movi-image-tiempo-tarda-firmar-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quant de temps es triga a signar una hipoteca?

09/12/2021

El procés de concessió de la hipoteca sol tenir uns terminis molt marcats, però es poden agilitzar si es compta amb la informació i es té la documentació preparada amb anterioritat

Per calcular quant de temps es triga a signar una hipoteca és important tenir clares totes les fases que implica la sol·licitud i la concessió d’un préstec d’aquestes característiques. A més, comptar amb l'assessorament de l'entitat bancària durant tot el procés és clau i ajudarà a fer que l'operació conclogui amb èxit.

  1. Sol·licitar una hipoteca

El primer pas és contactar amb el banc per obtenir informació sobre la seva oferta hipotecària. A més, l'assessorament de l'especialista de l'entitat pot ser clau a l'hora de calcular quant es pot arribar a pagar per l’habitatge.

En aquesta fase, el futur propietari ha de tenir en compte que abans de contractar una hipoteca és important prestar atenció a tres aspectes clau:

  • Tipus d'interès: és el preu que es paga a l'entitat bancària pels diners prestats. Hi ha dos conceptes principals: el tipus d’interès nominal (TIN), que és un percentatge fixat pel banc i la taxa anual equivalent (TAE), que és el valor més utilitzat per comparar hipoteques, ja que té en compte altres despeses associades a la hipoteca, com les comissions.
  • Quota mensual: és la quantitat mensual que el titular haurà de pagar al banc per la hipoteca, més els interessos. La quantia d’aquesta quota dependrà del capital total del préstec, del tipus d’interès i del termini d’amortització. Els experts recomanen que una persona destini com a màxim un 30 % dels seus ingressos mensuals al pagament de la hipoteca.
  • Termini d'amortització: és el període en què s'han de tornar al banc els diners prestats. Per norma general, aquest termini és d’entre 20 i 30 anys.

En el moment de sol·licitar una hipoteca, cal que la persona interessada a contractar el préstec lliuri una sèrie de documents a l'entitat bancària. L'objectiu d'aquesta informació és comprovar si el futur propietari compleix els requisits de solvència econòmica per fer front a aquest préstec. Tenir-la preparada abans de la sol·licitud de la hipoteca agilitzarà els temps.

Pot interessar-te: Quina documentació cal presentar per formalitzar una hipoteca?

 

  1. Analitzar la informació de la hipoteca

Un cop s'ha sol·licitat la hipoteca i el banc ha aprovat la concessió d'aquest préstec, l'entitat envia tota la informació relativa a la hipoteca al futur propietari. Aquesta informació està composta per les conegudes fitxes de la hipoteca, que contenen tot el necessari perquè el titular estudiï i comprengui tots els termes del contracte que signarà.

El període de temps que transcorre des que el banc aprova la sol·licitud fins que envia la informació al futur comprador és d'aproximadament 15 dies, en què s'analitza la solvència econòmica del sol·licitant i s'aprova el préstec.

Pot interessar-te: Què és l'scoring bancari i com influeix a demanar una hipoteca?

 

  1. Signar l’acta notarial

Quan el titular del préstec hagi analitzat tota la informació i resolt tots els seus dubtes de la mà del gestor de l'entitat, ha d'acudir a la notaria per signar l’acta notarial. En aquesta ocasió, només hi són presents la persona que sol·licita la hipoteca i el notari. Amb la signatura d’aquest document, el notari dona fe que el comprador de l’habitatge entén tots els termes del contracte. Segons la Llei hipotecària aprovada el 2019, hi ha un termini mínim de 10 dies entre que el futur titular rep la documentació i el moment de la firma de l'escriptura.

  1. Signar la hipoteca

Un cop s'ha signat l'acta notarial, el titular acudeix una segona vegada al notari, en aquest cas per signar la hipoteca. En aquest moment intervenen el demandant del préstec, el banc, el notari, el gestor i l'avalador (una figura opcional).

Quan la hipoteca ja s'ha signat, pot tardar uns 15 dies feiners a registrar-se. Aquest període de temps serà més o menys llarg en funció, per exemple, de la càrrega de treball que hi hagi en aquests moments al Registre de la Propietat en què es realitzi el tràmit o del Cadastre, que també intervé en el canvi de titularitat de l'habitatge.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que la durada de les diferents fases és aproximada i depèn de diversos factors com el tipus d’hipoteca o d’immoble. Aquest procés pot ser complicat, per això comptar amb l'assessorament de l'entitat bancària és fonamental per escollir l'opció que s'adapti més a les condicions de cada cas i que l'operació conclogui amb èxit.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

 

 

Fotografia de Janson K. a Pexels
-Temes relacionats-
up