movi-image-capacidad-endeutamiento-pedir-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és la capacitat d’endeutament i com influeix a l'hora de demanar una hipoteca?

14/01/2022

Abans de sol·licitar un préstec hipotecari cal tenir presents els ingressos i les despeses fixes del futur propietari per saber a quin finançament pot optar

La capacitat d'endeutament d'una persona fa referència a la quantitat de deutes que pot assumir sense risc de caure en impagaments o en morositat, tenint en compte els seus ingressos i despeses fixes. Com més baix sigui l'endeutament d'una persona, millor serà la seva salut financera i, per tant, podrà destinar més diners a altres despeses o a l'estalvi.

A l'hora de demanar una hipoteca, és important tenir present quina és la capacitat d'endeutament del titular, ja que en depèn l'import a finançar i la quantia de les quotes mensuals. Es tracta d'un dels requisits principals que analitzen les entitats bancàries per concedir el préstec.

Com es calcula la capacitat d'endeutament

Els experts aconsellen que el comprador de l’habitatge no destini més del 30 % dels ingressos al pagament de les quotes mensuals de la hipoteca. En cas de tenir, a més, altres deutes, la recomanació és que el percentatge total destinat no sigui superior al 35 %.

Cal recordar que el finançament que ofereixen els bancs per comprar un immoble no supera el 80 % del seu valor de taxació. Això vol dir que una persona que vulgui adquirir un habitatge ha de tenir estalviat, almenys, el 20 % restant, al qual hi ha d'afegir entre un 10 % i un 15 % derivat de les despeses associades a la compravenda, com la notaria, la gestoria, la inscripció en el Registre de la Propietat o el pagament d'impostos.

Per calcular la capacitat d'endeutament, cal restar les seves despeses als ingressos del titular de la hipoteca i multiplicar-ne el resultat per 0,30 (o per 0,35 en el cas que hi hagi altres deutes a més de l’hipotecari). La xifra obtinguda amb aquest càlcul és la quantitat màxima que una persona pot destinar al pagament de l’habitatge i altres deutes al mes.

Els ingressos mensuals inclouen tant les nòmines com el rendiment d'altres productes com, per exemple, un dipòsit a termini, un fons d'inversió o, si en tingués, un habitatge de lloguer.

Per la seva banda, entre les despeses bàsiques hi ha les que es realitzen en el dia a dia destinades a cobrir les necessitats essencials com són l'alimentació, la roba o el transport.

Calculadora: descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

No obstant això, en cas que la quota sobrepassi aquest 30 %, tal com afirma Laura Forradellas, especialista de Banc Sabadell de Sant Cugat, es pot compensar amb el termini: «El que podem fer és allargar una mica més en nombre d’anys la hipoteca perquè la quota s’ajusti i no passar-nos de la ràtio d'endeutament».

 

 

L’scoring bancari

Per analitzar la capacitat d'endeutament de la persona que sol·licita una hipoteca, els bancs utilitzen l’scoring bancari. Es tracta d'una eina que, per mitjà de diferents algorismes que fa un programa informàtic, serveix per decidir si és adequat o no ho és concedir un préstec.

Per establir la puntuació final de l’scoring, es valoren diferents elements relatius al sol·licitant, com:

  • La capacitat de generació d’ingressos, a través de les últimes nòmines si es tracta d’un treballador per compte d’altri. Aquestes són les condicions si s'és autònom.
  • La situació financera, en especial, si té deutes actius.
  • L'historial creditici.
  • Diferents paràmetres relacionats amb la seva situació personal, com ara l'estat civil, si té persones a càrrec seu o la seva edat.

A més, els bancs també consulten qualsevol informació sobre el client que pugui aparèixer en fitxers externs, com ara les llistes de morosos o la Central d'Informació de Riscos (CIR) del Banc d'Espanya. També és freqüent que, per assegurar-se de la capacitat d'endeutament, se sol·liciti una altra sèrie de documents, com ara l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), una còpia del contracte laboral o informació patrimonial sobre els béns i els drets tant dels titulars com dels avaladors de l'operació, en cas que n'hi hagi.

En qualsevol cas, en aquesta anàlisi prèvia de la capacitat d'endeutament quan se sol·licita una hipoteca, és recomanable comptar amb l'assessorament d'un expert com el de l'entitat bancària, que, entre altres comeses, ajuda a guiar el futur propietari durant tot el procés i pot resoldre qualsevol dubte que sorgeixi.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up