, predominant destinacions naturals i culturals per sobre dels econòmics i propers.

Els seniors també han incorporat l'ús de serveis digitals al seu estil de vida. El 58 % fa servir la banca online, el 49 % compra articles per Internet, i el 41 % utilitza les xarxes socials. Encara s'aprecia una gran bretxa digital entre les persones de més de 70 anys i aquelles que majoritàriament no disposen d'estudis superiors.

Pot interessar-te: Objectiu digital: que el 80 % dels ciutadans tingui competències el 2030

No es pot parlar d'un únic col·lectiu. Dins dels anomenats silver existeixen diferents subgrups, amb necessitats i motivacions específiques, precisament per l'edat, amb una infinitat de particularitats. No és el mateix una persona de 55 anys que el seu pare de 90 anys. La transformació de l'oferta de les empreses haurà d'adaptar-se i detectar les necessitats i els interessos particulars de cadascú. La longevitat presenta reptes i oportunitats en l'atenció d'aquests grups que, diferents i heterogenis, disposen de més capacitat econòmica, més temps, més educació i més criteris de compra racionals que els propis dels seus ascendents.

 

Fotografia de cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up