Quant puja la quota d'autònoms el 2021? | EDE
movi-image-cuota-autonomos-2021-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Quant puja la quota d'autònoms el 2021?

05/03/2021

A causa dels tipus de cotització aprovats el 2018, la quota que paguen els autònoms aquest 2021 s'incrementa en fins a 12 euros al mes

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut moltes conseqüències per al teixit empresarial. El seu impacte ha estat d’una magnitud tan gran que s'han hagut d'anar adoptant mesures per fer front al tancament o la reducció de l'activitat de companyies de tots els sectors. En aquesta línia, els autònoms, que representen el 80 % de l'ocupació a Espanya i molts dels quals han estat colpejats durament per la crisi derivada de la pandèmia, van poder sumar-se a finals del març del 2020 a una moratòria que el Govern va aprovar amb l’objectiu d'ajudar aquests professionals a pagar la cotització del maig, el juny i el juliol.

Els tipus de cotització dels treballadors per compte propi, uns 3,2 milions, també es van ajornar per la COVID-19. S’haurien d’haver incrementat a principis de l'any passat, tal com recull el Reial decret llei 28/2018. No obstant això, no va ser fins a l'octubre que la Tresoreria General de la Seguretat Social va avisar d'aquest canvi. En aquest sentit, la cotització per cessament de l’activitat va passar del 0,7 % al 0,8 % i la de contingències professionals del 0,9 % a l'1,1 %. No obstant això, la norma jurídica recull una altra pujada des de l’1 de gener del 2021, per la qual cosa els autònoms han patit dos increments en una mica més de tres mesos.

Els cobraments s'incrementen entre 3 i 12 euros al mes

Des de l'1 de gener, la quota d'autònoms ha pujat un 0,3 %; és a dir, ha passat d'un tipus de cotització del 30,3 % al 30,6 %. Això es deu a un nou augment del 0,1 % pel cessament de l’activitat, que se situa en el 0,9 %, i a un increment del 0,2 % per a les contingències professionals, que passa a ser de l'1,5 %. D'altra banda, les contingències comunes queden en el 28,3 % i els tipus per mesures de formació, orientació professional i promoció de l'activitat emprenedora en el 0,1 %. 

Llavors, com queden les quotes per als autònoms?

  • Base mínima: en el cas que els treballadors cotitzin per la base mínima —és a dir, 944,40 euros al mes—, la seva quota s'incrementa gairebé en tres euros. Així doncs, passen a pagar un total de 289 euros mensuals, fet que suposa un augment d'uns 34 euros l'any en comparació amb el que pagaven des d'octubre del 2020.
  • Base màxima: els que estiguin subjectes a la base màxima de cotització —de 4.070,10 euros— han observat un increment en la quota d'uns 12 euros mensuals. Així, la seva nova quota és de 1.245,45 euros, un augment en la factura anual de més de 145 euros respecte del passat mes d'octubre.

Per tant, els canvis de la quota d'autònoms durant els últims mesos han estat els següents:

  • Fins l’octubre del 2020: 283,3 euros per a la base mínima i 1.221 euros per a la base màxima.
  • A partir d'octubre del 2020: 286,15 euros per a la base mínima i 1.233,20 euros per a la base màxima.
  • Des del 2021: 289 euros per a la base mínima i 1.245,45 euros per a la base màxima.

Aquest augment afecta la tarifa plana d'autònoms?

La tarifa plana està destinada a aquells autònoms que es donen d'alta per primera vegada. Consisteix en una reducció de la quota que es paga durant els primers tres anys. Per exemple, els 12 primers mesos s'abonen únicament 60 euros al mes, en comptes dels 289 euros que es paguen per la base mínima a partir del 2021.

Per tant, els autònoms subjectes a aquesta tarifa plana no han vist incrementada la seva quota durant aquest nou any, de la mateixa manera que tampoc els va passar el 2020. De fet, va ser el 2019 quan l'import va augmentar, passant dels 50 euros mensuals als 60 euros actuals. 

Com puc sol·licitar el canvi de base de la cotització?

Els treballadors per compte propi poden canviar la seva base de cotització. En concret, ho poden sol·licitar fins en quatre ocasions, sempre que se situï dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. Per fer-ho, han de sol·licitar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social i té efecte en funció del següent:

  • A partir de l’1 d'abril, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i el 31 de març.
  • A partir de l’1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'abril i el 30 de juny.
  • A partir de l’1 d'octubre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.
  • A partir de l’1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre.

Deute pendent del 2020

La Seguretat Social encara té una tasca pendent. Com s'ha assenyalat, la pandèmia va obligar a endarrerir l'entrada en vigor de la quota, prevista per a principis del 2020. Finalment, aquesta pujada es va produir a l'octubre, per la qual cosa s'ha de compensar el deute pendent entre el gener i el setembre de l'any passat.

Això es tradueix en el fet que els autònoms tenen pendent pagar entre 22,4 i 97,6 euros, en funció de la seva base de cotització, a causa dels nou mesos en els quals no van pagar aquest increment. Tot i que encara no està clar com es cobrarà aquest import als autònoms, tot apunta que es farà de forma progressiva, de manera que l'import mensual podria patir una altra pujada per aquest motiu. 

Pot interessar-te: Autònoms i jubilació anticipada en plena crisi: és una bona decisió?

Fotografia de Sol a Unsplash
-Temes relacionats-
up