movi-image-euribor-afecta-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és l'euríbor i com afecta la hipoteca?

Fri Mar 25 09:41:07 CET 2022

Les hipoteques a tipus variable es revisen de forma anual o semestral i, en funció de l'evolució de l'euríbor, la quota mensual puja o es redueix

Euríbor és l'acrònim d’Euro Interbank Offered Rate, que es tradueix de l'anglès com a tipus d'interès d'oferta en el mercat interbancari de l’euro. Des de 1999, aquest índex reflecteix el tipus d'interès mitjà a què una gran majoria de bancs europeus es concedeix préstecs a curt termini per, al seu torn, prestar aquests diners a tercers, com empreses o particulars.

 

L'euríbor s'utilitza com a referència per calcular la majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya

Com pot afectar-me, l'euríbor? Aquest indicador s'utilitza com a referència per calcular la majoria de les hipoteques amb interessos variables a Espanya, pel que fa a la quantitat mensual que cada propietari paga per aquesta modalitat de préstec.

Com es calcula, l'euríbor?

Per calcular l'euríbor, els bancs de la zona euro aporten la dada del tipus d'interès que apliquen als préstecs interbancaris. Un cop fet aquest primer pas, l'Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI, per les sigles en anglès European Monetary Markets Institute) realitza una mitjana de totes les xifres publicades i elimina el 15 % més alt i el 15 % més baix per evitar les desviacions.

El resultat es publica cada dia laborable al voltant de les 11 hores en el fus horari d'Europa Central. A Espanya, el Banc d’Espanya i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) són els encarregats de difondre els diferents valors de l'euríbor. I és que, quan ens referim a aquest índex es tendeix a pensar que només hi ha un tipus, però el cert és que hi ha cinc tipus d'interès, cadascun amb un termini de vigència diferent:

●     A una setmana.

●     A un mes.

●     A tres mesos.

●     A sis mesos.

●     A 12 mesos. Precisament, l'euríbor a un any és el que s'usa normalment com a referència per a les hipoteques a tipus variable.

 

Per què puja o baixa, l'euríbor?

La situació de l'economia europea i les decisions que pren el Banc Central Europeu (BCE) són dues causes que influeixen directament en l’evolució de l’euríbor, ja que afecten el valor dels diners a les entitats bancàries, de les quals després dependrà el valor d'aquest índex. Un altre factor és la quantitat de diners que hi ha en circulació en el mercat. En aquest sentit, si n’hi ha pocs, el valor de l'euríbor tendeix a pujar, ja que s'entén que els diners són un bé escàs. A més, els bancs tenen en compte el risc que hi ha a l'hora de deixar diners a altres entitats. Quan determinen que és alt, el preu dels diners s'incrementa i, per tant, l'euríbor també.

Com afecta, l'euríbor, a la quota mensual de la meva hipoteca?

L’euríbor només afecta les hipoteques a tipus variable. En aquesta modalitat de préstec, les quotes que s'hauran d'abonar a l'entitat bancària durant el termini d'amortització establert no sempre seran les mateixes, sinó que estaran lligades al comportament de l'euríbor. Per tant, l'euríbor no afecta les hipoteques a tipus fix i en les de tipus mixt (que combinen un període a tipus fix i un altre a tipus variable) ho farà només durant un temps determinat.

Això és així perquè la quota mensual d'una hipoteca a tipus variable es compon de la suma de dues parts:

●     Diferencial: és un percentatge fix que es negocia amb el banc i que aquest aplica per prestar els diners per a la compra de l'habitatge.

●     Índex de referència: l'euríbor és l'índex més habitual que s'utilitza per a les hipoteques a Espanya.

Calculadora: descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

Per exemple, en una hipoteca de 150.000 euros amb un termini d’amortització de 25 anys i un interès de l’1 % + euríbor (que en el moment de la contractació és d’un 0 %), la quota a pagar serà de 565,31 euros al mes. Si, passat un any, l'euríbor ha pujat fins al 0,5 %, el pagament serà de 598,56 euros mensuals, segons el Banc d'Espanya.

Com està evolucionant, l'euríbor?

L’evolució de l'euríbor té un gran impacte en el mercat immobiliari i impulsa la signatura d'hipoteques. El 2008, va assolir el seu màxim històric, i es va situar gairebé en un 5,4 %. Però des de 2016 es troba en valors negatius.

Durant tot el 2021, aquest índex es va mantenir en valors negatius i va tancar l'exercici en un -0,502 %. Al gener, ha pujat fins al -0,477 %, i ha encarit lleugerament les hipoteques, tot i que els experts preveuen que durant tot el 2022 es mantindrà en cotes baixes.

En qualsevol cas, abans de contractar una hipoteca és recomanable tenir l'assessorament professional d'un expert de confiança com ara el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia d'Immo Wegmann a Unsplash
-Temes relacionats-
up