movi-image-que-es-tae-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és la TAE?

Thu Oct 28 11:25:54 CEST 2021

La taxa anual equivalent juga un paper clau a l'hora de demanar una hipoteca. Què és i com influeix en el valor del préstec?

La taxa anual equivalent (TAE) és un dels molts termes que formen part d'una hipoteca. Conèixer el seu significat i saber quin impacte té en les quotes de la hipoteca és imprescindible abans de fer el pas de contractar un préstec d'aquest tipus.

La TAE és el tipus d’interès que indica el cost o el rendiment efectiu d'un producte, en aquest cas, d'una hipoteca. S'utilitza com a tipus d’interès de referència per homogeneïtzar diferents tipus i condicions d'operacions de préstec i de crèdit quan hi ha diferents períodes de liquidació, despeses i comissions, entre d'altres.

Com es calcula la TAE?

Aquesta taxa es presenta com a un percentatge i per al seu càlcul s'utilitza una fórmula matemàtica que té en compte:

  • La quantitat de la hipoteca
  • El tipus d’interès nominal (TIN) de l'operació
  • Els terminis
  • Les comissions bancàries
  • Altres despeses de l'operació

En el cas de les hipoteques a tipus variable, com que no és possible conèixer quina serà l'evolució dels tipus d’interès, per al càlcul de la TAE es pressuposa que el tipus d’interès futur serà el mateix que en el moment de realitzar aquest càlcul. En qualsevol cas, l'entitat financera haurà d'indicar que la TAE es revisarà en el futur i s'actualitzarà en funció de com canvien els tipus d’interès.

Per a què serveix la TAE?

La principal utilitat que el comprador pot trobar a la TAE és la possibilitat de comparar entre els diferents préstecs hipotecaris de mercat, gràcies al fet que per al seu càlcul s'inclouen les comissions i altres despeses relacionades amb l'operació.

Calculadora: Descobreix amb aquest simulador quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

És a dir, conèixer quina és la TAE d'una hipoteca ofereix un reflex del cost real del préstec i permet comparar ofertes, sempre que tinguin els mateixos terminis d’amortització.

Quina diferència hi ha entre la TAE i el TIN?

El TIN és el percentatge fix que es paga al banc per prestar els diners de la hipoteca. És a dir, que a través del TIN el comprador pot saber quin és el cost efectiu del préstec.

A diferència de la TAE, el TIN no inclou per al seu càlcul altres conceptes com ara les comissions que aplica l'entitat ni altres despeses associades a la tramitació d'una hipoteca, simplement és el tipus d’interès que s'acorda amb el banc com ara la quantitat a pagar per els diners prestats.

Així, quin és més important? El TIN no proporciona una informació completa al comprador; en canvi, la TAE inclou conceptes com ara les despeses, les comissions o els terminis, que aporten una visió real de quant suposa per al futur propietari la contractació d'una hipoteca.

Pot interessar-te: Tot el que et cal saber abans de demanar una hipoteca

 

Fotografia de Tara Winstead a Pexels
-Temes relacionats-
up