Què és el diferencial d'una hipoteca? | EDE
movi-image-diferencial-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és el diferencial d'una hipoteca?

Tue Dec 14 14:04:31 CET 2021

La suma d’aquest percentatge més l’euríbor determina el preu dels interessos que paga el client d’una hipoteca a tipus variable.

Abans de signar una hipoteca el futur propietari ha de conèixer el significat de diversos termes que l’ajudaran a prendre la decisió que més s'ajusti a les seves necessitats. En el cas de contractar una hipoteca a tipus variable, un dels conceptes més importants és el diferencial, ja que influeix directament en el tipus d’interès a què el banc presta els diners i, per tant, en la quantitat que es paga cada mes pel préstec hipotecari.

El tipus d'interès d'una hipoteca, anomenat tipus d’interès nominal (TIN), es calcula mitjançant la suma del diferencial i de l'índex de referència, que a Espanya sol ser l'euríbor:

  • El diferencial és un percentatge fix que correspon a la part dels interessos que obté el banc per concedir el préstec.
  • L’euríbor és un indicador de referència que s'actualitza periòdicament i que indica el tipus d’interès mitjà a què es presten els diners els bancs europeus. Pot variar al llarg de la vida d'una hipoteca a tipus variable, i donar lloc a pujades o baixades dels interessos i, per tant, a les quotes que ha de pagar el comprador. 

Pot interessar-te: TIN i TAE: què són i com influeixen en una hipoteca

 

Qui fixa el diferencial d'una hipoteca?

Cada entitat bancària s'encarrega d'establir el diferencial a la seva oferta hipotecària. És a dir, el diferencial que un banc fixa dins de la seva oferta d'hipoteques pot canviar, però un cop se signa un préstec hipotecari, aquest diferencial es manté estable durant tota la vida del contracte. Amb això, el diferencial que s'hagi acordat serà el mateix fins que el client acabi de pagar la hipoteca.

Pot interessar-te: T ot el que et cal saber abans de demanar una hipoteca

 

El diferencial, com afecta la hipoteca?

El diferencial afecta directament el cost del préstec hipotecari, ja que com més alt sigui el diferencial, més elevada serà la quota que es pagui cada mes per la hipoteca.

Per exemple, si es calcula la quota d'una hipoteca a tipus variable de 230.000 euros amb un termini d'amortització de 30 anys, referenciada a l'euríbor i amb un diferencial de 0,99 %, la quantitat que cal pagar cada mes durant el primer any del préstec és de 822 euros. Tot i això, si s'aplica un diferencial de l'1,99 %, la quota a pagar mensualment el primer any seria de 939 euros.

A més, abans de signar una hipoteca, el futur propietari ha de tenir en compte que és possible negociar el diferencial amb l'entitat bancària si es compleixen determinades condicions. La contractació de productes vinculats, com ara una assegurança de llar i de vida o un pla de pensions, sol implicar que el diferencial sigui més baix.

En qualsevol cas, abans de contractar una hipoteca és recomanable tenir l'assessorament professional d'un expert de confiança com ara el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia de Nataliya Vaitkevich a Pexels
-Temes relacionats-
up