movi-image-hipoteca-tipo-variable-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és una hipoteca a tipus variable?

17/11/2021

Les hipoteques a tipus d'interès variable són les que tenen unes quotes que varien al llarg del contracte. Què s'ha de tenir en compte abans de contractar una hipoteca d’aquest tipus?

Una hipoteca a tipus variable és aquella que es caracteritza per tenir un tipus d’interès format per un percentatge fix (el diferencial) i un altre variable (l'índex de referència). Aquesta composició fa que les quotes d'una hipoteca a tipus variable canviïn al llarg de la vida del préstec hipotecari. I ho fan en funció de com es comporten els tipus d'interès als mercats.

Com sap el titular de la hipoteca com canvien els tipus d’interès? Per a això, el comprador ha de saber que l'índex de referència més utilitzat per a les hipoteques a Espanya és l’Euríbor (acrònim d'European InterBank Offered Rate), que és el tipus d'interès al qual es presten diners els bancs europeus. En funció de com evolucioni aquest índex, pujarà o baixarà la quota mensual de la hipoteca.

En signar la hipoteca, el més habitual és que s'apliqui l'Euríbor del mes en què es produeix la signatura, però després el banc revisarà aquest valor cada sis o dotze mesos. Si l'Euríbor puja, la quota mensual també pujarà. I passarà el mateix si l'Euríbor baixa.

Com es calcula la quota d'una hipoteca a tipus d’interès variable?

Com ja hem esmentat, en una hipoteca a tipus variable intervenen dos elements principals:

  • El diferencial, que és un percentatge fix que aplica cada banc a les seves hipoteques.
  • L'índex de referència, que a Espanya és l'Euríbor.

Per exemple, l'entitat financera pot oferir una hipoteca el tipus d'interès de la qual sigui amb l'Euríbor a 12 mesos +2 %. És a dir, amb un Euríbor que el banc revisarà cada 12 mesos i un diferencial del 2 %. En aquest cas, si es pren com a referència l'euríbor del setembre, que va tancar a -0,492, el tipus d'interès de la hipoteca seria 1,508 %.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Característiques d'una hipoteca a tipus variable en relació amb una hipoteca a tipus fix

  • Les quotes varien, però solen tenir un import inferior. En funció de com evolucioni l'Euríbor, la quota mensual canvia cada sis o dotze mesos. En una hipoteca a tipus variable, les quotes mensuals solen ser inferiors a les que es paguen en una hipoteca a tipus fix, ja que el termini per tornar el préstec és més gran.
  • El termini d'amortització és més gran. Generalment, el termini en què s'ha de tornar el préstec és més gran en el cas de les hipoteques a tipus variable que amb les hipoteques a tipus fix.
  • Els interessos són més baixos. És habitual que les hipoteques a tipus variable tinguin uns interessos menors que les hipoteques a tipus fix.

Què cal tenir en compte en triar una hipoteca a tipus variable?

Abans d'optar per una hipoteca, el comprador de l'habitatge ha de fer una anàlisi a fons de la capacitat financera partint de la pregunta: quin és el meu nivell d’ingressos? A partir d'aquí, i sabent també el nivell d'estalvi, cal definir quina quota mensual pot pagar per la hipoteca.

Calculadora: Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

Cal puntualitzar que escollir un tipus d'hipoteca o un altre no és una decisió inamovible, sinó que hi ha la possibilitat de fer un canvi d'una hipoteca a tipus fix a una de variable, i viceversa.

En cas de triar una hipoteca a tipus variable, el comprador ha de saber que els tipus d'interès poden baixar, però també poden pujar, per la qual cosa a més de conèixer la quota mensual que pagarà en el moment de signar la hipoteca, ha d'analitzar quant podrà pagar en el futur. En qualsevol cas, una persona no hauria de destinar més del 35 % dels ingressos mensuals al pagament de les quotes de la hipoteca.

A hores d'ara, l'Euríbor es troba en nivells negatius. Tot i que els experts preveuen que aquests nivells es mantinguin a curt i mitjà termini, és possible que aquest índex pugi en el futur. Elaborar una previsió realista i d'acord amb les possibilitats del futur propietari és fonamental, per això és recomanable tenir l'assessorament d'experts de confiança, com és el gestor de la teva entitat bancària. 

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia de Nicole Wilcox a Unsplash
-Temes relacionats-
up