Què cobreix l'assegurança de llar d'un habitatge de vacances? | EDE
movi-image-cubre-seguro-hogar-vacacional-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què cobreix l'assegurança de llar d'un habitatge de vacances?

Thu Jul 22 12:08:07 CEST 2021

En un seguro de hogar es muy importante que se identifique la tipología de la vivienda, por ejemplo, si es habitual o vacacional, y que las garantías especificadas se correspondan con la misma

La contractació d'una assegurança de llar per a un habitatge de vacances requereix tenir en compte una sèrie d'aspectes que influeixen en els riscos que poden córrer aquest tipus d'immobles i que, en conseqüència, tindran un efecte en la prima. Entre altres qüestions, el que més afecta és el temps que aquests habitatges romanen buits.

No obstant això, per norma general, «no existeixen importants diferències respecte a la contractació dels capitals de continent i de contingut entre els habitatges de vacances davant dels que són de primera residència, encara que normalment a les cases secundàries els capitals de contingut solen ser inferiors per tenir menys ús», explica José Manuel Veiga, Director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Assegurances.

Així les coses, les principals cobertures de l’ assegurança de llar en un habitatge de vacances són semblants a les que aporta la contractació d'una assegurança per a la primera residència. Tal com detalla Veiga, aquestes inclouen:

  • Danys al continent i al contingut per incendi, explosió i fum.
  • Danys causats per fenòmens atmosfèrics (llamps, vent, pluja, neu, inundacions i pedra), tant en el continent com en el contingut.
  • Danys causats per trencament de vidres, marbres, elements sanitaris i vitroceràmica, tant en el continent com en el contingut.
  • Joies, fins a 2.000 euros i més capital de forma opcional.
  • Objectes de valor, fins a 20.000 euros.
  • No hi ha limitacions a l'hora de donar cobertura per danys provocats per fuites d’aigua per estar deshabitat, excepte danys produïts per haver omès el tancament d'aixetes, si està desocupat més de 30 dies consecutius.
  • Cobertura de robatoris a l'habitatge, que s'amplia a més a trasters i garatges.
  • Cobertura als béns refrigerats i indemnització per excés de consum d'aigua, dues cobertures necessàries si no es viu a l'habitatge assegurat.

Quines diferències hi ha entre la primera i la segona residència?

La principal diferència entre les assegurances de la llar per a habitatges habituals i de vacances està en els dies en què aquestes cases poden romandre deshabitades. En el cas de les segones residències aquest temps és més gran, de manera que en estar més temps deshabitades es pot trigar més fins a adonar-se de l'ocurrència del sinistre i, llavors, aquest pot tenir conseqüències més greus, de manera que sempre cal tenir-les ben cobertes.

La principal diferència entre les assegurances de la llar per a habitatges habituals i cases de vacances està en els dies en què aquestes poden romandre deshabitats

 

A l'hora de contractar una assegurança de llar per a una segona residència també cal tenir en compte el concepte risc. Una casa de vacances està més temps deshabitada que un habitatge habitual, la qual cosa suposa un increment de risc, per exemple, d'experimentar una «okupació» il·legal. Aquest risc extra implica una prima més gran en comparació amb un habitatge habitual, fins i tot tenint en compte que en aquest últim el contingut sol ser de més valor.

La protecció davant dels robatoris

Les restriccions imposades per fer front a la pandèmia de la COVID-19 han fet que els habitatges de vacances hagin estat més temps buits. Per això, s'ha produït també un canvi en els robatoris d'immobles, que s'han desplaçat de la ciutat a la platja. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe Els robatoris en llars assegurades elaborat per la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa). «Pràcticament totes les províncies on la probabilitat de patir un robatori és més gran que la del conjunt d'Espanya es troben a la costa. O més concretament, al litoral mediterrani. És el cas de Girona, Tarragona, Barcelona, Múrcia...», assenyala el document.

Pot interessar-te: Assegurances de llar: menys robatoris, però més incidents a causa de l'augment del temps que passem a l'habitatge

En qualsevol cas, la cobertura per robatori «hauria de ser una cobertura bàsica tant a les primeres com a les segones residències», afirma Veiga. Es tracta d'una cobertura que «cobreix tant l'interior com l'exterior de l'habitatge, per la qual cosa vindrà definida en funció dels capitals assegurats i les mesures de seguretat amb què compten els immobles», afegeix.

En la cobertura de robatori no hi ha cap limitació perquè l'habitatge estigui deshabitat; s'estén tant al continent com al contingut ubicat a trasters i garatges de l'habitatge

 

A més, en aquesta cobertura de robatori no hi ha cap limitació perquè l'habitatge estigui deshabitat: «S'estén tant al continent com al contingut ubicat a trasters i garatges de l'habitatge, sempre que aquests recintes siguin independents, estiguin tancats amb clau i siguin d'ús exclusiu de l'immoble assegurat», assenyala el Director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Assegurances.

La cobertura d'elements comuns

Les assegurances de llar de segona residència també donen cobertura als elements comuns de l'edifici com, per exemple, els jardins i les piscines. Ara bé, en aquest cas, tant a les primeres com a les segones residències, únicament quedaria coberta «la part proporcional que correspon a l'assegurat com a copropietari dels elements comuns de l'edifici», apunta Veiga. La resta queda coberta a través de la pòlissa de comunitats de la finca o de l'edifici que hauria de tenir contractada la comunitat de propietaris.

Les assegurances de llar de segona residència també donen cobertura als elements comuns de l'edifici, en la part proporcional que correspon a l'assegurat

En qualsevol cas, aquest expert recorda que, per evitar a l'assegurat qualsevol imprevist no cobert per l'assegurança de llar a la segona residència, és recomanable, en cas d'absència prolongada, vigilar l'activació de totes les mesures de seguretat, tancar la clau de pas de l'aigua i comprovar que tots els aparells electrònics estan desendollats.

Pot interessar-te: Les noves tendències tecnològiques arriben a les assegurances de la llar

 

 

 

 

 

-Temes relacionats-
up