movi-image-que-es-desacumulacion-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Què és la desacumulació

24/10/2019

Els jubilats amb pensions baixes poden recórrer a la desacumulació per complementar els seus ingressos

Els productes de desacumulació d’estalvi són una manera de convertir un estalvi passat en un flux de pagaments periòdics a futur. Solen utilitzar-se per complementar la pensió (calcula la teva pensió aquí), encara que tenen l’inconvenient que, com més elevats són els pagaments per a la persona jubilada, menys es deixa als hereus.

Què és la desacumulació de la riquesa?

La desacumulació de la riquesa parteix de la base que, en jubilar-nos, tenim certa quantitat d’actius que volem fer líquids. Per exemple, transformar un capital o un immoble en una paga mensual que rebrem durant anys, amb la tranquil·litat que això pot suposar.

En alguns models, el pagament es fa fins que s’esgota el capital aportat. En d’altres, el continuaran cobrant els nostres hereus (deutes inclosos). També n’hi ha que s’acaben en morir el client, deixant totalment al marge les herències.

Igual que amb els plans de pensions, cadascun d’aquests models s’ha d’estudiar tenint en compte les nostres condicions particulars. Vegem-ne alguns tipus.

Rendes vitalícies assegurades

Les rendes vitalícies són un tipus d’assegurança a través de la qual una persona abona cert capital estalviat i en rep una renda vitalícia. Aquesta pot ser immediata (rebem els diners en contractar-la) o diferida (al cap de cert temps). Rebem aquest pagament fins a la nostra defunció.

Desperten un interès creixent després de la publicació de l’informe ‘Soluciones para la jubilación’ de l’Asociación Empresarial del Seguro. Com a avantatge, aquesta renda pot donar-nos certa estabilitat i ajudar-nos a dosificar els estalvis.

Els desavantatges evidents són que les rendes estaran subjectes a impostos en forma de retencions (baixes), i que podríem morir abans de cobrar-ne el total i no són hereditàries. Algunes sí que permeten incloure-hi altres persones, com la nostra parella, però els pagaments tendeixen a ser molt més baixos.

Hipoteca inversa: paguen els hereus

Es tracta d’un producte financer regulat per la Llei 41/2007. La idea és hipotecar part del patrimoni immobiliari, generalment un terç dels immobles, de manera que el propietari rep un pagament mensual o pagament únic.

L’inconvenient és que són els hereus els que abonen el deute si volen deshipotecar l’herència de l’immoble. Alguns avantatges, en canvi, són que els diners no estan subjectes a IRPF (no és una renda, sinó una disposició de crèdit) i que l’amo continua sent propietari.

Venda de la nua propietat

La propietat dels habitatges (ple domini) es constitueix de dues parts: la nua propietat i l’usdefruit. Com a amos, podem vendre la nua propietat però conservar-ne l’usdefruit, de manera que podrem viure a casa nostra, i fins i tot llogar-la, fins a la nostra defunció.

Com a avantatge, no haurem d’abandonar l’habitatge en vendre’l. En canvi, com més joves siguem, més valdrà l’usdefruit i menys la nua propietat, per la qual cosa podríem estar perdent molt de valor. I això sense tenir en compte que els nostres fills no heretaran mai l’immoble, una qüestió que cal tenir en consideració.

Com puc desacumular el meu capital?

Alguns bancs ofereixen la possibilitat d’optar a una hipoteca inversa. Respecte a les rendes vitalícies, són les companyies d’assegurances les que les ofereixen. I si parlem de la venda de la nua propietat, llavors caldrà adreçar-se a inversors particulars i privats. Encara que les diferents opcions s’agrupen com a desacumulació, cadascuna depèn d’un sector econòmic diferent.

-Temes relacionats-
up